Mats Kristiansson
Visdomens ljus

© Mats Kristiansson 1987

Gravblommor

I sinnet hos kvinnan som pryder graven med en bukett narcisser har Jesus ännu en gång dött och återvänt. Han viskar till henne:

Jag lyckades undfly döden och återvända till livet, och om ni använder min visdom kan även ni bli odödliga och nå himmelriket. Kroppar består sällan, men livet förgås inte. Vet att mycket ni håller för verkligt endast är skenbarheter, avsedda att snärja er.

Psalmsång

En ritual vars mening aldrig funnits eller glömts? Eller ett försök att i en allomfattande kör utestänga ondskan och innestänga visdomen?

Från ovan

Tog från ovan en titt på världen och insåg att religionerna också försökte se världen från ovan, lokalisera källan till dess elände, söka splittra detta och föra samhället till en högre platå.

Ödet

Vars och ens öde sägs vila i Guds hand, men är vi inte alla gudar med förmåga att bestämma vårt eget och andras öde? är vi inte alla högre väsen med kraft att skapa en ljus framtid för oss själva och våra närmaste, ja, till och med för mänskligheten och allt liv vi känner?

Björkkyrkan (predikan)

Denna björksal, som vi samlats i, är vackrare än vilken kyrka som helst, ty solljusets skimmer i grenarna glänser mer än takmålningar, vattnet i källan är klarare än det i dopfunten, stenen är stadigare än prediksstolen, gräset är mjukare än kyrkans träbänkar, insekternas surr vibrerar finare än orgelns pipor och fåglarnas drillar är skönare än en kyrkokörs.

Domen

Då mänskligheten för länge sedan dömde sig själv till att bebo detta helvete vid namn planeten Tellus är alla ideer om jordens undergång (om än i viss mån sanna) inte helt korrekta, ty hur kan något som redan gått under göra det ännu en gång?

Ingen borde därför bekymra sig för undergången utan istället sträva bort från den undergång som redan inträffat och skapa ett högre rike, byggt på kärlek och förståelse.

Ängsvandring

Låt oss lämna den mörka skogen och vandra över de gröna ängarna, vars vibrerande dofter ömt smeker själen. Låt oss vandra genom det gröna sagohavet till den rena insjöns strand, där vi sätter ut en båt och far mot en gyllene kust, som är det paradis vi vill nå.

Ljuset

Ljuset glimmar till mellan klipporna, sträcker sina armar mot de arma. När det försöker omfamna dem flyr de undan, men några återvänder och tigger sig till en kram.

Målet

Målet är att aldrig nå fram utan att ständigt sträva efter att uppnå större visshet om tillvaron: att ständigt gå vidare mot det som är bortom den horisont man ser.

Det är också att hålla fast vid den visshet man lyckats fånga.

Svaren

Varför söka svaren på livets gåtor när det är enklare att ta till sig de svar som passar ens smak.

Varför inte sluta fundera när man slutligen funnit en tanke man älskar.

Varför ...

Besvärjelse

Slockna, skugga! Tänds, glänsande ljus!

Befria de förslavade andarna! Lösgör de avsomnade krafterna!

Besegra de undertryckande varelserna! Vinn slutligen himmelriket!

Förlåtelsen

Bestraffa inte den som modigt erkänner sina brott; förakta honom inte; förbanna honom inte.

Ge honom istället nåd och möjlighet att återförenas med dem han svikit; upprätta honom; ge honom samma kärlek han nu ger dig.

Framtiden

Om framtiden vet vi att den med säkerhet kommer och att dess innehåll är vår spegelbild.

Sålunda rustade kan vi dagligen skapa det liv vi önskar leva.

Ljusgloben

Ljusglobens lågor skimrar mest, ty de är fyllda med fagra tankar, riktade till vänner, till mänskligheten och till framtiden.

De små

Somliga lämnar aldrig barndomen utan förblir små. Dessa olyckliga varelser undrar ständigt varför de inte växte upp och blir därför inte större. Om de istället slutade undra och började leva skulle de snabbt växa upp.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.