Mats Kristiansson
Sagan om den lille pojken och balansen
En allegori

© Mats Kristiansson 1995

Förklaringar av ett antal mindre vanliga ord samt ett antal andra ord i mina skönlitterära texter finns här: Ordförklaringar.

Sagan om den lille pojken och balansen finns i Samlade skrifter I: Lyrik, epik och dramatik 1972-2022.


När den lille försteklassaren försökte gå balansgång första gången gick det illa.

"Du måste lära dig gå balansgång", sa hans fröken. "Annars ramlar du och slår dig."

Den lille pojken var en duktig liten pojke som gjorde vad hans fröken sa. Alltså försökte han lära sig gå på den smala plankan. Han ramlade och slog sig ofta till en början men kunde snart. Men han var alltid rädd när han gick balansgång.

Den lille pojken blev allt äldre och så småningom tonåring. Det var inte mycket som skrämde honom, men rädd för att falla när han gick balansgång var han ännu. Jag ska bränna gymnastiksalen och min rädsla, tänkte han men gjorde det inte: han tordes inte göra den skräckinjagande något.

Tonåringen blev allt äldre och så småningom vuxen, men rädd för att falla när han gick balansgång var han ännu. Tills han en dag tänkte: Jag behöver aldrig mer gå balansgång: jag är ju magister. Sedan tänkte han: Ingen ska behöva gå på den smala plankan mer. Jag hissar upp den så högt att ingen kan få ner den.

Han gjorde som han tänkt. Sedan dess har ingen varit rädd för att falla i gymnastiksalen.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 549 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.