Mats Kristiansson
Dikter 2003

© Mats Kristiansson 2003

Kommentarer till Dikter 2003 finns längst ner på den här sidan.

Förklaringar av ett antal mindre vanliga ord samt ett antal andra ord i mina skönlitterära texter finns här: Ordförklaringar.

Dikter 2003 finns i Samlade skrifter I: Lyrik, epik och dramatik 1972-2022.


Öppnade stjärnans ansikte:
teddybjörnars molokna sittande,
blommors trevande attityd,
duvors stiliserade flykt,
båtars antydda naglar,
måsars tysta skri,
rosors dolda skäl,
hjärtans förenade kluvenhet,
solnedgångars halva svar,
knäppta händers golvfall,
kors vassa kanter,
svarta, svarta sädesax,
hoppets domherre.
Så sant som det är skrivet.
Så visst som vi vill tro.

Som kvinnans hud
är städer
inför flödens tand.

Balansakt:
att hämma flodens lopp
men inte dränka det.

I tandens
bleka tid.

Men evigt
är trädet
med rötter där uppe
och grenar där nere.

när när när

när när när
och i allt detta
kysser kyssen kyssen
på dess röda röda skri

var var var

var var var
ty under under
tåras tårens tår
och svarta svarta ärkeport

Kommentarer

trädet / med rötter där uppe / och grenar där nere anspelar på Bhagavad-gita 15:1 (300-talet före Kristus), där det bland annat står: "Det sägs att det finns ett oförgängligt banyanträd med rötter där uppe och grenar där nere." I en kommentar skriver A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Hare Krishna-rörelsens grundare: "Nu känner vi inte till något träd i den här världen som har grenarna nedåt och rötterna uppåt, men ett sådant träd finns faktiskt. Man finner detta träd vid en vattensamling. Träden vid strandkanten reflekteras i vattnet, och vi ser att trädens återspeglingar i vattnet har sina grenar nedåt och sina rötter uppåt. Den materiella världens träd är med andra ord en spegelbild av det verkliga trädet i den andliga världen."


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 549 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.