Mats Kristiansson
Till Auschwitz rullar tågen än ...

© Mats Kristiansson 2003

Den som inte minns historien
kommer att genomleva den igen

Till Auschwitz rullar tågen än,
och vagnarna är fyllda med
muslimer och al-Qaida-män
och svikna palestinier
i gettot invid Juda land
och människor som alla glömt.
Och glömskan själv är hjulens nav,
för minnen dränks i Tandens tid
så snabbt som nya minnen föds.
Och vad som glömts? Det jag just sagt.
Ty vad som sker har skett förut.
Och alla vägar bär till Hel,
den slutgiltiga lösningen,
men i ett hörn är Hoppet gömt,
och stenar bärs till Herrens Ark,
och stenar bärs på Dödens Väg,
och Döden själv i Hel vill dö,
och tyger vävs av kvinnohår,
och Solen skyms av dödlig gas,
och Dödens Mur är monument
för de som vägrat vika sig,
och judars öde har ställts ut,
men andra offers har man glömt,
och arbete sägs frihet ge,
och fångars ägodelar läggs
i stora högar efter art.
Men bärnstenshärden glöder svagt,
och magiskt är dess väsen dolt.
Och solen falnar bakom moln,
och molnen är ett blodrött tåg,
och åskan går, och världen står.
En timme till! En timme till!
Vi väntar, väntar – men på vad?
På stenarna i Herrens Ark?
På Hoppet, som i hörnet gömts?
Men stenarna ska vänta tyst,
och Hoppet är blott substitut
för bärnstenshärdens väsen dolt.

Panorama Racławicka

Vi vandrar genom Tystnaden
mot panoramat över män
som segrat över fienden:
mot stumma män, som skriker ut:
O ve! O ve! Vi segrade!
O ve! O ve! Förlorade!
Vi står i stridens mitt och ser
en cirkel av oändlighet:
en evig cosmonovabild,
med himmel ljus och tystnad mörk,
som frusits här av mästare
som givit döda färger liv.
Och bakom glesa grenars mur
står kristna kors och Dödens träd,
och tsarens trupper rider an
och polska trupper likaså,
och hästar dör och män och män,
som rider an och rider an
och dör och såras, vinner, dör
och vinner, vinner, såras, dör,
och fanorna är hemska bloss
som eldar, eldar varje man.
En kvinna sörjer maken sin.
Och ljusa himlen väntar tyst
och moln och kullar, liksom de
som dött i Tandens hemska tid,
och lika tyst är jorden mörk.
Vem som vann seger? Ingen vet.
Ty sår och smärta, blod och blod
ger bara svultna tåget mat.
Till Auschwitz rullar tågen än.
Men bärnstenshärden glöder svagt,
och magiskt är dess väsen dolt ...

Kommentarer

Skrivet i Oświęcim och Wrocław 20–22/7 2003 under 2003 års tågluff, då jag bl.a. såg koncentrationslägret Auschwitz och den enorma bataljmålningen Panorama Racławicka.

Den som inte minns historien kommer att genomleva den igen: Kto nie pamieta historii skazany jest na jej ponownie. George Santayana. Citatet finns på en vägg i Auschwitz.

Och alla vägar bär till Hel: Hel är dödsriket i den nordiska mytologin men också namnet på Polens nordligaste punkt, där bärnsten, en viktig handelsvara i Polen, länge samlats på stränderna. Här är Hel=Auschwitz. I Auschwitz finns en karta som med punkter och linjer visar de femtioelva platser (och då är ändå bara de huvudsakliga platserna angivna) från vilka transporter gick till Auschwitz, det största koncentrationslägret, när driften var i full gång. Några exempel: Oslo, Narva, Bukarest, Athen, Rom, Augsburg, Paris, Bruxelles, Berlin. Det ser ut som en stjärna med en stor, blodröd punkt i mitten, som markerar Koncentrationsläger Auschwitz.

men i ett hörn är Hoppet gömt: Hoppet: En bild av Kristus, som en fånge ristat på en vägg och som aldrig upptäcktes av lägervakterna. Bilden får här representera inte bara kristendomens grundare utan också vad vilken människa som helst sätter sitt hopp till.

och stenar bärs till Herrens Ark: Herrens Ark (Arka Pana) är en jättelik kyrka utanför Kraków, vars yttervägger är täckta med stenar från polska vattendrag.

och stenar bärs på Dödens Väg: Dödens Väg (Droga Śmierci) är enligt en skylt utanför en utställningshall i Auschwitz de väger som ledde dit under WWII men kan också sägas vara de vägar i lägret som stenlagts av tvångsarbetarna.

och tyger vävs av kvinnohår: I Auschwitz finns utställt tyg som vävts av hår från kvinnliga offer.

och Solen skyms av dödlig gas: Solen är en gammal symbol för Kristus, världens ljus, men får här representera vad varje människa sätter sitt hopp till. Dödlig gas: den gas som användes i Auschwitz men också gas som använts senare, t.ex. av USA i Vietnam och av Irak i Irak.

och Dödens Mur är monument för de som vägrat vika sig: Vid Block 11 ställdes framför allt de som gjort motstånd i lägret mot Dödens Mur och sköts ihjäl. Muren i dikten ska ses som murar människor rest mellan sig själva och andra i allmänhet, t.ex. Kinesiska muren, Kejsar Hadrianus mur, Järnridån, Berlin-muren, muren mellan Nord och Syd, mellan kristna och muslimer, mellan segrarna och förlorarna i det kapitalistiska samhället, mellan ...

och judars öde har ställts ut, men andra offers har man glömt: Det fanns en utställning om judarnas öde under WWII, men var är utställningarna om andra offer då och senare? Om Jehovas Vittnen, som vägrade bära vapen under WWII och därför mördades? Om de irakiska soldater som dog under kampen om Irak? Om de muslimer som lidit oförskyllt efter 11 september? Om de palestinier som mördats eller trakasserats av Israel? Om ...

och fångars ägodelar läggs i stora högar efter art: I Auschwitz finns utställt gigantiska högar av olika slags föremål, t.ex. väskor, skor, glasögon och hår, som tyskarna tagit från fångarna och mycket ordningssamt delat upp efter sort.

Och solen falnar bakom moln, och molnen är ett blodrött tåg, och åskan går, och världen står: Lämpligt nog gick åskan när jag vaknade i Wrocław.

Panorama Racławicka: Enorm målning av slaget vid Raclawice 1794, där polackerna vann seger över tsarens män.

Vi vandrar genom Tystnaden: För att komma till konstverket får man vandra genom en mörk gång, där skyltar uppmanar Silence.

Och bakom glesa grenars mur: Riktigt, lövlöst ris, som finns framför målningen.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.