Mats Kristiansson
Haikudikter 2004-2021

© Mats Kristiansson 2004-2021

Haikudikter 2004-2021 är en kronologiskt ordnad lista med de av mina haikudikter som inte ingår i någon diktsamling. Verket är alltså inte enhetligt utan utgörs av enstaka dikter, oftast skrivna apropå en upplevelse, ibland av andra skäl.

De övriga haikudikter jag skrivit återfinns i diktsamlingarna En liten utflykt i österled (2004), Väntar fjärran evig (2012), En liten utflykt i västerled (2013), En liten utflykt i Skymningslandet (2016), Djup av fjärran längtan (2017), Italienska bilder och andra (2018) och Vid sina pålar (2019) Sannolikt kommer jag att skriva fler haikudikter senare.

1 januari 2020.
Författaren.

1.Skolgårdens asfalt
blir en solig junidag
täckt av vit glädje.
2.En dymmelonsdag
lemarcologisk musik
och kyrkklocksklanger.
3.In darkness and light
at a movie theatre,
The Lord of the Rings.
4.Aprilmorgondis.
Bakom trädens fina nät
väntar fågeln gul.
5.Te med turbanman.
Frukter med frusen flicka.
Arans tomma blick.
6.Världen sluter sig.
Skorna stannar på golvet,
fötterna vilar.
7.Världen sluter sig.
Vattnet drunknar i stenen,
musslan i mörkret.
8.Världen sluter sig.
Vattnet slocknar i elden,
mörjan blir aska.
9.Världen sluter sig.
Perrongerna blir dimma,
platserna bleknar.
10.Världen sluter sig.
Den ena sidan tystnar,
den andra nalkas.
11.Världen sluter sig.
Snart blir det sista steget
ett med det första.
12.Vattnet ur kranen.
Handfatet bidar stilla.
Glänsande kämpar.
13.Hängande bländverk
döljer hålen av smärta.
Ikarosvingar.
14.Väggens skenbarhet.
Skuggornas dolda motiv.
Valven är öppna.
15.Den gröna kiosken
sprattlar ännu i nätet.
Flugornas herre.
16.Katten och haren
pussas vid första mötet.
Stenar på vägen.
17.Rådjur i vattnet!
Hjulet slutar att snurra.
Skälvande ådror.
18.Flagor i karet.
Berget smälter i hettan.
Morgondofterna.
19.Sulornas yta.
Under vandrar grund och grus.
Skrovliga fränder.
20.Glitter i gräset.
Hetsig bullrar tandens tid.
Skärvornas eggar.
21.Spirans klyvande.
Portar och upprördheter.
Molnen härskar bryskt.
22.Vägens klyvande.
Skära och vandringsvänner.
Molnen vakar tyst.
23.Bergets klyvande.
Lager och gåtfullheter.
Molnen döljer sig.
24.Bladets klyvande.
Blodet och vandrar stilla.
Molnen har dolt sig.
25.2004:
Eidolonlemmar blöder:
2008 ...
26.2008:
11 hjärtan i gräset:
2004 ...
27.Drömmarna stiger.
Girig väntar lagunen.
Sjunkande rötter.
28.Stigarnas gåta.
Dolda viskar vandrarna.
Gåtornas grotta.
29.Spiran och berget
vrider molnen och skäran.
Uppgivenheten.
30.Minnen försvinner.
Drömde jag ännu vaken
eller i sömnen?
31.Trådarna tätnar.
Orden tystnar, och sången
färjas av färger.
32.Lamporna blinkar.
Svalget brusar och blänker.
Trådar mot kajen.
33.Stammande vaknar
kroppen och skälver läppen.
Skyarna vakar.
34.Mellan kullarna
renar vägen och regnet
färden och rutan.
35.Springan i öknen.
Flickan längtar och önskar.
Röda dropparna.
36.Överseende
skuggar skärmen och kammen
varandras blottor.
37.Herr och Fru WC
delar splittrade rum med
enade hälfter.
38.Horisonter blå
förenas disparata
med röda spillror.
39.Byter bleknande
dockornas fibrer glimmer
och rutorna färg.
40.Vandrar och skuggor
under spända vävarna
och samsas täta.
41.Framsyntheterna
fyller åldrande hålet.
Intigheterna.
42.Svävar trådlösa
fria solar och skuggan.
Monarkernas barn.
43.Springan i trädet
kysser leende molnet.
Floderna färdas.
44.Vimlar i regnet
lera under nakna träd.
Dropparna falnar.
45.Paren förenas
8 8 08.
Fjädrar i boet.
46.2008
trumslagarpojkar sipprar.
Öppnat är slutet.
47.29 steg
vandrar tomma från torget.
Fåglarna ropar.
48.Svävar trådfästa
fångna drakar och elden.
Seklernas barnbarn.
49.Drakarna slocknat.
Skrämda skuggor i muren.
Snäckorna vakar.
50.Bakom blickarna
hemligheternas hålor.
Tindrande urdjup.
51.Ljusdunkla skuggar
berget välvande spiran
och hunden mannen.
52.Pussar löven höst
och bruna skuggor vatten
skurande djupa.
53.Kackerlackorna
söker fränder och finner
fångade mänskor.
54.Mänskor med headset
verkar tala i tungor.
Vår tids profeter?
55.Regntunga skyggar
och under krutblå himmel
vrider sig molnen.
56.Sol och lapar jag
och regn och stilla skuggor
älskar jag och höst.
57.Den sista kniven?
Rösten håller handen högt
men håller föga.
58.Tiden vrider sig
och blir en tårdränkt måne.
Vindarna drunknar.
59.Floden sluter sig
och blir en sårtyngd kase.
Vindarna raspar.
60.Rusar i natten
bleka ljus och blåa skal
och mullrande fram.
61.Ur jorden dragna
ost och bröd och sylt och kval
och åldrad brunhet.
62.Ögonlöst bligar
munlösa gubbar, röda
likt forna fränder.
63.Mångårdens timmar
liknar oländigt kalla
solgårdens grimma.
64.Öar i strömmen
och en liten gnutta höst
ylar vid stupet.
65.Även mina ord
kalejdoskopiskt skimrar
förvirrade ner.
66.Jordhungern ylar,
jordskuggan tuvidgad ler
som nakna jungfrur.
67.Kausaliteter
är vi: tistlar i stumma,
överdrivna snår.
68.På kavaletten
väntar golem trådlös, gul
på menuetten.
69.Klavbunden åsen,
och som dimma höljer vi,
stungna av liar.
70.Klockbojen klövjad
och bidar i dälden stum
klövsadelkyrkan.
71.Som konjekturer
och svävar vildsint åter
världens längtan gul.
72.I konsonansens
blinda ekrar lurar ljud
från dolska lundar.
73.Ur konvenansens
kontrapunkt en dimma eld
mot muren svingar.
74.Bortom kritcirkeln
nya kosmogonier,
nya kransar blå.
75.Det skymmer alltmer.
Mot kvarnvingen slår en mås,
och ängen förgås.
76.Slagskuggan krymper.
Kärnskuggan blodig blottläggs. –
Ordet kylsigt flyr.
77.I regnet väntar
glansig hanamikorgen
på ekon av sol.
78.När allianser
blott är fantasier blå
längtar vinden gul.
79.Vid kanalens kant
rundgång och fyrkantig dans.
Let the circle go.
80.Vid kanalens kant
väntan och sårad längtan
och fågelholkar.
81.Skålgropar blöder,
flagnar som änglar av glas.
Himlen är nära.
82.Gula, vassa står,
vänds mot urtid och strimmor.
Ängen har anlänt!
83.Nycklar försvinner.
Mörk förnimmer jag lycklig
strändernas glimmer.
84.Eidolonlågor
flämtar gråa som sälar
under maskorna.
85.Som vin och aska
stranden svävar gul av sorg
och tomma masker.
86.I masternas topp
är pulsen stel som bärnsten
från gryningens kust.
87.Röd viskar vassen.
Röd som rädsla, öde land. –
Sorlet stormar blått.
88.Ovissheten skir
bak falska vindar mörknar. –
Sorlet bävar ljust.
89.Tidens mullrande
purpur under valv av dy
sig stilla dräper.
90.Månbågen trotsig
böjer fallna dropparna
mot sken bortom skuld.
91.Det spruckna bältet
invid maskrosängens nav
och ringlar elden.

Anmärkningar

Haiku var från början ett japanskt versmått men skrivs numera i hela världen. En traditionell haikudikt består av 17 stavelser, fördelade på tre rader. Det är fem stavelser i den första raden, sju i den andra och fem i den tredje. En haikudikt beskriver vanligen en upplevelse i naturen eller i ett mänskligt sammanhang. Det kommer ofta en överraskning på slutet (d.v.s. ungefär i den sista raden).

Somliga anser att antalet stavelser kan variera så länge man håller sig till tre rader. Det anser inte jag. Som jag ser det är en del av utmaningen just att hålla sig till den föreskrivna formen. Gör man inte det är det inte längre en haikudikt, tycker jag.

*

22 juni 2014 splittrade jag Haikudikter 2004-2014, där alla haikudikter jag skrivit ingick, i fyra diktsamlingar:

Jag tycker att denna disposition känns mer naturlig.

Numren nedan avser dikternas nummer, platsnamnen var dikterna är skrivna och datumen när dikterna är skrivna.

1-3. Skövde 6-7/4 2004. Till en lektion då jag förklarade begreppet haiku.

4. Skövde 24/4 2004. Till min systerson Tim på dopdagen.

5. København 31/12 2004.

6-11. På tåget från Neumarkt in der Oberpfalz till Schweinfurt 19/7 2005.

12. Södra Ryd 5/6 2008. Vid tandborstningen.

13. På bussen från Södra Ryd till Skövde 5/6 2008. Apropå ett par piercade flickor på bussen.

14. Skövde 5/6 2008. Apropå skuggorna på St:a Helena kyrkas väggar och andra skuggor.

15. Falköping 5/6 2008. Vid en rikstelefonkiosk från anno dazumal.

16. På tåget från Falköping till Göteborg 5/6 2008. Apropå några bilder från Milano i Metro.

17. På tåget från Falköping till Göteborg 5/6 2008. Apropå en artikel i Metro om ett rådjur som hamnat i vattnet framför en av turbinerna till kraftverket Stornorrfors utanför Umeå.

18. Södra Ryd 8/6 2008. I badet med en kopp kaffe med vaniljglass.

19. Södra Ryd 9/6 2008. Vid skosnörningen.

20. På bussen från Södra Ryd till Skövde 10/6 2008. Apropå skolavslutningsseder och andra seder.

21-24. På bussen från Södra Ryd till Skövde och på vandring från Skövde till Simsjön 11/6 2008. Apropå Billingemasten och en molntäckt himmel.

25-26. Södra Ryd 12/6 2008. Apropå fotbolls-EM 2004 och 2008.

27. Södra Ryd 14/6 2008. Apropå ett tv-program om Venedig och andra översvämningsdrabbade städer.

28. Södra Ryd 14/6 2008. Apropå en konsert med Loreena McKennitt på Alhambra Palace i Granada i Spanien, där hon framförde suggestiv keltisk, arabisk, grekisk och turkisk musik med åtminstone en del traditionella toner.

29. På bussen från Skövde till Södra Ryd 16/6 2008.

30. På bussen från Skövde till Södra Ryd 17/6 2008. Jag hade först tänkt skriva något annat men var mycket trött och glömde vad jag tänkt innan jag hunnit skriva, så jag skrev det här istället.

31. På bussen från Skövde till Södra Ryd 18/6 2008. Apropå att Västtrafik inte längre delar ut tidtabeller utan förutsätter att alla har internet och kan hitta information om avgångstider där.

32. Södra Ryd 20/6 2008. Vid datorn.

33. På bussen från Södra Ryd till Skövde 23/6 2008.

34. På bussen från Skövde till Lidköping 23/6 2008.

35. Lidköping 23/6 2008. Apropå en fontän på torget i Lidköpings centrum och den stundande jordgubbsfestivalen i Vara.

36. På bussen från Lidköping till Skövde 23/6 2008. Apropå två av passagerarna.

37. Vara 27/6 2008 på en restaurang, där jag i brist på after work åt jordgubbsfestivalserbjudandet oxfile (mycket gott men snålt tilltaget).

38. Vara 27/6 2008. Apropå Ted Gärdestads musik, som spelades på ovan nämnda restaurang.

39. Vara 27/6 2008. Apropå aktiviteter efter stängningen i klädbutiken på andra sidan gatan medan jag smälter oxfilén och väntar på notan.

40. Vara 27/6 2008. Apropå regnet och paraplyerna.

41. Södra Ryd 3/7 2008. Apropå den senaste och tidigare tidens utveckling.

42-43. Södra Ryd 4/7 2008. Apropå ett tv-program om monarkfjärilar på Kunskapskanalen.

44. Södra Ryd 8/8 2008.

45. Skövde 8/8 2008. Apropå ett inslag i Godmorgon Sverige om att många, speciellt kineser, gifter sig på datum där år, månad och dag representeras av samma siffor, i Kina helst siffran 8, vars hälfter representerar det andliga respektiva det materiella.

46. Södra Ryd 8/8 2008. Apropå inledningen av OS-invigningen med 2008 trumslagare.

47. Södra Ryd 8/8 2008. Apropå fyrverkerierna som inledde OS-invigningen: 29 steg, ett för varje OS, från Röda Torget till OS-stadion.

48. Södra Ryd 8/8 2008. Apropå tändandet av den olympiska elden och en flicka som flyger drake, båda upphängda med linor i OS-stadion.

49-50. På bussen från Södra Ryd till Skövde 11/8 2008.

51-52. På bussen från Södra Ryd till Skövde 13/8 2008.

53. Skövde 5/1 2009. Apropå ett program om kackerlacksrobotar med antenner, som kan finna överlevande i rasmassor och är mycket effektivare än de robotar som används idag.

54-56. På tåget från Falköping till Göteborg 25/5 2010.

57-60. Göteborg 25/5 2010.

61. Göteborg 25/5 2010 efter en rätt dyr men rätt god måltid på en rätt centralt belägen restaurang.

62. Göteborg 25/5 2010. Apropå en målning på ovan nämnda restaurang.

63. Skövde 11/8 2013 under arbetet med MK Förlags ordbok. Mångård och solgård är himlafenomen som innebär att en ring syns runt månen respektive solen men kan förstås i den här kontexten även tolkas på andra sätt.

64. Skövde 14/8 2013. Apropå en roman av Ernest Hemingway, som jag inte läst, och en låt av bröderna Gibb, som jag hört hur många gånger som helst.

65-66. Skövde 3/9 2013 under arbetet med MK Förlags ordbok.

67. Skövde 8/9 2013 under arbetet med MK Förlags ordbok.

68. Skövde 8/9 2013 under arbetet med MK Förlags ordbok. En kavalett är en ställning med vridbar skiva på vilken skulpturer formas. Inom judisk mystik är en golem en konstgjord människogestalt som blivit levande genom magi.

69. Skövde 10/9 2013 under arbetet med MK Förlags ordbok.

70. Skövde 12/9 2013 under arbetet med MK Förlags ordbok. En klockboj är en ljudboj med en klocka som sätts igång av vågrörelserna. En klövsadelskyrka är en kyrka med torn i både öster och väster.

71. Skövde 16/9 2013 under arbetet med MK Förlags ordbok. En konjektur är en välgrundad gissning, särskilt angående den rätta lydelsen av ett svårtolkat textställe.

72. Skövde 16/9 2013 under arbetet med MK Förlags ordbok. Konsonans innebär kombination av två eller flera toner som utgör en spänningsfri klangenhet.

73. Skövde 18/9 2013 under arbetet med MK Förlags ordbok. Kontrapunkt är en kombination av två eller flera melodiskt självständiga stämmor.

74. Skövde 21/9 2013 under arbetet med MK Förlags ordbok. Kosmogoni är läran om världsalltets uppkomst eller skapelse.

75. Skövde 25/9 2013 under arbetet med MK Förlags ordbok.

76. Skövde 27/9 2013 under arbetet med MK Förlags ordbok.

77. Helena kyrka i Skövde 13/7 2014 under konserten med Skallsjö sommarorkester och 15/7 2014 på tåget från Skövde till Göteborg apropå att en broschyr från Göteborgs botaniska trädgård gjort mig medveten om begreppet hanamipicknick. "När körsbärsblommorna slår ut firar vi vårens ankomst med en Hanami precis som i Japan”, står det bland annat i broschyren. ”Hanami är ett japanskt ord som ordagrant betyder 'se på blommor'. Hanami är vanligtvis en picknick eller annan gemytlig uppslutning under våren på en plats där man kan beskåda vackra blommor, vanligtvis plommon- eller körsbärsblomster, framförallt det senare. I Japan är picknicken, dvs. att äta något medhavet ute i det fria, inte en vardagsföreteelse på samma nivå som det är i Sverige, men just under plommon- och körsbärsblommen är det ofta svårt att ens få plats", står det på japanexperterna.se.

78. Mariestad 30/7 2014 på den indiska restaurangen Kingfisher. Kan din allians försvara dig? hör jag en annan gäst säga. Jag tänker spontant att gästen syftar på den sittande regeringen (det är ju val snart). Men samtalet övergår genast till att handla om demoner, och jag inser att jag tagit miste. Dagens politiker är ju inte särskilt demoniska utan snarast skuggor.

79. Kanalkrogen i Sjötorp 30/7 2014. Square dance är inte riktigt min kaffekopp. Square Dance med Rosita var dock inte ens en kopp utspätt vatten utan liknade mest avslutning efter en grundkurs i square dance. Det är obegripligt att de var huvudakt och inte mycket mer kompetenta pausunderhållningen Hova Sound. Kommentaren Är alla fulla? från dansledaren före sista dansen före pausen kändes verkligen befogad. Sista raden, som förstås kan tolkas på flera olika sätt, återger ett av de kommandon dansledaren använde.

80. På bussen från Sjötorp till Mariestad 30/7 2014. Precis när bussen gett sig av ser jag en röd husvägg med kanske tjugo fågelholkar och känner att jag vill dokumentera detta.

81. Vitlycke museum i Tanum och Göstases i Strömstad 28/8 2014. Skålgropen, en rund, ganska grund grop med en diameter på mellan cirka 2 och cirka 10 cm, är den vanligaste hällristningsfiguren. Sista raden är inspirerad av första låten bandet (suveräna Ruby Monday) spelade.

82. Skövde 26/9 2014 under meditation på Sesam.

83. Skövde 7/11 2014 på Sesam. Apropå att en deltagares berättade om hur hon tappat bort sina nycklar.

84-86. Skövde 12/12 2014 på Sesam. Apropå några deltagares stickande.

87. Håverud 27/6 2015 på Dalslandslitteraturens Dag. Dikten lämnades in som bidrag till tävlingen Vem skriver bästa dikten på temat röd?. Dikten utsågs till bästa dikt, och jag fick priset Väster om Vänern med dikter av Mellerudsgruppen av Dalslands skrivareförening. Jag är oerhört stolt med tanke på hur mördande konkurrensen var. Hela 1(!) bidrag lämnades nämligen in.

88. På bussen från Södra Ryd till Skövde 10/6 2017 på väg till Lidköping och manifestationen Kärlek till Kabul apropå att pojkar deporteras till ett Afghanistan så osäkert att de medföljande svenskarna inte vågade gå av planet vid den senaste deportationen. En text jag skrev efter manifestationen finns här: Kärlek till Kabul.

89. Skövde Stadsmuseum 16/11 2017 apropå en utställning om tid.

90. Skövde hemma i lägenheten 24/1 2020 apropå programmet Nyckeln till naturkrafterna: Färger på Kunskapskanalen. Där sägs bland annat detta:

Överallt där det finns solljus finns också de färger som döljs inuti ljuset. Till och med när det är mörkt.

På några få platser på jorden under bara några få nätter om året kan man få se hur ljuset från fullmånen bryts och uppenbarar den unika kod som finns i allt ljus.

Stephane Vetter är passionerat intresserad av nattfotografering. Han kommer till ett vattenfall på Island för att fånga ett sällsynt färgfenomen som bara går att se på natten. En månbåge.

Stephane Vetter: "Att fånga färger på natten är en komplicerad sak. När månen skiner tillräckligt starkt blir det möjligt att urskilja färger."

Solens fotoner når vattenfallet efter en mycket speciell resa. De färdas 150 miljoner kilometer genom rymden, reflekteras mot månens yta och strömmar till slut ner på jorden. Deras dolda färger uppenbaras av stänket från vattenfallet om förutsättningarna är de rätta.

En månbåge är ett praktfullt tumult av färger som bildas av skira månstrålar. En sällsynt och svag återspegling av solens ljus.

Stephane Vetter: "När man får se en månbåge känner man sig verkligen lyckligt lottad. I nordiska samhällen betraktas den visst som en bro. En bro mellan jorden och himlen."

Färgerna uppstår då ljuset bryts och reflekteras av små vattendroppar som separares vid vattenfallets fot i regnbågens alla färger och avslöjar solens dolda prakt.

Denna nattliga bro till himlen visar oss att färg finns under dygnets alla timmar. Den är ett särdag hos själva ljuset.

91. Trollhättan Resecentrum 16/5 2021 apropå att ha helveteseld, något jag fått prova på de senaste sju dagarna och kommer att få prova på ett tag till. Jag använder den äldre benämningen eftersom den säger betydligt mer om vad det handlar om än den nuvarande benämningen bältros, som kommer från att utslagen brukar få formen av ett bälte runt halva kroppen eftersom viruset vandrar utmed nervbanorna, som löper horisontellt från ryggmärgen ut till vänster och höger kroppshalva. Sjukdomen orsakas av samma virus som vattkoppor, och man kan bara få den om man haft vattkoppor. Förhoppningsvis upphör smärtan om någon vecka när blåsorna torkat och fallit av, i värsta fall är den kvar längre. "Det är vanligt att ha ont på huden där blåsorna sitter. Det brukar sluta att göra ont inom några månader. Ibland gör det ont längre än så", står det i Vårdguiden.

Kommentarer

Måndag 15 februari 2010

Bra

Bra. Gillar haikudikter jättemycket.^^ Skriv gärna lite mer dramatiska... Eller bittra... Eller otäcka. Älskar det.^^

Freja


Måndag 22 februari 2010

Kommentar till Bra av Freja

Tack för kommentaren! Kan du ge mig några exempel på haikudikter du tycker är bra?

Mats Kristiansson


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.