Fler dikter från fler konstutställningar kommer! Planen är att fortsätta skriva på verket under hela 2022.

Mats Kristiansson
Bakom ryggens regnbågsbro
Haikudikter

© Mats Kristiansson 2022

1.Restens fjärilsmask
lutande monolitens
vingbrutna navel.
2.Ikosaederns
triakistetraeders
alhambralandskap.
3.Insjöns ögonblick
bakom ryggens regnbågsbro:
speglingarnas dröm.
4.Skarabéernas
vinterginkgoamforas
ödegårdsgölar.
5.Fläderlekens frost
nalkas rotad trädfolkets
bäck: gläntans ursprung.
6.Sandkornens ögon:
drakar, bubblande revor,
glimrande vågspel.
7.Norrlandsöarnas
vinterskriödsligheters
höstvystilleben.
8.Förhängets maskros
följer nackarnas vilja:
stiltjens äventyr.
9.Albans utvägars
gråväders guldregn liftar
med hoppets alba.
10.Erans mosaik
idyllisk, metaforisk
ser mimosans väg.
11.Drottningens fjäril
drömmer förlorad. Nattens
guldfågel glöder.
12.Silverprinsessans
återkomst: tibetanens
kleopatrakorg.
13.Rinner stigen trolsk
emellan clownens vägar,
kyrkans perspektiv.
14.Sanden i spåret
vid fontänens tärnors valv:
speglingarnas moln.
15.Piren kreativ
i valvets gula landskap
geometrisk, mörk.
16.Eftertankens tår,
underytans explosion:
unikum av blod.
17.Speglingens dynings
abstraktionsoceaner:
gryningens sjögång.
18.Narcissens grenverk,
zinnians geometri:
källans vita spets.
19.Källardörrens kust:
skrudens hemliga vikar,
pirens rosengrind.
20.Tulpanens lycka:
skrudens dansande månljus,
dropparnas myra.
21.Innanför Barbie
växer ängeltavlans där:
vilsevägens var.
22.Sommarfanfarens
ljuvstundspioners dvalas
vildvilsevinter.
23.Kvinnan rosenröd
i gröna vårvedslyckan,
mannen vintersvart.
24.Skymningsfjärilen
i gröna tvillingkampen,
kvinnan retroblå.
25.Inktobers nästens
rotsystem: parafraser
utan tidens mask.
26.Kopparkannans best
förfallen: överjaget
utan sagans fe.
27.Skymningstidsäpplets
atlantisbladverkskroki
utan väldig stav.
28.Framåtandans ros,
tidens riktning sagolik
släpper egots väg.
29.Skymningsflykterna,
försommardansens skära
och stolta i blom.
30.Och speglar jaget
mandalans eufori
och melankoli.
31.Clownens ögonkräm,
prinsessans magiska ask:
skrikande aska.
32.Gryningsrytmernas
mörka kvällsljuskolorit
utan empiri.
33.Under flyktens mod
väktarens kopparängel,
fångad av såret.

Anmärkningar

Haiku var från början ett japanskt versmått men skrivs numera i hela världen. En traditionell haikudikt består av sjutton stavelser, fördelade på tre rader. Det är fem stavelser i den första raden, sju i den andra och fem i den tredje. En haikudikt beskriver vanligen en upplevelse i naturen eller i ett mänskligt sammanhang. Det kommer ofta en överraskning på slutet (det vill säga ungefär i den sista raden).

Somliga anser att antalet stavelser kan variera så länge man håller sig till tre rader. Det anser inte jag. Som jag ser det är en del av utmaningen just att hålla sig till den föreskrivna formen. Gör man inte det är det inte längre en haikudikt, tycker jag.

Numren nedan avser dikternas nummer, platsnamnen var dikterna är skrivna och datumen när dikterna är skrivna. Alla dikter är skrivna apropå konstutställningar. Alla ord i dikterna kommer från titlar på verk på dessa utställningar.

1-2. På bussen från Skövde till Trollhättan 29/3 2022 apropå utställningen "Konst som varar" med målningar och skulpturer av Berndt Jutemar på Konstmuséet i Skövde kulturhus. Den åtminstone tvetydiga titeln kommer från en haikudikt av Charlott Winqvist till Berndt Jutemars stenskulpturer: "hugger i stenar / bilder, eld, luft, vatten, jord / minnen som varar" Berndt Jutemar hedrades för övrigt med 2022 års honorärstipendium av Kultur- och fritidsnämnden i Skövde.

3. På bussen från Skövde till Töreboda 2/4 2022 apropå utställningen "Kulturen i medvetandet" med fotografik av Jan Gson på Galleri lilla huset i Skövde.

4. Skara 8/4 2022 på Wästgötabagarn apropå en utställning med akvareller och grafik av Gun-Britt Larssons på Bladhska galleriet i Skara.

5. Mariestad 9/4 2022 apropå utställningen "Medkrafter" i Gamla tingssalen, närmare bestämt apropå målningar av Tina Johansson.

6. Mariestad 9/4 2022 apropå utställningen "Medkrafter" i Gamla tingssalen, närmare bestämt apropå målningar av Ylva Nilsson Dimetri.

7. Skövde 10/4 2022 apropå en utställning med måleri av Birgitta Andersson på Galleri lilla huset i Skövde.

8-9. Vara 11/4 2022 apropå utställningen "Konsten att bekänna färg" med verk av Kristian Jenssen i Vara utställningshall. alba: En genre inom den erotiska provencalska lyriken på 1100- och 1200-talen, närmare bestämt en sång som älskande och en vaktande vän sjunger i gryningen och där väktaren uppmanar de älskande att skiljas innan den äkta mannen kommer hem. ¶ En fotsid vit klädnad, ursprungligen använd som dopdräkt, numera även av präster under mässhaken.

10. Skövde 14/4 2022 apropå en utställning med akryl- och oljemålningar av Krystyna Kolaska på Galleri lilla huset i Skövde.

11. Sandhem 15/4 2022 apropå Falbygdens konstrunda, närmare bestämt apropå målningar av Inger Sternström på Sägnernas hus i Sandhem.

12. Sandhem 15/4 2022 i väntan på tåget apropå Falbygdens konstrunda, närmare bestämt apropå mösskonst av Helena Sandstedt på Sägnernas hus i Sandhem. "Varför mössor? Men son ville ha en. Han ville ha en annan. Sedan var det igång. 3 månader senare 60 st. mössor."

13. På tåget från Sandhem till Skövde 15/4 2022 apropå Falbygdens konstrunda, närmare bestämt apropå akvareller av Annika Bertilsson på Sägnernas hus i Sandhem.

14. Mariestad 22/4 2022 apropå en utställning med foton av Bertil Walting på Gutenberghuset i Mariestad.

15. Mariestad 22/4 2022 apropå en utställning med målningar av Lillemor Hansson på Gutenberghuset i Mariestad.

16. På bussen från Mariestad till Skövde 23/4 2022 apropå utställningen "Eld och vatten" i Gamla tingssalen i Mariestad, närmare bestämt apropå akryl- och oljemålningar av Gun-Britt "Mimmi" Sandberg.

17. På bussen från Mariestad till Skövde 23/4 2022 apropå utställningen "Eld och vatten" i Gamla tingssalen i Mariestad, närmare bestämt apropå oljemålningar av Raili Sarja.

18. Vara 29/4 2022 apropå utställningen "Former-dimensioner-abstraktioner" på Vara bibliotek med målningar, skulpturer och andre verk av Birgitta Jorlind-Jonsson.

19. Skövde 30/4 2022 apropå en utställning med måleri av Nina Gillbo på Galleri lilla huset i Skövde.

20. Grästorp 5/5 2022 på Café Nordstan apropå en utställning med foton av Camilla Ekendal och Dan Larsson på Kulturhuset i Grästorp.

21. Skövde 6/5 2022 apropå en utställning med målningar av Jenny Eneroth på Galleri lilla huset i Skövde.

22. Mariestad 7/5 2022 på Lundstedts konditori apropå en utställning med målningar av Kajsa Dahl på Galleri lilla huset i Skövde.

23-24. Mariestad 7/5 2022 på Lundstedts konditori apropå en utställning med målningar av Emilia Broholm i Gamla tingssalen i Mariestad.

25. Skövde 14/4 2022 apropå Skövde konstskolas vårutställning i Rosa huset, närmare bestämt apropå målningar av Rebecca Erkki, Elin Munter, Jennie Wide, Wiktoria Kobos och Julia Lundberg-Halonen.

26. Skövde 14/4 2022 apropå Skövde konstskolas vårutställning i Rosa huset, närmare bestämt apropå målningar av Rebecca Erkki, Will Flood, Torbjörn Samuelsson, Julia Lundberg-Halonen och Jennie Wide.

27. Skövde 14/4 2022 apropå Skövde konstskolas vårutställning i Rosa huset, närmare bestämt apropå målningar av Elin Munter, Julia Lundberg-Halonen, Wiktoria Kobos, Will Flood och Rebecca Erkki. väldig stav syftar på Jörmundgand (Midgårdsormen) i den nordiska mytologin vars namn betyder just "den väldiga staven".

28. Skövde 16/5 2022 apropå en utställning med målningar av Christine Jonsson på Galleri lilla huset i Skövde. Man kan i alla fall hoppas att det blir som dikten säger: nyliberalismen har varit paradigm alldeles för länge.

29. Skövde 21/5 2022 apropå Frida Bards målningar i ett skyltfönster i Commerce i Skövde.

30. Mölndal 27/5 2022 på Hanis café och konditori apropå spännande målningar med långa, rätt andliga texter men utan titlar och med okänd konstnär på väggarna på caféet ifråga.

FLER KOMMENTARER KOMMER ...


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.