Ekornavallen

60 bilder från Ekornavallen utanför Falköping 3 juni 2014. Ett första försök att göra fejkade HDR-foton med Corel AfterShot Pro 2.

originalbilderna [3,9 GB] som ett zip-arkiv. Om du inte redan har gratisprogrammet 7-Zip behöver du hämta och installera det för att kunna packa upp zip-arkivet. När jag packar detta använder jag nämligen formatet 7z, eftersom det gör arkivet väldigt mycket mindre.

Ekornavallen är ett fornlämningsområde i närheten av Hornborgasjön mellan Falköping och Skara, där människor började begravas för cirka 5 000 år sedan. Det finns gravar från hela forntiden (gånggrifter och hällkistor från stenåldern, ett gravröse från bronsåldern och stensättningar från järnåldern).


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.