Läromedel

Har du gjort egna läromedel du tror kan vara användbara för andra? Maila dem till mig, så lägger jag ut dem på den här sidan.

Hämta alla läromedel på den här sidan (19,4 MB).

Svenskt läsförståelsetest

Ett kortare reportage ("De är kvinnorna som uppfann atomen"), en serie ("Elvis" 25 juni 2008), ett längre reportage ("Män är latare, dyrare och farligare"), en längre krönika ("Tydligt att kvinnodagen behövs"), elva frågor på innehållet och fem frågor på språket (bl.a. tio ord att förklara). Testet är lämpligt som föreberedelse inför Nationella provet i åk 9.

Hämta Svenskt läsförståelsetest (3,7 MB).

Ten subjects to discuss

Do you believe in marriage or not? Who influence what you eat? What continent attracts you the most? och sju andra ämnen att diskutera. Övningen är lämplig som föreberedelse inför Nationella provet i åk 9 (det var åtminstone så jag använde den).

Hämta Ten subjects to discuss (15,1 MB).

Engelskt grammatiktest

Testet består av exempelmeningar, de allra flesta hämtade från Good Stuff C (några är dock hämtade från Good Stuff A och Good Stuff B, och ytterligare några är skrivna av mig). I varje mening ska ett eller ett par ord översättas från svenska till engelska. Varje uppgift kan ge en poäng. Jag bifogar ett inte helt genomtänkt och i verkligheten oprövat förslag till hur testet kan rättas och en lista på vad varje uppgift avser att testa. Testet finns i två versioner. Den ena versionen, avsedd för åk 8, omfattar 90 frågor. Den andra versionen, avsedd för åk 9, omfattar 125 frågor.

Hämta Engelskt grammatiktest (37 kB).

Engelskt glostest

Testet består av 125 slumpmässigt utvalda ord från ordlistorna längst bak i Good Stuff A, Good Stuff B och Good Stuff C (avsedda att användas i åk 6, åk 7 respektive åk 8) och finns i tre versioner. De engelska orden ska översättas till eller förklaras på svenska. Man kan skriva flera översättningar av eller förklaringar till varje ord. Varje riktig översättning eller förklaring ger 1 poäng (varje engelskt ord kan alltså ge flera poäng). Förslag till betygsgränser: G 75-100, VG 101-119, MVG 120-125.

Hämta Engelskt glostest (16 kB).

MK English Game

För att spela MK English Game behöver du spelplaner, frågekort, pjäser och en tärning. Spelplanerna kan du hämta här. Skriv ut dem och plasta in dem. Frågekort får du göra själv eller låta dina elever göra. Hur du utformar frågekorten bestämmer du själv. Exempel på hur jag gjort lägger jag kanske ut här senare.

Det finns åtta olika MK English Games. Original, Grammar, Walk and talk och Make sentences rekommenderas för årskurs 6-7. Words advanced, Grammar advanced, Walk and talk advanced och Make sentences advanced rekommenderas för årskurs 8-9.

På Original-spelplanen finns sex olika rutor: translate to English, spell the word, grammar, translate to Swedish, use the word in a sentence och bonus card.

På Grammar-spelplanen finns sex olika rutor: nouns, pronouns, numerals, verbs, adjectives och bonus card.

På Walk and talk-spelplanen finns sex olika rutor: talk about ... (teacher's subject), use the word in a sentence, talk about ... (pupil's subject), explain the word in English, talk about ... (own subject) och bonus card.

På Make sentences-spelplanen finns sju olika rutor: noun, pronoun, verb, adjective, article, ending och free choice. Tanken är att man samlar på sig kort tills man tror att man kan bilda en mening.

På Words advanced-spelplanen finns sex olika rutor: say a synonym to the word, translate to English, change the word-class, use the word in a sentence, inflect the word och bonus card.

På Grammar advanced-spelplanen finns elva olika rutor: adverbs, nouns, change the word-class, pronouns, conjunctions, bonus card, prepositions, verbs, change the word but not the word-class, adjectives och word order.

På Walk and talk advanced-spelplanen finns samma rutor som på Walk and talk-spelplanen men kraven på vad spelarna ska göra är högre.

På Make sentences advanced-spelplanen finns elva olika rutor: noun, numeral, free choice, pronoun, adverb, article, ending, verb, conjunction, adjective och preposition.

Have fun and always remember that every player is a winner!

Hämta MK English Game (0,6 MB).


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.