Litterära tisdagar: Arkiv augusti 2019 – maj 2024

Upplästa texter, bilder, kommentarer, ur gästboken med mera.

6 augusti 2019

Denna den fyrtiofjärde litterära tisdagen var det, förutom 5-årsjubileum och som vanligt i augusti blå tårta med bland annat messmör och blåmögelost, invigning av en rätt nyligen inköpt

Blå tekanna.
blå tekanna

[1]Invigning för min del, vill säga; tekannan är köpt på second hand, så den är absolut använd tidigare. samt invigning av en ny gästbok. Jag kommenterar detta så här i den gamla gästboken:

Beslutar spontant att avsluta den här gästboken och påbörja en ny: den kommer ändå inte att bli full på många år, och lite variation behövs. Tvekar mellan en blå med bara vita sidor och Strindberg på omslaget och en röd med foton från Fotoskolan Stockholm. Väljer den senare. Tänker att fotona nog kan leda till en och annan diskussion. Dessutom känns rött rätt rätt.

Dessutom blev det uppläsning av "Ett halvt ark papper" av August Strindberg samt diskussion kring dessa frågor om August Strindberg:

August Strindberg föddes 1849. I vilken stad?
1. Uppsala.
X. Stockholm.
2. Genève.
[FACIT]August Strindberg föddes i Stockholm. Han studerade i Uppsala 1867 och 1870-1872. Han flyttade utomlands 1883 och bosatte sig till slut i Genève i Schweiz.

August Strindberg dog 1912 i Stockholm. Vilken var hans sista bostad?
1. Kaknästornet.
X. Röda rummet.
2. Blå tornet.
[FACIT]August Strindbergs sista bostad var Blå tornet på Drottninggatan 85, där Strindbergsmuséet numera finns. Kaknästornet är 155 m högt (170 m inklusive masten) och Sveriges näst högsta byggnad; högst är 190 m höga Turning Torso i Malmö. Röda rummet är dels en roman av August Strindberg (1879), dels en salong på Berns, beskriven så här på Berns webbplats: "I den mystiska och dekadenta salongen påminns man om att det faktiskt var just här som August Strindberg satt och diskuterade politik och konst tillsammans med andra radikala bohemer."

Vad av följande är verk av August Strindberg?
Fröken Julie ¤ Karantänmästarns berättelser ¤ Mor gifter sig ¤ Ett drömspel ¤ Fröken Fräken ¤ Fältskärns berättelser ¤ Giftas ¤ Fadren ¤ Mina drömmars stad ¤ Sagor
[FACIT]Fröken Julie (drama, 1888), Karantänmästarns berättelser (prosa, 1902), Ett drömspel (drama, 1902), Giftas (noveller; del 1 1884, del 2 1886), Fadren (sorgespel, 1887) och Sagor (1903) är verk av August Strindberg. Mor gifter sig är en roman av Moa Martinson från 1936. Fröken Fräken är en sång skriven av Thore Skogman och inspelad av Sven-Ingvars 1964. Fältskärns berättelser är fem cykler med historiska berättelser av Zacharias Topelius från 1853–1867. Mina drömmars stad är en roman av Per Anders Fogelström från 1960.

Romanen Hemsöborna från 1887 är ett av August Strindbergs mest kända verk. Vilken ö är förebild för Hemsö?
1. Åland.
X. Gotland.
2. Kymmendö.
[FACIT]Kymmendö är förebild för Hemsö. August Strindberg var väl förtrogen med skärgårdsmiljön kring Dalarö, Ornö och Kymmendö, och han vistades som sommargäst på Kymmendö 1871–1873 och 1880–1883 samt på Dalarö 1891-1892.

Vilka av dessa kvinnor var August Strindberg gift med?
Siri von Essen ¤ Frida Uhl ¤ Fredrika Bremer ¤ Harriet Bosse ¤ Anna Pavlova ¤ Marie Curie
[FACIT]August Strindberg var gift med Siri von Essen (skådespelerska) 1877-1891, Frida Uhl (författare, litteraturkritiker, översättare och dramaturg) 1893-1897 samt Harriet Bosse (sångerska och skådespelare) 1901-1904. Fredrika Bremer (1801-1865) var författare och pionjär inom den svenska kvinnorörelsen. Anna Pavlova (1881-1931) var en rysk prima ballerina, särskilt uppmärksammad för rollen som den döende svanen och den första ballerinan som turnerade runt hela världen (pavlova är för övrigt en tårtliknande efterrätt av maräng skapad till Anna Pavlovas ära). Marie Curie (1867 - 1934) var vetenskapsperson och är den enda kvinna som har fått Nobelpriset två gånger (1903 i fysik och 1911 i kemi).

I sagan "Fotografi och filosofi" av August Strindberg återfinns satsen ”silverknappar blevo dunkla som järn”. Varför står det "blevo" och inte "blev"?
1. För att det är flera silverknappar.
X. För att frasen efter "blevo" är en liknelse.
2. "Blevo" används för att uttrycka en förhoppning eller önskan om att silverknapparna ska bli dunkla som järn.
[FACIT]Det står "blevo" för att det är flera silverknappar. Om August Strindberg hade velat uttrycka en förhoppning eller önskan, så kallad konjunktiv, hade han skrivit "bleve". Någon verbform som används före liknelser finns mig veterligt inte, varken i svenska eller i något annat språk.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.