Underdomäner

Du är just nu på underdomänen www.mkforlag.com. Det finns för närvarande fyra underdomäner till mkforlag.com:

eng.mkforlag.com med artiklar om datorer i allmänhet, publicering av webbsidor och datorspråken HTML, CSS och C#, med böcker, med bilder och med länkar till webbsidor jag ger minst(!) 5 poäng på en femgradig skala. Texten är på engelska.

ordbok.mkforlag.com, där man kan hämta windowsprogrammet MK Förlags ordbok och läsa webbversionen av ordboken. MK Förlags ordbok är ännu under utveckling. Texten är på svenska.

software.mkforlag.com, där jag publicerar program för Windows. Texten är på engelska.

www.mkforlag.com är huvuddomänen med bilder, med blogg, med böcker, med essäer, med länkar till webbsidor jag ger minst(!) 5 poäng på en femgradig skala och med läromedel för elever på grundskolans senare år. Texten är på svenska.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.