Mats Kristiansson
Dikter 1993

© Mats Kristiansson 1993

Förklaringar av ett antal mindre vanliga ord samt ett antal andra ord i mina skönlitterära texter finns här: Ordförklaringar.

Dikter 1993 finns i Samlade skrifter I: Lyrik, epik och dramatik 1972-2022. Beställ Samlade skrifter I.


Höstsynestesier

Skrikande löv
i skimrande vind,
intiga fågelkonturer
på magra grenar,
dunkel död
i dystra dungar,
solens andedräkt
skummar mörkt.
I orkanens öga
vilar livet.

The Dagger

Behold this precious artefact:
the dagger of eternal dawn:
bright legacy from Thule’s climes,
its pommel old as earthly soil.
With glistening blade in spotless hands
it may reveal its deepest realms.
A warning, though, consider this:
It may mean death or void or life.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 549 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.