Mats Kristiansson
Dikter 1995

© Mats Kristiansson 1995

Kommentarer till Dikter 1995 finns längst ner på den här sidan.

Förklaringar av ett antal mindre vanliga ord samt ett antal andra ord i mina skönlitterära texter finns här: Ordförklaringar.

Dikter 1995 finns i Samlade skrifter I: Lyrik, epik och dramatik 1972-2022. Beställ Samlade skrifter I.


Noss

Vita völvor sökte
förgäves fridens frö:
en ljuvlig kärleksört
i sidskäggspantens sjö.
Jättekvinnan avlade
ragnaröks grymma tre:
världens ulvkäftsvite
undgår inte Midgård.

Gersimiväna ten,
fagra sagalike,
Mardöll i jordisk hamn,
du forntidsborna mö,
bålögdspantbrunnens dalar
röda blev ditt öde
när vill i säll nejd av
vägvan Hrjod du lägrats.

Sälla nejders sköldmö,
prisad för evig tid,
oskuldsfull, en ungdom
med fager kind och hug,
seglare på tidens våg
i Mimers mörka sjö,
åt Rigs jordiska ätt
du fångat fisken fin.

Kupan

Skys fukt föll som ur handkupas skål.
Vandrade kurande i kupolsynvillan.
Fann torr rymd i dimrummet.

så viskar vi

som en sten
vinter
och en droppe
grumlad
viskar viskar
vi

samtidsbild I

jag fångar en fågel
en vinge som blöder
en aning ...
rök som skall komma
inhöljd i sig
och min andning

samtidsbild II

rök eoner vilat
rök som aldrig
anat öde gruvligt
eget andras

The Sword

O, in my deepest realms
there is a tarnished sword,
once glistening, though.
Now, listen, know
the sweetest word
o, in your deepest realms.

The Wind

Listen to the blue eyed wind,
forever mourning in the sand,
forever lost in tarnished land,
but listened to, but listen too.
Listen to its grey eyed tears,
forever silent in your hand,
forever lost in tarnished land –
it will endure, I promise you.

The Battle

Seek no more:
the search is done,
the battle won,
and you are one:
if so achieved,
then seek no more
but be what you achieved.

The Star

O, star,
shining brightly, dying in the void,
tempted I will kiss thee, worship thee, my emperor, my god.
My blood is human; therefore, I love thee.
Thou art what I have hoped and hope to be: my wishes, future, past.
Can I depend on thee? Art thou companion and friend?
Or art thou maybe – I?

Besegrad vandrar jag i icke-ords tomrymd
utan att finna annat än stoft sjunket i sig självt:
sådana är icke-skapandets intiga nejder.

Kommentarer

"Noss", där den första strofen beskriver världen mer allmänt, den andra och tredje huvudpersonen i Völvan, var ursprungligen avsedd att ingå i Völvan. Ambitionen var att följa alla regler för drottkvätt, det mest komplicerade fornnordiska versmåttet, bland annat vad gäller antal stavelser, betonade stavelser, allitteration och assonans, samt dessutom använda kenningar, som är en viktig del av versmåttet; jag valde dock till slut att ta det nästan men inte riktigt hela vägen. Drottkvätt ansågs passa inför en krigareskara eller en härskare (drott, därav benämningen).

sidskäggspantens sjö: Mimers brunn. Se även Sidskägg.

Jättekvinnan: Angerboda.

ragnaröks grymma tre: Fenrisulven, Midgårdsormen och Hel.

världens ulvkäftsvite: Ragnarök. Anspelar på att Oden då blir dödad av Fenrisulven.

sagalike anspelar på Saga ("hon som ser"), en nordisk gudinna vars namn antyder att hon liksom Noss i Völvan ser det andra inte ser.

bålögdspantbrunnen och Mimers mörka sjö: Mimers brunn. Se även Bålögd.

Rigs jordiska ätt: Människorna. Se även Rig.

"samtidsbild I" och "samtidsbild II" är skrivna med anledning av Frankrikes provsprängningar av atombomber på Mururoa-atollen, vilka hotade att utplåna atollen fullständigt.

rök betyder inte bara "synlig gasmassa" utan också "öde, mörker". Den senare betydelsen återfinns exempelvis i ordet ragnarök.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 549 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.