Mats Kristiansson
Dikter 1999

© Mats Kristiansson 1999

Kommentarer till Dikter 1999 finns längst ner på den här sidan.

Förklaringar av ett antal mindre vanliga ord samt ett antal andra ord i mina skönlitterära texter finns här: Ordförklaringar.

Dikter 1999 finns i Samlade skrifter I: Lyrik, epik och dramatik 1972-2022.


Vid dörren

Fastnaglad vid dörren av tusen naglar
kan jag inte öppna min framtid
trots att träet är murket som världen
och lås och spikar rost på marken.
Här ute lutar sig tusen tungor mot blodet,
där inne tusen skuggor mot strupen.
När förruttnelsens arbete är över
skall en vind skingra smulorna.
När illusionen upplösts
skall blod och strupe åter bliva ett.

Den hängda

En sandstorm är den inre klippan,
ingen röst i havet än.
Jag är en fågel blå
som hänger mellan liv och liv.
Av aska dold är spindelväven röd.
Jag väntar brun som eggen vid mitt hår.

Kommentarer

blodet: Se kommentar till Origon (blod).

strupen: Se kommentar till Origon.

fågel blå anspelar på ett skillingtryck om en prins som förvandlats till fågel av en elak fe men genom sin älskandes uppoffringar återfår mänsklig gestalt.

Av aska dold är spindelväven röd anspelar på folksagan Askungen.

hår anspelar på att livskraften enligt gammal folktro sitter i håret.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 549 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.