Mats Kristiansson
Bakom ryggens regnbågsbro

© Mats Kristiansson 2022

Kommentarer till Bakom ryggens regnbågsbro finns längst ner på den här sidan.

Förklaringar av ett antal mindre vanliga ord samt ett antal andra ord i mina skönlitterära texter finns här: Ordförklaringar.

Bakom ryggens regnbågsbro finns i Samlade skrifter I: Lyrik, epik och dramatik 1972-2022. Beställ Samlade skrifter I.


1.Restens fjärilsmask
lutande monolitens
vingbrutna navel.
2.Ikosaederns
triakistetraeders
alhambralandskap.
3.Insjöns ögonblick
bakom ryggens regnbågsbro:
speglingarnas dröm.
4.Skarabéernas
vinterginkgoamforas
ödegårdsgölar.
5.Fläderlekens frost
nalkas rotad trädfolkets
bäck: gläntans ursprung.
6.Sandkornens ögon:
drakar, bubblande revor,
glimrande vågspel.
7.Norrlandsöarnas
vinterskriödsligheters
höstvystilleben.
8.Förhängets maskros
följer nackarnas vilja:
stiltjens äventyr.
9.Albans utvägars
gråväders guldregn liftar
med hoppets alba.
10.Erans mosaik
idyllisk, metaforisk
ser mimosans väg.
11.Drottningens fjäril
drömmer förlorad. Nattens
guldfågel glöder.
12.Silverprinsessans
återkomst: tibetanens
kleopatrakorg.
13.Rinner stigen trolsk
emellan clownens vägar,
kyrkans perspektiv.
14.Sanden i spåret
vid fontänens tärnors valv:
speglingarnas moln.
15.Piren kreativ
i valvets gula landskap
geometrisk, mörk.
16.Eftertankens tår,
underytans explosion:
unikum av blod.
17.Speglingens dynings
abstraktionsoceaner:
gryningens sjögång.
18.Narcissens grenverk,
zinnians geometri:
källans vita spets.
19.Källardörrens kust:
skrudens hemliga vikar,
pirens rosengrind.
20.Tulpanens lycka:
skrudens dansande månljus,
dropparnas myra.
21.Innanför Barbie
växer ängeltavlans där:
vilsevägens var.
22.Sommarfanfarens
ljuvstundspioners dvalas
vildvilsevinter.
23.Kvinnan rosenröd
i gröna vårvedslyckan,
mannen vintersvart.
24.Skymningsfjärilen
i gröna tvillingkampen,
kvinnan retroblå.
25.Inktobers nästens
rotsystem: parafraser
utan tidens mask.
26.Kopparkannans best
förfallen: överjaget
utan sagans fe.
27.Skymningstidsäpplets
atlantisbladverkskroki
utan väldig stav.
28.Framåtandans ros,
tidens riktning sagolik
släpper egots väg.
29.Skymningsflykterna,
försommardansens skära
och stolta i blom.
30.Och speglar jaget
mandalans eufori
och melankoli.
31.Skriker i askan
prinsessans magiska ask,
ögonens flugor.
32.Gryningsrytmernas
mörka kvällsljuskolorit
utan empiri.
33.Under flyktens mod
väktarens kopparängel,
fångad av såret.
34.Silvervärparen
i väntan på ynklingens
själabärerska.
35.Golgataörnen
i väntan på livets tråd:
världens rörelse.
36.Meditationens
dansande ärkeängel
i mystikens djup.
37.Kosmos blåa fall,
orons nyckel, codans text
i vilans kaos.
38.Offergåvans tyll
i symbiosens grynna,
bortvald, systolisk.
39.Sorgeflodens varg
i söndagsbarnets ögon,
bleknad, muterad.
40.Genom husets tid
gångens växande fönster
utan tidens hus.
41.Horisontens ros,
kontrasternas speglingar
andas eklektiskt.
42.Venernas fjäril,
kompassens frihetslängtan
av rivna månar.
43.Sommarljudets knut,
kärleksörtens vind hetsar
domedagens bro.
44.Ur tidens torso
minnenas månskensfraktal,
ruinens raku.
45.Syntesernas dröm:
portalernas heta korp,
texturernas djup.
46.Venusporten tyst,
spegelstegen tempelgrön
söker Brevets Brev.
47.I rosa vilan
håglös, tanklös, hjälplös, grå
teatern hägrar.
48.Mandorlans sköldar
är hallonflickans lejon,
eldskriftens vatten.

Kommentarer

Alla dikter är skrivna apropå konstutställningar. Alla ord i dikterna kommer från titlar på verk på dessa utställningar utom "mandorla" i dikt 48 (en mandorla fanns dock på tre av verken).

Läs mer om versmåttet haiku först i kommentarerna till En liten utflykt i österled.

1-2. På bussen från Skövde till Trollhättan 29/3 2022 apropå utställningen Konst som varar med målningar och skulpturer av Berndt Jutemar på Konstmuséet i Skövde Kulturhus. Den dubbeltydiga titeln kommer från en haiku av Charlott Winqvist till Berndt Jutemars stenskulpturer: "hugger i stenar / bilder, eld, luft, vatten, jord / minnen som varar"

3. På bussen från Skövde till Töreboda 2/4 2022 apropå utställningen Kulturen i medvetandet med fotografik av Jan Gson på Galleri Lilla Huset vid Rosa Huset i Skövde. regnbågsbro: För Navajo-folket en väg för heliga andar och i nordisk mytologi en bro från jorden till himlen. Det finns många andra liknande föreställningar.

4. Skara 8/4 2022 på Wästgötabagarn apropå en utställning med akvareller och grafik av Gun-Britt Larsson på Bladhska Galleriet i Skara.

5. Mariestad 9/4 2022 apropå utställningen Medkrafter i Gamla Tingssalen i Mariestad, närmare bestämt apropå målningar av Tina Johansson.

6. Mariestad 9/4 2022 apropå utställningen Medkrafter i Gamla Tingssalen i Mariestad, närmare bestämt apropå målningar av Ylva Nilsson-Dimetri.

7. Skövde 10/4 2022 apropå en utställning med måleri av Birgitta Andersson på Galleri Lilla Huset vid Rosa Huset i Skövde.

8-9. Vara 11/4 2022 apropå utställningen Konsten att bekänna färg med verk av Kristian Jenssen på Vara bibliotek. guldregn anspelar på vad sofistikerade alkemister menade med att göra guld: att förfina och rena människans odödliga själ och dödliga kropp genom att först befria själen från dess fängelse kroppen och sedan återförena själen med kroppen.

10. Skövde 14/4 2022 apropå en utställning med akryl- och oljemålningar av Krystyna Kolaska på Galleri Lilla Huset vid Rosa Huset i Skövde.

11. Sandhem 15/4 2022 apropå Falbygdens konstrunda, närmare bestämt apropå målningar av Inger Stjernström på Sägnernas hus i Sandhem. guldfågel: Se kommentar till dikt 9 (guldregn).

12. Sandhem 15/4 2022 i väntan på tåget till Skövde apropå Falbygdens konstrunda, närmare bestämt apropå mösskonst av Helena Sandstedt på Sägnernas hus i Sandhem. kleopatrakorg: En korg med ormen Kleopatra sägs ha använt för att begå självmord när allt var förlorat. ¶ En korg med de frukter som gjorde Kleopatra till den lysande farao hon var: beslutsamhet, kunskap och intelligens. Inte skönhet, bröst och lust, alltså? Nej! Kleopatra var allt annat än vacker vamp: det visar mynt med hennes ansikte, som hon rimligtvis själv godkänt.

13. På tåget från Sandhem till Skövde 15/4 2022 apropå Falbygdens konstrunda, närmare bestämt apropå akvareller av Annika Bertilsson på Sägnernas hus i Sandhem.

14. Mariestad 22/4 2022 apropå en utställning med foton av Bertil Walting på Gutenbergshuset i Mariestad.

15. Mariestad 22/4 2022 apropå en utställning med målningar av Lillemor Hansson på Gutenbergshuset i Mariestad.

16. På bussen från Mariestad till Skövde 23/4 2022 apropå utställningen Eld och vatten i Gamla Tingssalen i Mariestad, närmare bestämt apropå akryl- och oljemålningar av Gun-Britt "Mimmi" Sandberg.

17. På bussen från Mariestad till Skövde 23/4 2022 apropå utställningen Eld och vatten i Gamla Tingssalen i Mariestad, närmare bestämt apropå oljemålningar av Raili Sarja.

18. Vara 29/4 2022 apropå utställningen Former-dimensioner-abstraktioner med målningar, skulpturer och andra verk av Birgitta Jorlind-Jonsson på Vara bibliotek.

19. Skövde 30/4 2022 apropå en utställning med måleri av Nina Gillbo på Galleri Lilla Huset vid Rosa Huset i Skövde.

20. Grästorp 5/5 2022 på Café Nordstan apropå en utställning med foton av Camilla Ekendal och Dan Larsson på Kulturhuset i Grästorp.

21. Skövde 6/5 2022 apropå en utställning med målningar av Jenny Eneroth på Galleri Lilla Huset vid Rosa Huset i Skövde.

22. Mariestad 7/5 2022 på Lundstedts konditori apropå en utställning med målningar av Kajsa Dahl på Galleri Lilla Huset vid Rosa Huset i Skövde.

23-24. Mariestad 7/5 2022 på Lundstedts konditori apropå en utställning med målningar av Emilia Broholm i Gamla Tingssalen i Mariestad.

25. Skövde 14/4 2022 apropå Skövde konstskolas vårutställning i Rosa Huset i Skövde, närmare bestämt apropå målningar av Rebecca Erkki, Elin Munter, Jennie Wide, Wiktoria Kobos och Julia Lundberg-Halonen.

26. Skövde 14/4 2022 apropå Skövde konstskolas vårutställning i Rosa Huset i Skövde, närmare bestämt apropå målningar av Rebecca Erkki, Will Flood, Torbjörn Samuelsson, Julia Lundberg-Halonen och Jennie Wide.

27. Skövde 14/4 2022 apropå Skövde konstskolas vårutställning i Rosa Huset i Skövde, närmare bestämt apropå målningar av Elin Munter, Julia Lundberg-Halonen, Wiktoria Kobos, Will Flood och Rebecca Erkki. väldig stav: Jörmundgand.

28. Skövde 16/5 2022 apropå en utställning med målningar av Christine Jonsson på Galleri Lilla Huset vid Rosa Huset i Skövde.

29. Skövde 21/5 2022 apropå målningar av Frida Bard i ett skyltfönster i Commerce i Skövde.

30. Mölndal 27/5 2022 på Hanis café och konditori apropå spännande målningar med långa, rätt andliga texter men utan titlar och med okänd konstnär på väggarna på caféet ifråga.

31. Marstrand 12/6 2022 apropå utställningen Ignorant art på Strandverket i Marstrand, närmare bestämt apropå målningar av Hanna Zajac.

32. Marstrand 12/6 2022 apropå utställningen Ignorant art på Strandverket i Marstrand, närmare bestämt apropå målningar av Rebecca Lundh.

33. Lidköping 15/6 2022 apropå en utställning med målningar av Camilla Alfredson i Martins hus vid Limtorget i Lidköping.

34-35. Tidaholm 27/6 2022 apropå utställningen Fågelperspektiv 2022 med skulturer av drivved och foton av Diana Viske på Tidaholms konsthall.

36. Skövde 29/6 2022 apropå en utställning i Rosa Huset i Skövde med målningar av Tanja Olsson. "Jag är expert på att återge den kosmiska, mystiska, enorma världen i vårt universum och är specialiserad på att måla andliga bilder av yttre rymden och besjunga livets glädje och kärleksfulla tillvaro. Dessutom förmedlar mina målningar de världar som jag såg där bortom verkligheten. Detta tillstånd kom till mig efter att jag upplevt klinisk död efter en bilolycka. Efter det fylldes hela min existens med en speciell mening och innehåll", skriver Tanja bland annat.

37. På bussen från Mariestad till Sjötorp 5/7 2022 apropå Mariestads konstvecka med temat Kosmos och kaos, närmare bestämt apropå målningar av Slavka Velichkova, Sara Westergren-Nelin, Sara Forsström, Fredrik Nordin och Johan Unga. Konsten gjordes live i prästgårdens trädgård och ställdes ut i domkyrkan vartefter den blev klar. En lite rolig händelse inträffade när jag satt och fikade i prästgårdens café. Några pappersark blåste iväg, och konstnärerna jagade efter dem, vilket jag påpassligt och adekvat kommenterade med: "Nu är det kaos."

38. På bussen från Hjo till Skövde apropå Skaraborgssalongen 2022 i Kulturkvarteret Pedagogien i Hjo, närmare bestämt apropå verk av Anna Ryman-Bruks, Ulla Blom, John Shelton, Christian Nilsson, Camilla Alfredson och Donny Serdonah.

39. På bussen från Hjo till Skövde apropå Skaraborgssalongen 2022 i Kulturkvarteret Pedagogien i Hjo, närmare bestämt apropå verk av Åsa Wibjörk, Eva-Lill Nilsson, John Shelton, Angelica Markén, Pia Weiler, Linda Jurmu och Catharina Hermansson.

40. Skövde 13/7 2022 apropå en utställning med målningar av Inger Landin-Lindgren på Galleri Lilla Huset vid Rosa Huset i Skövde.

41. Skövde 20/7 2022 apropå utställningen Känslor i färg med målningar av Kristina Johansson i Rosa huset i Skövde.

42. Skara 24/7 2022 apropå en utställning med målningar av Therese Silverstrand och Emelie Björndotter på Bladhska Galleriet i Skara.

43. Tidaholm 27/7 2022 apropå det åttonde internationella litografiska symposiet på Tidaholms konsthall, närmare bestämt apropå verk av Masanobu Mitsuyasu, William Haberman, Katja Syrjä, Erja Tienvieri, Zhang Minjie och Qin Yi.

44. På bussen från Karlsborg till Skövde 1/8 2022 apropå utställningen Epok med målningar och skulpturer av Irina Johansson på Art Design Paviljong i Karlsborg.

45. Lysekil 11/8 2022 apropå utställningen Abstrakt konst med målningar av Emir "Yinzu" Sipic på Lysekils konsthall.

46. Mariestad 20/8 2022 apropå en utställning med målningar och skulpturer av Slavenca Petre i Gamla Tingssalen i Mariestad.

47. Råbäck 23/8 2022 apropå Konstnärsföreningen Lidans utställning i stora växthuset på Hellekis säteri, närmare bestämt apropå målningar av Margareta Nyström, Margareta Fridén, Barbro Skantze och Ingan Linde samt skulpturer av Margareta Jonsson.

48. Skövde 23/9 2022 apropå en utställning med målningar av Camilla Alfredson på Galleri Lilla Huset vid Rosa Huset i Skövde.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 549 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.