Ordförklaringar

Artiklar, oftast korta, ibland lite längre, om många av de mindre vanliga ord jag har viss förkärlek för att använda samt ett antal andra ord som återfinns i mina skönlitterära texter.


Abraham För judar och kristna judendomens grundare. ¶ För muslimer en av de viktigaste profeterna och den som först etablerade tro på en enda gud på Arabiska halvön.

abstrahera Skapa en allmän och övergripande föreställning om något genom att bortse från detaljer.

Achilleus Grekernas främste hjälte under det trojanska kriget.

ackommodation Anpassning, särskilt ögats anpassning till att se på olika avstånd.

adagio Musikstycke i långsamt tempo.

Adam Den förste mannen enligt 1 Mosebok.

adekvat Som motsvarar givna krav i fullt tillräcklig grad.

ADHD Funktionsnedsättning som yttrar sig i låg uthållighet, bristande koncentrationsförmåga och svårigheter att vara stilla.

adipocyter, fettceller som klumpats ihop i kuddliknande grupper, och kollagenfibrer, lös och porös bindväv som binder samman fettcellerna, är vad underhuden i huvudsak består av.

advers Framsida på medalj, mynt eller orden, ibland framsida på tallrik eller fat.

Aeneas Den störste hjälten i Aeneiden av Vergilius (19 före Kristus), som flyr från Troja efter att staden fallit och efter en del irrfärder hamnar i det som nu är Italien, räknas som anfader till Roms mytiske grundare Romulus.

aforism Kortfattat och uttrycksfullt formulerad tanke.

Afrodite Kärlekens och skönhetens gudinna. Grekisk mytologi.

afte Smärtsamma små sår eller blåsor i munnen.

Agamemnon Bror till Menelaos, Helenas make, och en av grekernas härförare under det trojanska kriget.

agat Prydnadssten av kvarts, uppbyggd av tunna, olikfärgade skikt.

aggregat Anhopning av delar som bildar en enhet.

Aias Grekisk hjälte som stred vid Troja. Se även kommentarer till Han som såg Källan (Redan bortom bot och ära och de fem följande kommentarerna).

Aiolos Vindarnas herre. Grekisk mytologi.

akantusblad Ornament, bland annat på kapitäl, som liknar bladen på örten akantus.

akitu Vårfest i det forna Mesopotamien. Från sumeriska akiti-šekinku ("kornskörd") och akiti-šununum ("kornsådd"). I Babylonien kom akitu att handla om Marduks seger över Tiamat. Enuma elish, där detta skildras, reciterades under akitu, som pågick cirka två veckor.

akkadiska Språk som talades i Mesopotamien mellan cirka 3000 före Kristus och år 0.

akropol Befäst klippa i forngrekisk stad.

akrosom Kapsylliknande struktur på den främre delen av en spermies huvud, som innehåller de enzymer som krävs för att spermien ska kunna tränga in i ett ägg vid befruktning.

akrostikon Text, oftast dikt, där de första bokstäverna i raderna bildar ett ord eller en sats om man läser dem uppifrån och ned.

akrylmålning Målning med täckande, vattenlöslig färg.

akvarell Målning med genomskinlig vattenfärg.

akvarellera Färglägga teckning, etsning eller dylikt med vattenfärg.

akvedukt Broliknande vattenledning.

ala Se tigi, šem och ala.

alba Sång som älskande och en vaktande vän sjunger i gryningen, där väktaren uppmanar de älskande att skiljas innan den äkta mannen kommer hem. ¶ En fotsid vit klädnad, ursprungligen använd som dopdräkt, numera även av präster under mässhaken.

Albatross Tyskt jaktflygplan under första världskriget.

allbota De forna kelternas namn på misteln, som ansågs kunna bota allt och genom att vara städsegrön symboliserade odödlighet.

allduglighet Det att veta allt och kunna allt. Nybildning.

allegori Helt och hållet bildlig framställning avsedd att betyda något annat än orden normalt betyder.

allitteration Ljudlikhet hos närstående betonade stavelser först i ord. Vokalljud kan vara identiska eller inte, medan konsonant- och konsonantgruppsljud måste vara identiska.

Alltinget Lagstiftande och dömande myndighet på Island 930-1262, som varje år samlades på Þingvellir.

alludera Anspela på utan källangivelse.

allusion Medveten indirekt syftning på något utan källangivelse.

alruna Ansågs förr vara ett universalmedel eftersom roten liknar en människa.

alver Såväl vänliga och tjänstvilliga som snarstuckna och hämndgiriga gudomliga väsen förknippade med fruktbarhet. I himlen finns ljusalver och i underjorden svartalver. Nordisk mytologi. ¶ Hos J.R.R. Tolkien människoliknande varelser som varken åldras eller blir sjuka och har bättre varseblivning och större medvetenhet än människor.

ambra Väldoftande ämne från kaskelot som används i parfymer.

ambrosia Gudarnas föda. Grekisk mytologi.

aminosyror Byggstenar i proteiner.

ammoniter En utdöd överordning bläckfiskar som levde från äldre devon till yngsta krita (för cirka 400-65 miljoner år sedan). Från namnet på den egyptiske guden Ammon, som brukar avbildas med vädurshorn. Benämningen syftar på att fossil av ammoniter är spiralformade.

amorf Som saknar form och struktur (konkret eller abstrakt).

amplitud Avstånd mellan nolläge och ettdera av ytterlägena i en svängningsrörelse.

amurru Akkadiska "västanvinden; västern".

An Se Anu.

anagram Ord som bildats genom omkastning av bokstäverna i ett annat ord.

analeps Förflyttning av en berättelse till en tid före den tid berättelsen befinner sig i.

analogi Överensstämmelse i de avseenden som är väsentliga.

analsfinktrar Ändtarmens slutmuskler med vars hjälp tarmen kan tömmas.

anamorfisk Som utmärker eller liknar anamorfos.

anamorfos Konstbild förvrängd på ett sådant sätt att man bara kan avläsa den från en viss blickpunkt eller vinkel eller med hjälp av en spegel, som kan vara cylindrisk, konisk eller pyramidformad.

anarkist Anhängare av politisk åskådning som vill avskaffa samhällets centrala maktapparat, då den anses kränka individens frihet.

Anat Vild och krigisk gudinna. Dotter till El och syster till Baal. Kananeisk mytologi.

Anchises Aeneas far.

androgyn Indidvid med både kvinnliga och manliga könsorgan.

Angerboda ("hon som bådar sorg"), jättekvinna som med Loke har barnen Fenrisulven, Midgårdsormen och Hel. Nordisk mytologi.

anguba Prästinna i det forna Sumer, som försåg Ekur med föda.

anima Själ, ande.

anno dazumal Äldre tid.

Anšar Urtidsgud vars namn betecknar den övre sidan (himmelssidan) av horisonten. Mesopotamisk mytologi.

Ansgar (801-865), missionär som utan att lyckas försökte kristna svearna.

anslutning Där en rak och en böjd del av en bokstav möts.

ansvällning En bokstavslinjes jämna övergång från tunn till tjock.

antecedentia En persons förflutna.

antependium Förhänge av tyg på altares framsida.

Antikrist Motståndare till Kristus i Johannes första och andra brev.

antikva Samlingsnamn för teckensnitt med serifer och olika tjocka streck. Två exempel är Times New Roman och Garamond Premier Pro.

antikvera Göra föråldrad på grund av nya förhållanden.

antipatisk Oförenlig, fientlig.

antipod Någons eller någots fullständiga motsats.

Anu Den årliga kalenderns gud, som var mycket stark och från början avbildades som en stor tjur, senare med en huvudbonad med horn. Son till Anšar. Hans sumeriska namn var An. Mesopotamisk mytologi.

Anuna och Igigi De två grupper de mesopotamiska gudarna traditionellt delas in i. I senare tradition används termen Anuna för Underjordens gudar och termen Igigi för himmelsgudar. Mesopotamisk mytologi.

anzu-fågeln En lejonhövdad örn, som i bildkonsten framställs som djurens herre. Mesopotamisk mytologi.

apokalyps Uppenbarelse om fördolda ting genom gudaingivelse, särskilt om världens slut.

Apollon Reningens, spådomskonstens, musikens och diktningens gud. Grekisk mytologi.

apoteos Upphöjande till gud.

Apsu Akkadiska "djupt vatten, hav, kosmiskt underjordiskt vatten, det medvetna havet, vishetens ocean". Den kosmiska urkällan, som i sumeriska texter beskrivs som outgrundlig och osynlig. Apsu är sötvattnet och den manliga principen, som fanns innan himmel och jord skapats. När han förenades med Tiamat skapades gudarna i deras inre. Den omfattande mytologin kring Apsu sa bland annat att denna sötvattensocean fanns under marken och därmed utgjorde grunden världen vilar på. Mesopotamisk mytologi.

arabesk Starkt stiliserat, invecklat ornament av rankor och blommor.

Arene I Dagbok från det trojanska kriget Siciliens kung Polyfemos dotter, som blir hopplöst förälskad i Elpënor.

arioso Melodiöst inslag i deklamatoriskt soloparti i opera eller större körverk.

aritmetik Läran om egenskaper hos och räkneregler för tal.

ark Skrin eller kista, i synnerhet för förvaring av dyrbarheter och dylikt. ¶ Den farkost som Noa enligt 1 Mosebok 6 på Guds befallning bygger för att rädda sig och de sina från syndafloden, speciellt bildligt med tanke på denna ark som medel till räddning. ¶ En helig symbol i tidig judisk religion, enligt en tradition en kista med lagens tavlor.

arkad Rad av pelare förenade av valvbågar.

arkaisk Mycket ålderdomlig.

arkebusera Avrätta genom skjutning.

arla Tidigt.

artefakt Föremål skapat av människan.

Aruru Modergudinnan, människosläktets skapare. Mesopotamisk mytologi.

asagudar Den främsta gudakretsen. Nordisk mytologi.

Ask Den förste mannen. Nordisk mytologi.

asket Person som dragit sig undan från världen för att helt ägna sig åt kontemplation, bön, fasta och kroppsspäkningar.

Asklepios Läkekonstens gud. Grekisk mytologi.

assemblage Konstverk som byggts upp av tredimensionellt, vanligen upphittat material.

assonans Ljudlikhet hos närstående betonade stavelser inuti ord. Vokalljud kan vara identiska eller inte, medan konsonant- och konsonantgruppsljud måste vara identiska.

astenisk Som kännetecknas av själslig kraftlöshet (om person).

atavistisk Som beror på uppträdande av egenskap från ett äldre utvecklingsstadium.

Athena Vishetens och krigets gudinna samt Athens skyddsgudinna. Grekisk mytologi.

atoll Ringformigt korallrev som omsluter en lagun.

Audhumbla Urko som Ymer drack mjölk från. Nordisk mytologi.

aura En speciell strålning som enligt ockulta läror utgår från besjälade kroppar.

autotrof Som kan bilda organiska ämnen av oorganiska, ofta genom att utnyttja solenergi.

Ava Mezin ("det stora vattnet"), ett kurdiskt namn på Tigris.

Avro Lancaster En av de flygplanstyper som användes för att bomba Tyskland under andra världskriget.

axiellt filament En spermies svans som hjälper spermien att ta sig till ägget.

axon Del av luktcell som skickar information.

Baal Stormens, åskans, regnets och fruktbarhetens gud. Kananeisk mytologi.

balbale Ett slags sumerisk hymn som normalt saknar titel och i vilken repetitiv parallellism ofta används.

Balder Odens enda barn med makan Frigg och därmed hans tronföljare. Nordisk mytologi.

ballskräppa Testikelpung. ¶ Feg person.

balsam Typ av välluktande olja.

bannlysa Utesluta ur katolska kyrkan eller annan organisation. ¶ Förbjuda.

Barabbas Förbrytare som folkmassan väljer att frige istället för Jesus innan hans korsfästelse.

bard Person hos de forna kelterna som diktade och föredrog sånger, i synnerhet om krigiska bedrifter. ¶ Liknande icke-keltisk konstnär i senare tid.

barnbördshus Äldre benämning på inrättning för förlossningsvård.

baru Präst eller prästinna i det forna Sumer som utförde extispicium och inte var knuten till en speciell kult utan betraktad som expert på att undersöka och tolka levrar, alltid från får, vanligtvis en ung bagge.

baslinje Huvudlinje på en textrad där tecknen står.

bautasten Fornnordisk minnessten över död person utan inskrift.

belemniter En utdöd ordning tvågälade bläckfiskar som levde från yngre devon till yngsta krita (för cirka 370-65 miljoner år sedan). Benämningen betyder "pil, spjut" och syftar på att fossil av belemniter är avlånga och påminner om spjutspetsar.

bestiarium På medeltiden en samling djurberättelser med sensmoral och syfte att undervisa, där berättelser om existerande djur blandas med berättelser om fantasidjur.

besvärjelse Religiös eller magisk formel som när den uttalats anses ge makt över andar, skydd mot trolldom med mera.

Biggles Piloten James "Biggles" Bigglesworth, titelkaraktär i närmare 100 ungdomsböcker av W. E. Johns, som utspelar sig under första världskriget, mellankrigstiden och andra världskriget.

binamn Särskiljande uttryck som används istället för eller tillsammans med förnamn, ofta betecknande någon karakteristisk egenskap hos personen.

binär Som grundar sig på talet 2 (om talsystem).

binär fission Asexuell celldelning hos prokaryoter. Processen är enkel och snabb.

biotop Typ av omgivning med naturliga gränser som passar vissa växt- eller djursamhällen.

biplan Flygplan med två par vingar, det ena ovanför det andra.

bitumen Typ av naturlig, vanligen mörk kolväteförening, som användes redan 3000 före Kristus, bland annat som vattentätande material.

bliaut Löst sittande, fotsid klänning med långa ärmar, som bars av förmögna män och kvinnor mellan ungefär 1150 och 1250. Bliauter för kvinnor hade ofta hundratals veck.

blodshämnd Dråp eller mord som någon utför som hämnd för ett svårt brott mot en nära släkting.

blota Delta i en fornnordisk religiös rit som kanske inkluderade människo- eller djuroffer.

blånor Sämre, kortare och grövre sega fibrer som vid bearbetning av lin eller hampa avskiljs från de längre och finare.

bläckhus Ålderdomlig och sällsynt benämning på bläckhorn.

Bor Son till Bure och far till Oden, Vile och Ve. Nordisk mytologi.

Boreas Nordanvinden. Grekisk mytologi.

bourgeoisie Kapitalägande borgarklass (särskilt i marxistisk terminologi).

boustrofedon ("oxvändning), ett skrivsätt där varannan rad är rättvänd och läses från vänster till höger, varannan rad spegelvänd och läses från höger till vänster, ungefär som oxar vid plöjning vänder fram och tillbaka över åkern.

brageepigoner Epigoner till Brage den gamle (Brage Broddason), som levde på 800-talet och ansågs vara skaldekonstens fader. Nybildning.

brahman Offerformlernas och offerhymnernas inneboende heliga kraft. ¶ Den kosmiska, överallt verkande kraften. Indisk religion.

brevroman Roman utformad som en fiktiv brevväxling.

bro Del av näsa belägen mellan ögonen och strax under dem.

bräm Bred ytterkant på klädesplagg av annat material än plagget i övrigt. ¶ Rand eller kant i allmänhet.

budda Inom buddismen benämning på person som uppnått den högsta graden av upplysning.

buddaarier Inte bara upplyst utan också ädel. Nybildning.

Bure Urtidsväsen som tillkom när Audhumbla slickade på frost- och salttäckta stenar. Nordisk mytologi.

buttig Trind, fyllig, knubbig.

byssus Hornartade trådar av stelnad saliv från vissa musslor, som ett lyxtyg vävdes av under forntiden och även senare men med enstaka undantag inte längre. Trådarna är ungefär hälften så tunna som människohår men mycket starka och används av musslorna för att fästa sig vid föremål i vattnet.

båk Sjömärke på land i form av torn.

Bålögd ("enögd"), ett binamn på Oden. Nordisk mytologi.

caput Kapitel.

Castrum Cefa ("borgen på klippan"), det gamla assyriska namnet på Hasankeyf.

Cederberget Gudarnas boning, som inte får ses av mänskliga ögon. Mesopotamisk mytologi.

Cederskogen En skog bortom vilken Cederberget ligger. Mesopotamisk mytologi.

cellkärna Den viktigaste delen av en levande cell.

centriol Självreplikerande, stavformad del av cell med betydelse för celldelning.

Charybdis En farlig virvelström i Messinasundet mellan Sicilien och det italienska fastlandet. ¶ Hos Homeros ett odjur som höll till på en klippa och tre gånger varje dag sög in och spydde ut vattnet i sundet.

coda Avslutande del i ett musikstycke.

collage Konstverk av mönstrade eller tryckta pappersbitar och dylikt som klistrats på ett pappersark.

Contrair Se konträr.

cyanobakterier Fotosyntetiserande bakterier, tidigare betraktade som alger, som kan ge upphov till så kallad algblomning.

cyklop Hos Homeros jättar som inte räds gudarna. ¶ Hos Hesiodos enögda varelser som smider blixtar åt Zeus. Grekisk mytologi.

cyklopstorm Kaos orsakat av enögda människor och människor som med runda ögon åser detta kaos utan att försöka bringa ordning i det. Cyklop betyder ytterst "rundögd". Se även cyklop. Nybildning.

Daidalos byggde åt kung Minos på Kreta en labyrint där Minotaurus spärrades in. När Daidalos senare själv spärrades in i labyrinten gjorde han vingar åt sig och sin son Ikaros, och de kunde fly till Sicilien. Ikaros flög dock så nära solen att vaxet i vingarna smälte, och han störtade i det hav som efter honom kallades det ikariska. Grekisk mytologi.

damaskkniv Kniv som genom gravering och ifyllning med metall, i synnerhet guld eller silver, försetts med ett mönster av ränder, slingor eller dylikt.

Darwin, Charles Engelsk vetenskapsman (1809-1882), som lade fram en teori om evolution genom naturligt urval och ansåg att människan var ett djur som utvecklats på samma sätt som andra djurarter.

Decius Mus Romersk konsul som vid ett slag mot latinarna 340 före Kristus sägs ha offrat sig själv till underjordens gudar för att romarna skulle vinna. Hans son med samma namn, också han romersk konsul, sägs ha gjort detsamma vid ett slag mot gallerna 295 före Kristus.

dehol Trumma av trä och skinn, som ofta används tillsammans med zurna, till exempel vid traditionella kurdiska bröllopsfester.

déjà vu Känsla av att man tidigare upplevt något man de facto inte upplevt.

dekadens Tillstånd av förfall, särskilt andligt och moraliskt.

dekolletage Urringning på klänning, särskilt över brösten för att delvis blotta dem.

dendrit Del av luktcell som tar emot information.

denier Mått för en tråds eller ett garns grovlek. 1 denier = 1 gram per 9 000 meter.

designerad I förväg utsedd eller bestämd.

detachement Truppstyrka avdelad för viss begränsad operation.

determinativ Se logogram.

Deyrulumur Världens äldsta ännu fungerande syrisk-ortodoxa kloster några mil söder om Hasankeyf i sydöstra Turkiet. Det grundades 397 av munkarna Sankt Shmuel och Sankt Shemun och kallades efter dessa först Umro d Mor Shmuel w Mor Shemun ("Sankt Shmuels och Sankt Shemuns kloster"). Deyrulumur är en förkortad syriansk form av det namnet.

dharma Inom buddismen läran om de grundläggande principerna för kosmisk eller individuell existens, som ger ett verkligt fridfullt sinne om man följer dem.

diafan Genomskinlig.

dialektik Tekniken att argumentera genom att väga skäl och motskäl mot varandra.

Diana Månens och barnsbördens gudinna. Romersk mytologi.

diatom Encellig, till formen tudelad organism med cellkärna med kärnmembran, även kallad kiselalg.

didoner Typ av antikva som bygger på ovalens form. Skillnaden mellan grundstreck och hårstreck är stor och seriferna raka. Ett exempel är Bodoni.

difficil Svår, vansklig.

digon Geometrisk figur med två sidor och två hörn.

dikotomisk Logiskt delad i två varandra uteslutande underklasser (om klass).

diminutiv Mycket liten.

Dionysos Vinets och berusningens gud, som överlämnade vinrankan till människorna. Grekisk mytologi.

diptyk Tvådelad bildtavla, exempelvis tvådelat altarskåp.

disparat Fullständigt olikartad med i det närmaste oförenliga egenskaper.

disputation Meningsbyte eller ordstrid mellan två eller flera personer.

dissekera Noggrant och kritiskt undersöka genom att dela i mindre delar.

dissimulera Låta påskina att något som faktiskt äger rum eller finns till inte äger rum eller finns till.

dissonans Tonkombination som ljuder oskönt eller ger intryck av oförlöst spänning.

distikon Versmått bestående av två rader av olika slag, ofta hexameter och pentamenter.

divan Benämning på diktsamling hos folk med islamitisk kultur och i efterbildningar av dessa folks litteratur.

divergens Avlägsnande från varandra.

diväteoxid Det vetenskapliga namnet på vatten, som en människas kropp består av till cirka 80 procent när hon är nyfödd och till cirka 60 procent när hon vuxen.

djävulsträck Illaluktande och illasmakande torkad växtsaft från rötter på växter av släktet Ferula, förr använd mot mask och som kramplösande medel.

dolsk Som hyser dolda, illasinnade planer.

domesticera Göra vilda djur till husdjur.

Don Quijote Hjälte – eller snarare antihjälte – i Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha av Miguel Cervantes (del ett 1605, del två 1615), närmare bestämt en fattig adelsman som förläser sig på riddarromaner och drar ut i världen för att verka i dessa romaners ärofulla anda och förvirrad tror att han gör det medan sanningen är en annan.

doppsko Beslag på nedersta delen av käpp, vanligen i form av en hylsa av metall.

dorsale Bakstycke på altar- eller helgonskåp. ¶ Ryggstycke på korstol. ¶ Vävd tapet, under gotiken och renässansen använd som ryggkläde för korbänkar.

drabant Himlakropp som kretsar kring en planet och åtföljer den under dess rörelse kring solen.

drakonisk Mycket sträng.

Draupner ("dropparen"), Odens magiska ring från vilken det var nionde natt droppar åtta nya ringar. Nordisk mytologi.

dreva Byta till drivande kugghjul med fler eller färre taggar.

dubbel bokföring Bokföring med debet (skuldsida) och kredit (tillgodohavandesida).

dvärg Småvuxet väsen som bor under jord och i klippor. Nordisk mytologi.

dygdemönster Person som är ett föredöme i fråga om goda karaktärsegenskaper.

dymmelonsdag Onsdagen i veckan före påsk, då man förr bytte ut kyrkklockornas metallkläppar mot träkläppar (dymlar) för att få en dämpad klockklang till och med långfredagen.

dynamisk Kännetecknad av initiativkraft.

däld Liten dal.

däven Unken och något fuktig.

dödsdans Den personifierade Döden, vanligen i form av ett skelett, i täten på en rad döda som håller varandra i händerna.

dödsur Samlande benämning på flera olika slags skalbaggar som lever i dött trä, där de gör gångar. Dödsur framkallar ett knäppande ljud genom att slå panna och halssköld mot gångarnas väggar. Knäppandet uppfattades förr som ett budskap om dödsfall, vilket gett upphov till benämningen.

dös Gravkammare av kantställda stenblock och ett större stenblock som tak.

Ea Akkadisk och babylonisk gud förknippad med rituellt renande, visdom, besvärjelser och vatten. Anus son. Hans sumeriska namn är Enki. Mesopotamisk mytologi.

ecliptica Solens skenbara årliga bana på himlen (äldre stavning av ekliptika).

edin Sumeriska "stäpp, öppet landskap, betesland; bak, rygg, ryggrad; Underjorden". Dessutom kanske ursprunget till Eden, namnet på det bibliska paradiset.

efod Klädesplagg som bars av de judiska prästerna, särskilt om en av översteprästen såsom ämbetsdräkt buren kort mässhakeliknande kåpa.

efterkomma Rätta sig efter, åtlyda, hörsamma.

egid Gudinnan Athenas dräkt eller rustning, först framställd som en mantel med fransar av ormar och Medusas huvud frampå, senare uppfattad som en sköld, ibland även buren av Zeus eller Apollon. Grekisk mytologi.

eidolon Enligt de forna grekerna skugglik skepnad som när en människa dör och stiger ner i Hades ersätter de livsnödvändiga elementen psyche och thymos.

einhärjar Fallna krigare som ska bistå gudarna vid ragnarök och som i väntan på det vistas i Valhall. Nordisk mytologi.

ekfras Text som beskriver och tolkar existerande eller uppdiktade bildkonstverk.

ekivok Som anspelar på sexuella förhållanden, vanligen på ett skämtsamt sätt.

eklektisk Som försöker förena idéer från olika håll.

Ekur Gudaförsamlingen i Gudarnas trädgård. Mesopotamisk mytologi. ¶ Den heligaste byggnaden i det forna Sumer.

El Den högste, gamle och vise, guden. Kananeisk mytologi.

élan Stark inlevelse och oemotståndlig kraft.

eldar ("stjärnmänniskorna"), annat namn på alverna hos J.R.R. Tolkien.

eldfluga Typ av skalbagge som sänder ut ett intensivt, ofta rytmiskt sken.

eldskrift Lysande skrift, exempelvis ljusreklam. ¶ Bildligt om något som tänkes djupt och outplånligt inpräglat.

elegi Dikt som uttrycker vemodsfylld längtan eller klagan.

elektrum I naturen förekommande förening av guld och silver.

elementarande Ande förbunden med ett av de fyra elementen (jord, vatten, luft eller eld).

elementarpartiklar Materiens minsta beståndsdelar.

elevera Höja, lyfta upp.

ellande Glänsande som eld.

El Niño Tillfällig, oregelbundet återkommande havsström i Stilla havet alldeles söder om ekvatorn, som stör typiska vädermönster, ibland på ett katastrofalt sätt.

Elpënor Den yngste av Odysseus män.

emancipation Frigörelse från rättsligt eller socialt förmynderi, speciellt om kvinnans frigörelse från manlig dominans.

emanera Utgå, härröra, ha sitt ursprung.

Embla Den första kvinnan. Nordisk mytologi.

emblem Bild eller tecken som utgör symbol för tillhörighet, samhörighet, makt eller värdighet. ¶ Bild som symboliskt framställer en central tanke, esoterisk visshet eller moralisk lärdom.

emeĝir Sumerernas namn på sitt språk.

empiri Kunskap grundad på erfarenhet och iakttagelse.

empyrén Enligt forntida uppfattning den översta världsregionen, där elden är samlad och varifrån ljuset strömmar ut. ¶ Enligt medeltida kristen teologi den ljushimmel där Gud, änglarna och de saliga har sin hemvist.

en Hög präst eller prästinna i det forna Sumer, som verkar ha ansetts vara närmast gudarna och hade en maktposition inom såväl ett tempel som en stadsstat. En en-prästinna var ofta dotter till en kung eller annan framstående person i stadsstaten, bodde avskild från samhället i sin jipar hela sitt liv och fick inte gifta sig, kanske för att hon ansågs vara maka till den gud hon tjänade.

en face [aŋfasʹ] Ansikte sett rätt framifrån.

Enki Sumerisk gud förknippad med vatten, visdom och magi. Hans akkadiska och babyloniska namn är Enki. Mesopotamisk mytologi.

enlevera Föra bort en kvinna mot hennes eller hennes målsmans vilja.

entitet Avgränsad och enhetlig företeelse (konkret eller abstrakt).

envig Strid med vapen mellan två personer, i synnerhet för att slita en tvist eller på grund av en utmaning.

eolsharpa Harpa som ljuder när vinden träffar strängarna. Benämningen kommer från Eolus.

eon Oerhört lång eller obegränsad tidsrymd.

Epidauros Grekisk stad med tempel tillägnat Asklepios.

epigon Osjälvständig efterbildare, särskilt om författare eller konstnär.

epitaf Minnestavla i kyrka, vanligen över begravd person och ofta med arkitektonisk inramning av trä, sten eller metall.

epitafbro Runstensbro. Nybildning.

epitet Karakteriserande beteckning.

epos Längre berättande dikt, särskilt i äldre tid men även senare.

erinnyer Hämndegudinnor. Grekisk mytologi.

erytrocyt Röd blodkropp.

eskapism Undflyende av verklighetens problem.

esoterisk Inre, fördold, hemlig.

essentiell Som måste fås via kosten (om ämnen som människans kropp inte kan tillverka).

eter Det femte urämnet, som i det aristoteliska universumet befinner sig utanför de fyra övriga urämnena (jord, luft, eld och vatten) och som genom sin ständiga rörelse upprätthåller alla rörelser i planeternas sfärer.

eterisk Förandligad (genom borttagande av allt materiellt). ¶ Doftande och flyktig (om oljor från växter).

etos Moralisk grundåskådning.

etsning Grafisk metod att med hjälp av syror fräta in ett motiv i en tryckplåt. ¶ Den tryckta bild som är resultatet.

etter Giftig vätska, särskilt sådan som utsöndras av växt eller djur (ursprungligen orm eller drake).

eufemism Förskönande eller beslöjande omskrivning av stötande eller obehagligt uttryck.

eufori Stark känsla av lycka och upprymdhet.

eukaryot En- eller flercellig organism med cellkärna med kärnmembran.

Eva Den första kvinnan enligt 1 Mosebok.

exegetisk Som avser utläggning och förklaring av svår text, särskilt bibeltext.

exorcism Utdrivning av onda andar genom läsning av besvärjelser.

expatrierad Landsförvisad.

extension Alla de företeelser i verkligheten som ett ord eller uttryck refererar till, exempelvis i fallet katt alla katter som någonsin funnits, finns eller kommer att finnas samt alla fiktiva katter.

extispicium Seden att använda avvikelser i djurs inälvor, framför allt levern, för att förutsäga framtida händelser. Användes exempelvis i det forna Sumer för att utse stadsgudens en-präst.

extremer Typ av teckensnitt med ofta extrema, svårlästa och effektfulla tecken. Ett exempel är Broadway.

extremitet Arm eller ben.

facial Som avser ansiktet.

Fafne Trollkunnigt väsen som skiftat gestalt och blivit en drake och liksom andra drakar samlade på sig skatter. Nordisk mytologi.

fallos Avbildning av upprest manslem såsom fruktbarhetssymbol.

Fama Det personifierade Ryktet. Romersk mytologi.

fantasteri Verklighetsfrämmande eller fantastisk fantasi- eller tankeverksamhet.

fatalism Tro att händelseutvecklingen är förutbestämd och utom mänsklig kontroll.

felhandling Felreaktion som kan tolkas som uttryck för omedveten önskan (enligt vissa psykologiska teorier).

Fenrisfrilla Frilla till Fenrisulven (speciellt som skällsord). Nybildning.

Fenrisulven En varg som skrämmer gudarna med sin storlek och ilska och som de efter flera försök lyckas binda; den kommer dock lös vid ragnarök. Nordisk mytologi.

fertil Som har förmåga till fortplantning.

festonerad Smyckad med hängande, flätade band av blommor, lövverk och frukter.

f-höjd Höjden för gemener med uppstapel, till exempel b och f.

fimbulvinter ("mäktig vinter") syftar oftast på den tre år långa vinter som ska föregå ragnarök.

fingerblomma Den mjuka delen av en fingerspets, som bildar mitten vid fingeravtryck.

finit Begränsad.

fissur Genom bristning uppkommen spricka i hud eller ben.

fjärmast Längst bort.

fjät Steg.

fjätter Boja.

flagellant Person som, speciellt under medeltiden, tillhörde en religiös sammanslutning vars medlemmar trodde sig vinna syndaförlåtelse genom att ordna processioner under vilka de gisslade sig själva.

flock Underavdelning av balk i de gamla svenska lagarna.

Flora Blomningens gudinna. Romersk mytologi.

flyttblock Stort stenblock som flyttats av inlandsisen och ofta ligger ensamt.

flötslager Lager av bergart som bildats genom att långsamt avlagras.

folklore Folkliga traditioner.

folkminne Bevarad, vanligen äldre yttring av folklig kultur, exempelvis folkvisa eller folksägen.

folksaga Ursprungligen muntlig, folklig, underhållande berättelse med osannolikt innehåll.

folksägen Kort folklig berättelse, vanligen med övernaturliga inslag men ändå i viss mån trovärdig.

folkvisa Gammal visa av okänd författare som bevarats genom muntlig tradition.

follikelfas Perioden från början av menstruation till ägglossning.

fonetikum Se radikal och fonetikum.

fontanell Mjukt ställe på spädbarns hjässa där skallbenen ännu inte vuxit samman.

forntidsboren Född under forntiden.

fotografik Svartvita fotografiska bilder nästan helt utan gråtoner.

fotsid Som når ända ner till fötterna.

fraktal Figur där samma mönster upprepas om och om igen i olika skalor.

frats Tomt uttryck, fras. ¶ Fix idé, infall, nyck.

Freja Fruktbarhetens, kärlekens, krigets och kampens gudinna. Nordisk mytologi.

fresk Målning gjord på fuktigt kalkbruk och därmed mer hållbar än om den gjorts på torrt kalkbruk.

friboren Född fri (i motsats till född som slav eller dylikt).

frilla Kvinna som lever tillsammans med en man utan att vara gift med honom.

frottage Återgivning av en lågreliefs strukturer, skapad genom att med färgkrita, kol eller dylikt gnida på ett tunt papper lagt över lågreliefen.

frände Släkting.

fuga Flerstämmigt musikstycke med ett tema som återkommer i de olika stämmorna.

fulminera Blixtra och dundra, rasa.

futurism Artistisk och social rörelse i början av 1900-talet med fokus på den tekniska utvecklingen i den moderna maskinåldern, dynamik, hastighet, energi, vitalitet och förändring.

fylka Ställa upp sig för strid.

fylking Gammal nordisk, ofta kilformig stridsuppställning.

fåfänglighet Avsaknad av meningsfullt syfte.

fädrev Väg eller mark på vilken boskap drivs på bete.

förege Påstå, uppge, falskeligen ge sken av.

förhud Hudveck som helt eller delvis omsluter den yttersta delen av en penis.

förhäva sig Överskatta sin förmåga, vara högfärdig.

förled Första led i sammansatt ord.

förlollad Förvirrad och bortkommen. Nybildning.

förlossning Befrielse ¶ Räddning. ¶ Försoning.

förmena Neka, förvägra.

förmäten Anspråksfull, övermodig, alltför djärv eller självsäker.

förste Äldre stavning av furste.

förtappelse Det att vara dömd till evig osalighet.

föräring Något som ges som heders- eller vänskapsgåva.

gagat Svart eller mörkbrun variant av brunkol, numera oftast kallad jet. Smycken av gagat har använts sedan förhistorisk tid.

galder Trollsång framförd med gäll (galande) stämma.

galeja Galär.

¹galla Två av humoralpatologins fyra kroppsvätskor: gul galla från levern och svart galla från mjälten. De andra två kroppsvätskorna i den av Hippokrates (cirka 460 - 370 före Kristus) skapade läran är blod och slem. Det antogs att en människas karaktär avgjordes av vilken kroppsvätska hen hade överskott av. Koleriker med överskott av gul galla antogs vara hetlevrade, stolta och modiga, melankoliker med överskott av svart galla grubblande, känsliga, stillsamma och misstänksamma, sangviniker med överskott av blod livliga, ombytliga, fåfänga, glada och välvilliga och flegmatiker med överskott av slem sävliga, lugna, likgiltiga och senfärdiga.

²galla Demon som drar ner människor till dödsriket. Sumerisk mytologi.

gar Turkiska "station".

garalder Typ av antikva som bygger på cirkelns form. Skillnaden mellan grundstreck och hårstreck är liten och seriferna avrundade. Ett exempel är Garamond.

gargantuansk Enorm i storlek, volym eller grad (från jätten Gargantua i flera böcker av François Rabelais).

Gehenna Dalgång väster och söder om det forntida Jerusalem, där man enligt Bibeln dyrkade främmande gudar och offrade barn. Ordet kom så småningom att beteckna platsen där de onda straffas efter döden.

gehäng Axelrem eller bälte som bär upp ett vapen.

Genesaret Sjö i norra Israel, där Jesus kallar sina första lärjungar och går på vattnet.

gensägelse Något som står i strid med eller motsats till något.

gentagning Upprepning.

geometri Läran om beräkning av sträckors längder, figurers ytor och kroppars volymer.

Gersimi ("smycke"), dotter till Od och Freja. Nordisk mytologi.

Giffard, Henri gjorde 1852 den första lyckade resan med ett motordrivet luftskepp.

Ginnungagapet ("det vidöppna gapet") fanns innan världen skapats. Nordisk mytologi.

gissel Piska av läderremmar med inflätade metallstycken.

Gjallarhornet Ett horn som Heimdall blåser i för att väcka gudar och einhärjar till den sista striden mot jättar och andra kaosmakter (ragnarök). Nordisk mytologi.

gladle Le glatt. Nybildning.

glaskropp Seg, geléliknande vätska som fyller ögat och ger det stadga.

glav Vapen med en lång, bred klinga fästad på en lång stång, förr vanlig som fotfolksvapen.

glimmer Glimmande ljus eller sken, glans, skimmer.

glimra Lysa med svagt, skiftande sken.

glówny Polska "central".

von Goethe, Johann Wolfgang Tysk författare och naturforskare (1749-1832).

golem Inom judisk mystik en konstgjord människogestalt som blivit levande genom magi.

Golgata Avrättningsplatsen i Jerusalem där Jesus korsfästes.

gorgon Bevingad kvinnlig varelse med hår av ormar, utstucken tunga och stora, utskjutande tänder. Grekisk mytologi.

gotiker Typ av teckensnitt med brutna, kantiga linjer och snirklade versaler. Ett exempel är Cordoba.

gouache Målning med täckande vattenfärg.

gradänger Åskådarläkare med sluttande bänkrader inom teatern.

grafem Minsta skrivna enhet som fyller en betydelseskiljande funktion, framför allt bokstäver.

grafemriddare Förkämpe för grafem, till exempel en författare. Nybildning.

gravskrift Inskription på gravsten eller dylikt.

gregoriansk sång Gudstjänstsång karakteriserad av unison, inte taktbunden, formellt osymmetrisk växelsång mellan försångare och kör, enligt traditionen skapad av Gregorius I (påve 590—604).

grundstreck De tjockaste linjerna i en bokstavsform, till exempel de tjockaste linjerna i H.

grundtext Originaltext, källskrift.

grynna Grunt ställe i vatten, undervattensgrund.

gråterska Kvinna med uppgift att begråta den döda vid begravning.

gräll Som framträder alltför starkt för synen eller hörseln.

gudsdom Medeltida metod att utröna någons skuld eller oskuld genom att hen fick gå igenom något prov, till exempel gå på glödande kol eller slängas bunden i vatten, varvid det ansågs att Gud hjälpte den som var oskyldig.

guldringsbrytare Fornnordisk hövding, som kallades så för att han bröt bitar från sin spiralformade guldring när han ville belöna någon.

guldåldern Den första tidsåldern, då mänsklighetens gyllene ras levde. Därpå följde silveråldern, bronsåldern, den heroiska tidsåldern och järnåldern (den nuvarande tidsåldern). Grekisk mytologi.

gäckeri Bedrägeri, villfarelse.

Hades Namnet på såväl dödsriket som dess härskare. Grekisk mytologi.

hadith Kort utsaga av eller om Muhammed eller någon av hans följeslagare.

haiku Treradigt versmått med fem stavelser i den första raden, sju i den andra och fem i den tredje. Se även början av kommentarerna till En liten utflykt i österled.

hallucinogen Som framkallar hallucinationer.

hammarhuvud Del av hammaren (det yttersta hörselbenet), som ledar mot städet (det mittersta hörselbenet).

hammarskaft Del av hammaren (det yttersta hörselbenet), inbäddad i trumhinnan.

hamn Den yttre skepnad som omger själen.

hanami Japansk tradition att på våren ha en picknick och beskåda vackra blommor, framför allt körsbärsblommor. Ordet betyder "se på blommor".

Hauptbahnhof Tyska "centralstation".

Hawker Hurricane Se Spitfire och Hawker Hurricane.

heden Icke-kristen, icke-judisk och icke-muslimsk (om tro).

hedning Person som bekänner sig till eller lever efter en annan religion än den kristna, judiska eller muslimska.

Hefaistos Eldens och smideskonstens gud. Grekisk mytologi.

Heimdall ("värld" + "blomstrande träd"), en gud med många olika funktioner, bland annat kanske att representera världsträdet. Se även Rig. Nordisk mytologi.

heite Poetiskt, ofta ålderdomligt eller inte längre använt substantiv (namn, benämning) som i fornnordisk skaldedikt ersätter annat substantiv, till exempel Ygg och Sidskägg istället för Oden, som det finns speciellt många heiten för.

hekatomb Ursprungligen (i det antika Grekland) offer av 100 oxar, numera mycket stor mängd.

Hel ("den höljda" eller "den dolda"), namnet på såväl dödsriket som dess härskarinna. Till Hel kom de som dött i sin säng och inte i strid. Nordisk mytologi.

Helena Maka till Spartas kung Menelaos, känd för sin skönhet och enleverad av Paris, vilket ledde till det trojanska kriget.

helgeandshus Medeltida benämning på barmhärtighetsanstalt för härbärgering av främlingar och fattiga samt vård av gamla och sjuka (utom smittsamt sjuka; se hospital).

helgonskåp Vägguppsats som omsluter en helgonbild eller flera och kan öppnas och tillslutas som ett skåp.

helhästen visade sig när dödsfall förestod. Nordisk mytologi.

helskor bands vid dödas fötter för att de skulle kunna gå till Hel. Nordisk mytologi.

helvete ("Hels vite"), dödsriket dit de som dött i sin säng och inte i strid kom. Nordisk mytologi. ¶ Synonym till Gehenna i svenska bibelöversättningar.

hematokrom Ett biologiskt, oftast rött pigment som finns i vissa grönalger, särskilt när de utsatts för intensivt ljus.

hemisfär Halvklot, speciellt norra eller södra halvklotet.

henagon Geometrisk figur med en sida och ett hörn. Anses inte kunna ritas eftersom den enda sidan skulle bli oändligt lång.

Hera Barnbördens gudinna, äktenskapets beskyddarinna och Zeus maka. Grekisk mytologi.

hermafrodit Organism med både manliga och kvinnliga könsorgan.

heros Man med övermänskliga egenskaper i vissa fornfolks mytologi, i synnerhet grekernas och romarnas.

hesperisk Italiensk eller sydländsk i allmänhet, speciellt med tanke på sol, blommor och sorglös livsnjutning.

heterotrof Som inte kan bilda organiska ämnen av oorganiska.

hexameter Sexfotad, orimmad vers utan strofindelning med fallande tvåstaviga och trestaviga versfötter.

hinsides På bortre eller andra sidan om. ¶ Som gäller eller handlar om livet efter detta.

historielösta Frigjorda från historien. Nybildning.

hjalt Fäste på svärd.

hologram Tredimensionell bild framställd med hjälp av laser.

Homeros Enligt traditionen författare till Iliaden och Odysséen (cirka 700-talet före Kristus) om trojanska kriget och annat från forna tider, bland annat ett antal olika myter.

homo insectum ("insektsmänniskan"), 2000-talets människa, fångad i det världsomspännande nätet (world wide web). Nybildning.

homo loquens ("den talande människan") används ibland av exempelvis språkforskare för att markera att språkförmåga är det som skiljer människan från andra arter.

homonym Ord med samma stavning och uttal som ett annat ord men med annat ursprung.

homo sapiens ("den tänkande människan, den visa människan"), den allmänt vedertagna vetenskapliga benämningen på dagens människa.

hornhinna Den genomskinliga främre delen av ögonglobens yttersta hinna.

hornlager Det yttersta skiktet av överhuden med i genomsnitt omkring tjugo lager av förhornade, döda hudceller.

hospital Medeltida benämning på vårdhem utanför städerna för smittsamt sjuka, exempelvis spetälska.

Hrjod ("skövlaren"), ett binamn på Oden. Nordisk mytologi.

hug Sinne, tanke (ålderdomlig variant av håg).

Hugin Korp som personifierar Odens tanke Nordisk mytologi.

Humbaba Väktaren av Cederskogen och det heliga Cederberget, om vilken det i Gilgamesheposet II:191-192 sägs: hans "röst är en stormflod, / hans andedräkt död, hans tal eld". Mesopotamisk mytologi.

hybris Starkt överdriven uppskattning av det egna jaget och den egna förmågan, vanligen som följd av tidigare framgångar. Ursprungligen (i det antika Grekland) betraktad som den svåraste synden mot gudarna.

hyende Dyna avsedd att läggas på en stol, bänk eller kista.

hymn Högstämd lovsång, särskilt religiös men även allmännare.

hyperboréer ("bortom nordanvinden"), antikens grekers och romares benämning på folken i norr. Se även Boreas.

Hyperion Tidig solgud. Grekisk mytologi.

hypertext Text med hyperlänkar (klickbara länkar) som leder till andra textavsnitt.

hypotext Underliggande text som en annan text vilar på. Exempelvis är Odysséen av Homeros (cirka 700-talet före Kristus) hypotext till Strändernas svall av Eyvind Johnson (1946).

hålväg Väg mellan höga branter.

hårstreck Tunna linjer i en bokstavsform, till exempel den tunnaste linjen i H.

häda Uttrycka upprörande ringaktning för något som hålls heligt, speciellt religiös företeelse.

härold Förr utopare av viktig nyhet eller viktigt meddelande från överheten.

Hörbiger, Hanns Gruvingenjör och amatörastronom (1860-1932), som är mest känd för sin kosmiska islära.

hörselgång Rörlik gång som ljud leds till trumhinnan genom.

hörselsnäcka Spiralformat hålrum djupt inne i örat med vätska som sätts i rörelse av vibrationer från ljud och hårceller som omvandlar rörelsen till nervimpulser.

höskyl Hö som lagts eller hängts på en åker för att torka.

I ching Se trigram.

ideomotorisk Som utförs utan kontroll av viljan.

Idun Gudinna för fruktbarhet och kärlek. Nordisk mytologi.

Igigi Se Anuna och Igigi.

Ikaros Se Daidalos.

ikon Bild, avbild. ¶ Kultbild i bysantinsk eller österländsk konsttradition, vanligen av Kristus, Maria eller ett helgon. ¶ Grafisk symbol på bildskärm.

ikonostas Hög skärm med ikoner mellan koret och församlingsrummet i ortodox kyrka.

ikosaeder Polyeder vars yta utgörs av tjugo liksidiga trianglar.

illudera Ge sken av att vara.

imaginär Som inte existerar i verkligheten utan bara i fantasin.

IMAX "Image Maximum", system för filmprojektion med kapacitet att visa film på större dukar och med bättre kvalité än vanliga sådana system.

Inanna Sumerisk gudinna för kärlek, fertilitet och krig, som senare smälte samman med den akkadiska, assyriska och babyloniska gudinnan Ishtar. Mesopotamisk mytologi.

incisiv Framtand.

Inferno Helvetet (den första delen av Den gudomliga komedin av Dante Alighieri, 1321).

infertil Som inte har förmåga till fortplantning.

infinit Oändlig.

initiationsrit Invigning till viss värdighet eller dylikt genom noga fastställd ceremoni.

inkarnera Anta sinnlig gestalt.

Inktober Utmaning skapad 2009 av Jake Parker för att han skulle bli bättre på att göra tuschteckningar, numera en världsomspännande aktivitet med tusentals deltagare varje år.

innehållsord Substantiv, adjektiv, verb och innehållsrika adverb.

insegel Karakteristiskt kännetecken. ¶ Vittnesbörd, bekräftelse. ¶ Medel att hålla ett föremål tillslutet.

insignier Yttre kännetecken på viss värdighet eller rang.

inskriven Placerad inuti.

inslag Garn i vävnad som löper i tygets tvärriktning.

inslagstråd Tråd eller trådar som läggs mellan knutraderna för att hålla dessa på plats när man knyter en matta.

insulär Som avser eller är typisk för en ö.

intension De egenskaper som är gemensamma för alla de företeelser ett ord eller uttryck står för, exempelvis i fallet katt fyrbenthet, päls, jamare, spinnare etcetera.

interpolera Göra tillägg i text utan att vara textens författare.

intig Tom på mening och innehåll.

introspektera Iaktta det egna själslivet.

introvert Sluten och inåtvänd.

invokation Det att åkalla.

irisdräkt Dräkt i regnbågens alla färger (från Iris, regnbågens gudinna; Grekisk mytologi). Nybildning.

ironi Det att säga motsatsen till vad man menar.

irrbloss Hoppande små lågor som efter mörkrets inbrott ibland uppträder på sumpiga ställen och som förr uppfattades som illvilliga väsen som förde vandrare som följde dem vilse.

Irus Tiggare i Odysséen av Homeros (cirka 700-talet före Kristus) som vill köra bort Odysseus när han förklädd till tiggare återkommit till sitt hem på Ithaka.

Ishtar Se Inanna.

ism Riktning inom religion, filosofi, konst, litteratur och dylikt vars fullständiga benämning slutar på -ism.

ištānu Akkadiska "nordanvinden; norden".

Ithaka Odysseus hemö.

jamais vu Känsla av att man tidigare inte upplevt något man de facto upplevt.

jarl Titel för person som å kungens vägnar eller i kungens ställe styrde över ett större område ¶ Se även Rig.

jarladöme Nordisk riksdel med visst mått av självstyre under en jarl.

JHVH Se tetragrammaton.

jipar Den del av ett tempelkomplex i det forna Sumer där en-prästen eller en-prästinnan bodde.

jordskugga Skuggbild av jorden som bildas på österhimlen vid solnedgången. ¶ Utvidgat om jordens skuggning av månen vid månförmörkelse.

junker Under medeltiden ung adelsman som ännu inte blivit riddare, senare ung adelsman eller ung förnäm man i allmänhet.

Juno De gifta kvinnornas beskyddarinna och Jupiters hustru. Romersk mytologi.

junta Liten grupp som diktatoriskt leder ett land och som ofta tagit makten med våld.

Jupiter Gudarnas konung. Romersk mytologi.

jurta Flyttbar, konliknande bostad med ett skelett av grenar och vidjor som täcks med filtmattor och används av centralasiatiska nomader.

järnbörd Typ av gudsdom, som gick ut på att den som var anklagad för ett brott fick bära hett järn. Om den anklagade lyckades ansågs hen vara oskyldig.

jättekast Stort stenblock som ansågs ha kastats av en jätte, speciellt mot en kyrka.

Jörmundgand ("den väldiga staven"), även kallad Midgårdsormen, ligger i världshavet, omslingrar Midgård, biter sig själv i stjärten och kommer lös vid ragnarök. Nordisk mytologi.

kabbala Senjudisk mystisk vishetslära som vill ge den för de oinvigda dolda förklaringen till de heliga skrifterna och hela tillvaron.

kakofoni Oskön samklang av olikartade ljud, särskilt om skrällande dissonanser.

kalasiri Vadlång eller fotledslång, åtsittande, axelbandslös enkel mantelklänning, som bars av egypiska kvinnor under antiken.

kalejdoskop Tubformad anordning som man kan se skiftande, brokiga bilder i genom att lösa, färgade glasbitar speglas i vinkelställda speglar.

kalejdoskopisk Som skiftar i många olika färger och mönster.

Kalypso Nymf som håller kvar Odysseus i sju år efter att han lidit skeppsbrott på hennes ö. Grekisk mytologi.

kamgarn Garn av långfibrig ull som genom kamning befriats från de kortare fibrerna och därför har hög kvalité.

kampagna Öppen slätt, speciellt i Italien (i synnerhet om slättlandet omkring Rom och Neapel).

Kanaan Det land av "mjölk och honung" som israeliterna blir lovade av Gud i Moseböckerna och som ungefär motsvarar dagens Israel.

kaos Den omätliga rymd som fanns innan världens skapelse och som var fylld av en formlös massa utan ordning och ändamål ur vilken kosmos uppstod. Grekisk mytologi.

Kapalı Çarşı (turkiska "täckt marknadsplats"), Stora basaren i Istanbul.

kapillärer Små blodkärl med ytterst tunna väggar i varje villus i tunntarmen, som tar upp glukos och aminosyror.

Kapitolium En av Roms sju kullar med stadens viktigaste tempel, tillägnat Jupiter Optimus Maximus.

kapitäl Särskilt utsmyckad översta del av pelare.

kardel Endera av de strängar som en tross eller ett tåg tvinnas av.

kardinalpunkt Fast punkt i visst system.

kartograf Person som framställer kartor.

kase Se vårdkase.

Kassandra Priamos dotter.

kassandralögn Sanning. Se även kommentar till Völvan (Kassandras ord blev inte trodda). Nybildning.

kataklysm Stor och allmän översvämning av hav, flod eller annan större vattensamling.

katakres Sammanblandning av bildliga uttryck som utifrån deras grundbetydelse egentligen inte är förenliga.

katekumen Person som blir undervisad som förberedelse för att döpas.

katharsis Ett centralt begrepp i Aristoteles dramateori, som betyder "rening". Vad som renas och hur är omtvistat. Sker reningen i dramat eller åskådaren? Är reningen intellektuell eller emotionell?

katt Kortskaftad piska med nio snärtar, var och en försedd med tre knutar, förr använd som straffredskap, främst till sjöss.

kausalitet Förekomst av en direkt orsak till varje händelse.

kavalett Ställning med vridbar skiva på vilken skulpturer formas.

kedjesaga Liknar en ramsa där samma rad upprepas och något läggs till vid varje upprepning.

kelek En enkel flotte av stryktålig vass, uppblåsta getskinn, precis som det står i Han som såg Källan, som användes för transporter på Eufrat och Tigris i Irak, Syrien och Turkiet från 3000-talet före Kristus till 1900-talet.

kenning Metaforisk omskrivning i fornnordisk skaldedikt, som består av ett substantiv och en bestämning som fogas till (kännetecknar) substantivet, till exempel "Sleipners ägare" och "ryttaren med Gungner" istället för Oden, som det finns speciellt många kenningar för. Sleipner är Odens åttafotade häst och Gungner hans spjut. ¶ Bara bestämningen.

keratin Trådbildande, svårlösliga proteiner som finns i hudens hornlager, hår och naglar.

keratinocyt Typ av cell som finns i överhudens alla lager och som innehåller keratin.

kerning Anpassning av teckenavstånd i sidled, ofta parvis.

keruber Änglar som vaktar paradisets portar och bär Guds tron.

kettla Sy ihop trikå maska för maska.

khan Titel för furste eller storman i vissa orientaliska länder.

kiasm Det att satsled i två parallella satser står i omkastad ordning, till exempel: Svårigheter i varje möjlighet, möjligheter i varje svårighet.

kinetisk Som har att göra med kroppars rörelse.

Kirke Trollkvinna på vars ö Aiaje Odysseus stannade ett år under sin hemfärd från Troja till Ithaka. Grekisk mytologi.

Kišar Urtidsgud vars namn betecknar den nedre sidan (jordsidan) av horisonten. Mesopotamisk mytologi.

kjusa Liten, trång dal mellan höga berg.

klara Göra fri från föroreningar.

klavbunden Bunden med eller som med halsring för nötkreatur.

klepsydra Antikt grekiskt vattenur. Tiden avlästes på vattennivån i en behållare ur vilken vattnet droppade.

klitoris En del av kvinnans könsorgan som är starkt retbar sexuellt.

klitorishuva Skyddande hud runt ollonet.

klockboj Ljudboj med en klocka som sätts igång av vågrörelser.

klärobskyr Dunkel som genomskimras av ljus och där föremål syns med mer otydliga konturer, särskilt i konstsammanhang.

klövja Lägga börda på lastdjurs rygg så att lasten fördelas i jämvikt på båda sidor.

klövsadelkyrka Kyrka med torn i både öster och väster.

knittel Parvis rimmad vers med fyra betonade stavelser per rad.

kollagenfibrer Se adipocyter.

kolorit Sammanfattningen av de färger som förekommer på en målning eller annan färgkomposition eller i verkligheten.

kolumbarium ("duvslag"), gravkammare med nischer för förvaring av gravurnor, dels i det forna Rom, dels för nutida eldbegängelse. Benämningen syftar på att sådana gravkammare liknar duvslag.

koncentrisk Som har gemensam medelpunkt (om cirklar, ellipser med mera).

konjektur Välgrundad gissning, särskilt angående den rätta lydelsen av ett svårtolkat textställe.

konsol Den runda böj som uppstår där formen på en bokstav går ut mot en serif.

konsolidera Göra fast eller solid.

konsonans Kombination av två eller flera toner som utgör en spänningsfri klangenhet.

kontenta Huvudinnehåll i korta drag.

kontext Språkligt sammanhang som ord eller yttrande ingår i.

kontrapunkt Kombination av två eller flera melodiskt självständiga stämmor.

konträr Som har fullständigt motsatta egenskaper.

konvenans Överenskommelse om vad som är passande och anständigt (ofta underförstådd).

konvention Oskriven men allmänt erkänd regel.

konvergens Närmande till varandra.

koordinatsystem System av två eller tre raka linjer som gör det möjligt att ange en punkts läge med två eller tre tal.

korbänk Se korstol.

kornblixt Blixt som slår ner så långt bort att en iakttagare inte hör mullret.

kornskikt Det skikt i överhuden där förhorningen av celler börjar.

korstol Sittplats (stol eller bänk) i en kyrkas kor, ursprungligen för det högre prästerskapet.

korvéarbete Arbete som utkrävs istället för skatter av offentliga myndigheter, särskilt byggnation eller reparation av vägar.

kosmogoni Lära om de olika himlakropparnas uppkomst eller skapelse.

kosmolog Utövare av vetenskapen om universums uppbyggnad, uppkomst och utveckling.

kosmos Den ordnade värld som uppstod ur kaos. Grekisk mytologi.

kotteri Mindre, slutet sällskap med stark sammanhållning mot omvärlden.

Kraljičina Plaža Montenegrinska "Drottningens strand".

krater Kärl med vid öppning av bränd lera eller metall, som forntidens greker och romare blandade vin med vatten i.

kritcirkel Gränslinje som inte kan eller inte får överskridas.

Kroesus Lydiens kung 560-546 före Kristus. Känd för sin stora rikedom.

krokan Bakverk av mandelmassa i form av ett torn.

kroki Teckning efter levande modell i övningssyfte, varvid modellen ofta byter ställning.

kropp Yta inne i slutna bokstäver och tecken samt sluten del av bokstäver och tecken, till exempel o, 8 och den övre delen av A. Kallas även inre form. Inte detsamma som ögla.

krucifix Bild eller skulptur av Kristus på korset.

krycka Böjt handtag på käpp eller paraply.

kråkspark Prydnadssöm som liknar spår av fågelfötter och består av öppna öglor med öglorna omväxlande åt höger och vänster.

kräfta Cancer.

krönika Historisk berättande framställning i tidsföljd.

kult Fastställda, högtidliga handlingar som tecken på dyrkan av viss gud eller annan helig företeelse.

kurvatur Bågformighet.

kvast Knippe av ljus eller strålar.

kvintessens Det väsentliga eller bästa av något.

kväde Skaldestycke, speciellt från äldre tid.

kylsig Som bildar hoprafsad, hopgyttrad eller hopfiltad massa eller sammanhängande klunga.

kärlekshyperbol Stark, medveten överdrift till följd av kärlek. Nybildning.

kärnskugga Del av skuggan bakom ett föremål där ljuskällan är helt bortskymd (särskilt astronomi).

kättare Person som avviker från en kyrkas officiella lära, särskilt den romersk-katolska kyrkans.

Laërtes Odysseus far.

lagun Grund strandsjö. ¶ Grund sjö innesluten av atoll.

lakonisk Kortfattad och träffande (om yttrande och dylikt).

laktealer Lymfkärl som tar upp fettsyror i varje villus i tunntarmen.

lakun Lucka i text, exempelvis handskrift.

lamapräst Buddistisk munk i Tibet och Mongoliet.

Landnámabók ("boken om landtagningen") skrevs på 800-talet och innehåller namnen på 3 000 personer och 1 400 orter på Island.

langett Kantsöm med broderade uddar.

lanternin Med glasväggar försedd överbyggnad kring ljuskällan i en fyr. ¶ Lyktformig överbyggnad på tak eller torn för utsmyckning, belysning eller intag av dagsljus. ¶ Lucka för belysning och ventilation med glasfönster och galler på fartygsdäck.

lapis lazuli Blå till blåfläckig bergart, som i det forna Sumer associerades med kungligheter och gudar. En sten av lapis lazuli ansågs innehålla gudens själ som skulle glädja stenens ägare.

latent Som existerar men för tillfället inte kan observeras.

lateral vägg En näshålas yttre vägg med veckad yta.

Lavinium En stad i mellersta Italien, som numera heter Pratica di Mare, grundades av Aeneas och uppkallades efter hans andra hustru Lavinia.

legend Berättelse om ett helgons eller en helig persons liv. ¶ Berättelse som mer eller mindre anknyter till den historiska verkligheten. ¶ Otrolig eller osannolik historia.

lejonparten Den större eller värdefullare delen.

Lenin, Vladimir Sovjetunionens förste ledare 1917-1924.

lepra Spetälska.

leukocyt Vit blodkropp.

libation Offer bestående av att dryck utgjutes till en guds eller annat övernaturligt väsens ära.

Lif ("livet"), den enda kvinna som överlever ragnarök, och Liftraser ("den livskraftige"), den ende man som överlever ragnarök, grundar tillsammans ett nytt människosläkte. Nordisk mytologi.

Liftraser Se Lif.

ligatur Kombination av två eller flera bokstäver till en, till exempel œ, æ, & (e + t = latin et, "och"), och ß (dubbel-s, speciellt i tyska).

liknelse Bildlig uttryck där ett begrepp illustrerar ett annat. ¶ Åskådliggörande, kort, enkel berättelse.

limbus Ett randområde mellan himmel och helvete i katolsk teologi. I limbus infantum finns odöpta spädbarn och i limbus patrum rättfärdiga, såväl "Gamla testamentets" fromma som fromma hedningar, som dött innan frälsningen genom Kristus.

linjärer Typ av teckensnitt utan ansvällningar och serifer. Ett exempel är Arial.

lins Linsformig kropp bakom pupillen i ögat, som samlar ljusstrålarna.

lisma Uppträda inställsamt på ett alltför tydligt sätt.

litofani Tunn skiva av halvgenomskinligt, oglaserat, vitt porslin med en inpressad reliefbild, som är synlig endast när plattan hålls mot ljuset och då ger en tredimensionell bild i gråtoner.

litografisk Som framställts genom avtryck från stenplatta eller metallplåt (om bild).

livegen Lagligt skyldig att bo och arbeta på ett bestämt ställe, särskilt om bönder eller arrendatorer underställda godsägare.

livstråd Se moirerna.

ljungeld Blixt.

ljusalver Se alver.

ljusdunkel Klärobskyr.

lob Flik på ett blad.

loggert Mindre fartyg med fyrkantigt snedsegel.

logogram Ett av ett kilskriftsteckens tre funktioner (återgivande av ett ord). De andra två funktionerna är fonogram (återgivande av en stavelse) och determinativ (klassificering av ett ord).

Loke Är troligen jätte och framställs i myterna som svekfull, listig, förljugen och ibland humoristisk. Nordisk mytologi.

lovart Fartygssida som vetter mot infallande vind.

lubrikator Automatisk smörjningsanording på maskin.

lutealfas Perioden från ägglossning till precis innan menstruation.

luttring Rening, förädling.

läderhud Det mellersta av hudens tre huvudskikt.

lägel Kärl för förvaring eller transport av flytande varor.

lägra Ha samlag med.

Lärad Benämning på världsträdet, närmare bestämt ett barrträd i Valhall, som är identiskt med Yggdrasil. Nordisk mytologi.

läsart Form som visst textställe har i viss handskrift och som kan växla om det finns flera olika versioner av texten.

läsbarhetsindex (LIX) kan användas för att få en uppfattning om hur lätt eller svår en text är att läsa. Lixvärdet för en text är summan av det genomsnittliga antalet ord i meningarna och andelen ord med fler än sex bokstäver uttryckt i procent.

mad Sank äng, vanligen intill vattendrag.

maddjur Fåglar som tillbringar natten i mader. Nybildning.

madtrumpeter Skränande ljud från maddjur. Nybildning.

mager Fornpersisk präst.

magi Handlingar som syftar till att tvinga övermänskliga makter i önskad riktning.

majuskel Stor bokstav, versal.

makadam Krossad sten som används till underlag vid bygge av väg eller annan anläggning.

makaronisk Som är skriven på flera olika språk, exempelvis latin och ett modernt språk.

mandala Ett slags cirkeldiagram som används som hjälpmedel vid meditation.

mandorla Mandelformad gloria som omger en persons hela gestalt.

manihjul Bönehjul med mantran på utsidan. Mani betyder "juvel" och står särskilt för "den önskeuppfyllande juvelen". Enligt tibetansk buddistisk tradition ger det samma effekt att snurra ett manihjul som att recitera mantrana på det.

mantik Konsten att på magiskt sätt utforska gudomens eller andemakternas vilja.

mantra Ord eller ramsa vars uttalande och begrundande vid meditation syftar till att koncentrera tanken.

Marduk Himlens, stridens och fertilitetens gud. Babyloniens nationalgud. Mesopotamisk mytologi.

Mardöll ("strålande eller lysande hav"), ett binamn på Freja, som understryker hennes anknytning till havet. Nordisk mytologi.

mareld Blåvitt sken på havsytan, ofta i form av punkter, skivor, kulor eller strimmor, orsakat av självlysande organismer såsom plankton.

maritim Som hör till havet.

marmorerad Som har getts en marmorliknande yta.

martera Plåga eller pina på grymt sätt.

Marx, Karl Tysk nationalekonom, författare och filosof (1818-1883), som 1848 tillsammans med Friedrich Engels skrev det Kommunistiska manifestet, där historien beskrivs som en klasskamp och det slås fast att kommunismens mål är ett klasslöst samhälle.

massakrera Döda på skoningslöst eller grymt sätt, i synnerhet någon som inte kan värja sig.

matrikel Förteckning över medlemmarna i en organisation.

maxim Grundläggande sanning.

medeldröm Dröm om ett materiellt relativt tryggt och angenämt medelklassliv. Nybildning.

medengon Geometrisk figur med noll sidor och noll hörn. Kan förstås inte ritas. Nybildning.

medial vägg En näshålas inre vägg med jämn yta.

medina Gammal stadsdel i nordafrikanska städer.

medium Substans som ett fysikaliskt skeende försiggår i.

meds yeghern ("det stora brottet"), den armeniska termen för folkmordet 1915 på över 1,5 miljoner kristna invånare (armenier, syrianer, assyrier, kaldéer och pontiska greker) i det Osmanska riket.

Medusa En gorgon. Grekisk mytologi.

megalomani Psykiskt sjukdomstillstånd som innebär abnorm självöverskattning, ofta kombinerad med stort maktbegär.

megaron Den vanligaste hustypen i den mykenska tidens Grekland, närmare bestämt en enrummig byggnad med eldstad och öppet förrum, som troligen var föregångare till det grekiska templet.

meios Sexuell reproduktion hos eukaryoter.

mekaner Typ av teckensnitt utan ansvällningar men med överdrivna, kraftiga serifer. Ett exempel är Courier New.

mekku Se pukku och mekku.

membran Cellens yttersta skal, som inte är helt tätt; små partiklar kan skickas ut eller in genom speciella kanaler.

Mentor Äldre man som Odysseus utser till att ta hand om hans hem när han ger sig av för att strida vid Troja.

mentor Person som handleder en yngre eller oerfaren person.

menuett En ganska långsam, sirlig pardans i 3/4-takt med franskt ursprung.

mercerisera Ge silkesglans åt bomullsgarn och bomullstyg genom behandling med alkaliska lösningar.

mesmerisera Med strykningar försätta i ett tillstånd av trance. Från läkaren Frans Anton Mesmer (1734-1815), som använde denna metod på patienter, vilket ibland bidrog till lindring eller botande av nervösa och psykosomatiska åkommor.

metafor Bildligt uttryck som innebär att ett ords betydelse överförs från ett primärt till ett sekundärt område.

metafysisk Bortom den sinnliga världen.

metamorfos Förvandling från ett tillstånd till ett annat eller till något nytt. ¶ Det att en människa eller annan varelse genom gudarna förvandlas till djur, himlakropp, naturföremål eller dylikt. Grekisk och romersk mytologi.

Metteya Den budda som Budda förutspår kommer efter honom. I andra källor står bland annat att Metteya ska ha gyllene eller rött hår, att han ska framträda i Västerlandet ungefär vid mitten av 1900-talet och att det ska vara kaos i världen då.

Midgård Människornas värld, belägen mellan gudarnas och jättarnas världar och omgiven av en stor ocean. Nordisk mytologi. ¶ Hos J.R.R. Tolkien kontinent där bland annat Sagan om ringen utspelar sig.

Midgårdsormen Se Jörmundgand.

Mima Besjälad maskin i Aniara av Harry Martinson (1956), som förmedlar bilder från jorden till rymdskeppet Aniaras passagerare.

Mimer Den visaste av alla gudomliga väsen. Nordisk mytologi.

Mimers brunn vaktas av Mimer. Oden har pantsatt sitt ena, långtseende öga där för att komma över den visdom den som drack av brunnens vatten fick. Nordisk mytologi.

mimesis Gestaltning av verkligheten i litteratur och konst.

mindfulness Metod för att hantera stress, oro och smärta genom att fokusera på nuet med hjälp av sina sinnen och sin andning.

Minotaurus Son till Pasifaë, Kretas drottning, och en tjur och därmed till hälften människa, till hälften tjur. Se även Daidalos. Grekisk mytologi.

missale Bok som innehåller gudstjänstordningar och används av präster vid altartjänst.

mitos Asexuell celldelning hos eukaryoter. Processen är komplex och kräver mer tid än binär fission.

mjältsjuk Djupt svårmodig.

mjöldryga En giftig parasitsvamp som angriper säd.

Mnemosyne Språkets uppfinnare, minnets gudinna och gudinna för tid genom att representera det utantillärande som krävdes för att bevara myter och historiska berättelser innan skrivande fanns. Grekisk mytologi.

Modgunn vaktade Gjallarbron som ledde över Gjöll, gränsfloden mellan Midgård och Hel. Nordisk mytologi.

modulera Variera tonfall och röststyrka vid tal.

moirerna (ödesgudinnorna) spann varje levande väsens livstråd. Klotho ("spinnare") spann trådarna, Lachesis ("fördelare") bestämde deras längd och Atropos ("oundviklig, obeveklig") klippte av dem. Grekisk mytologi.

molar Kindtand.

molnupptornaren Zeus. Grekisk mytologi.

monadisk Som utgör icke-materiell minsta enhet i världsalltets uppbyggnad.

monogram Namnskiffer, ofta utsirat, oftast av en persons initialer.

monolit Större föremål, ofta av sten, utfört i ett enda stycke, särskilt skulptur eller byggnadsdel. ¶ Fristående eller fritt liggande större stenblock i naturen.

Mons Ater ("det svarta berget"), romarnas namn på Gebel as-Soda i den libyska öknen. Området är täckt med mängder av svarta basaltblock.

monstrans Katolskt kyrkligt kärl för förevisning av invigt nattvardsbröd, som består av en behållare i glas eller bergkristall, infattad i ett monstranshus av silver eller annan metall.

Montgolfier, Joseph-Michel och Jacques-Étienne Bröder som 1782 var först med att få en varmluftsballong att flyga.

moras Träskartat område.

morfem Minsta språkliga enhet med självständig betydelse (om ord eller del av ord).

Morgana Kraftfull och motsägelsefull karaktär med magiska krafter i legenden om kung Arthur, som i tidigare versioner är mer välvillig, i senare versioner mer ondskefull.

Morgoth Hos J.R.R. Tolkien den mäktigaste av de underordnade gudar som är med och skapar världen. Högmod och förakt för allt utom sig själv gör honom till skapelsens störste fiende och ursprunget till all ondska i Midgård.

morgothormar Stora ormar, kallade drakar, skapade under den första åldern av Morgoth. Hos J.R.R. Tolkien förkroppsligar alla drakar den värsta ondskan för människor, alver och dvärgar. Nybildning.

morän Jordart som består av söndersmulade bergartsfragment uppkomna genom glaciärers och inlandsisars erosion.

Mose För judar och kristna profet, lagstiftare och den som ledde israeliternas flykt från slaveriet i Egypten (som nog egentligen var korvéarbete). ¶ För muslimer en viktig profet.

Mot Dödens, underjordens, torkans och ofruktsamhetens gud. Kananeisk mytologi.

Mundilfare ("han som färdas som en pendel"), far till Sol och Måne. Nordisk mytologi.

Munin Korp som personifierar Odens minne. Nordisk mytologi.

musa En av flera gudinnor som beskyddar olika konstformer och vetenskaper och inspirerar konstnärer och vetenskapsmän. Grekisk mytologi. ¶ Kvinna som inspirerar konstnär.

Muspelheim Eldens värld i söder. Nordisk mytologi.

mysk Ett starkt doftande ämne myskhjortshannen utsöndrar och som används i bland annat parfymer.

mystagog Person som förkunnar en vishetslära eller filosofi, i synnerhet av mera exklusiv eller svärmisk art.

mystik Åskådning som genom kontemplation försöker nå förening med gudomen.

mystiker Person vars åskådning kan betecknas såsom mystik. ¶ Person med inåtvänd, kontemplativ läggning.

myt Traditionell, ursprungligen religiöst motiverad berättelse som vill förklara naturliga eller övernaturliga förhållanden, fastställa gudars maktområden och inbördes relationer, ge besked om världens skapelse och undergång och dylikt.

mytologi System av myter.

månbåge Nattens version av regnbåge, som uppstår tack vare månljus istället för solljus.

Månegarm Varg som livnär sig på blod från människor som håller på att dö och som förföljer och slukar månen. Nordisk mytologi.

mångård Himlafenomen som innebär att en ring syns runt månen.

mår Jord som är en övergångsform mellan torv eller råhumus och mull.

mäld Spannmål avsedd att malas eller som håller på att malas.

mässhake Överplagg utan ärmar för präst som förrättar mässa.

mönja Ett orangerött, blyhaltigt färgämne.

mörja Glödande aska med kolstycken.

nabbe Upphöjning.

nadir Den punkt på himlen som ligger rakt under betraktaren.

nagbu Akkadiska "djup; brunn; helhet; källa".

Nanna Det sumeriska namnet på månens och vishetens gud. Mesopotamisk mytologi.

nardus Ett välluktande ämne som utvinns ur rötter av olika växter.

nasal vestibul Yttersta delen av en näshåla.

nasaréen Jesus, som ibland kallas så för att han kom från Nasaret.

neandertalare Människa tillhörande en människotyp som föregick homo sapiens.

nektar Gudarnas dryck. Grekisk mytologi.

neologism Nybildat ord eller uttryck eller befintligt ord använt med ny betydelse.

nereid Havsnymf. Grekisk mytologi.

niding Person som på ett svekfullt sätt begått en avskyvärd handling och därigenom ådragit sig allmänt förakt. I uttrycket var mans niding person som på grund av sina illgärningar (förr även på grund av sin feghet) är värd att föraktas av alla.

nidstång En stång med ett hästhuvud. I Egil Skallagrimssons saga berättas att Egil reste nidstång mot Erik Blodyx. Stången skulle skrämma bort vättarna och förorsaka Erik olycka. Nid innebar grov ärekränkning, ifråga om män vanligtvis beskyllning för sexuell perversitet.

niellering Metod för dekorering av metall, vanligen silver, varvid en svart legering av koppar, silver, bly och svavel smälts in i ett graverat eller etsat mönster.

Nike Segerns gudinna. Grekisk mytologi.

Ningal Vassens gudinna. Gift med Nanna. Mor till Utu och Inanna. Mesopotamisk mytologi.

Ninkura Betesmarkens härskarinna. En mindre modergudinna. Mesopotamisk mytologi.

Ninurta Gudom förknippad med krig, jordbruk och konsten att skriva. Mesopotamisk mytologi.

nit Stor flit och ihärdighet, brinnande iver.

nivellera Utjämna till en enda nivå.

nocturne Musikstycke, särskilt för piano, som kan ge upphov till drömmande nattstämning. ¶ Målning eller dikt med nattligt motiv.

nor Vattendrag som förenar två sjöar eller en sjö och en älv. ¶ Trångt sund.

nornorna Urd ("ödet"), Verdandi ("vardandet") och Skuld ("framtiden") spann de trådar som avgjorde världens öde och varje nyfött barns livsöde. Nordisk mytologi.

norrön Som har att göra med det forntida Norge eller Island.

Noss ("klenod"), dotter till Od och Freja och så fager att alla vackra prydnader var uppkallade efter henne. Nordisk mytologi.

Nostradamus förutsåg ett antal händelser från 1555 till 7000. Det finns också ett antal ännu inte daterade profetior.

novellett Kort novell.

nowruz Det persiska nyåret, som firats vid vårdagjämningen i östra Afrika, Mellanöstern och centrala och södra Asien samt på Balkan under åtminstone 3 000 år. Eld är en viktig del av firandet. Det kurdiska firandet av nowruz har också en politisk dimension. Under de senaste decennierna har det blivit en högtid för motstånd mot tyranni.

nugig Prästinna i det forna Sumer som inte bodde i kloster, kunde äga saker, gifta sig och få barn samt kanske fungerade som amma eller barnmorska.

nukleol Litet organ i cellkärna, som bland annat består av nukleinsyror (DNA och RNA), vilka fungerar som minne och budbärare i alla levande celler.

nyliberalism Åskådning som vill ha mycket få statliga ingrepp i näringslivet och resten av samhället.

nymf Naturväsen i gestalt av vacker ung kvinna. Grekisk mytologi.

näcken Naturväsen som råder över inlandets vattendrag och lockar till sig människor för att dränka dem. Nordisk mytologi.

näsrot Den del av en näsa som är belägen mellan ögonen omedelbart under pannan.

näsvinge Yttre sidovägg till näsborre.

oavlåtlig Ständigt fortsatt eller upprepad.

oavvänd Utan att vända bort (om blick, uppmärksamhet och dylikt).

obesutten Som inte besitter fast egendom (om person eller samhällsklass).

oblat Nattvardsbröd i form av tunn, rund skiva av ojäst vetedeg.

ockra Ett jordämne i pigmentform.

ockultism Systematisk användning av det fördolda, till exempel att söka kontakt med andliga krafter bortom den fysiska verkligheten.

Od ("den extatiskt rasande"), älskarinna och make till Freja, som färdas vida omkring och kanske är identisk med Oden. Nordisk mytologi.

Oden ("den extatiskt rasande"), gudarnas konung, människornas, gudarnas och de stupade krigarnas far samt jarlarnas gud, som törstar efter kunskap och bland annat sejdar. Nordisk mytologi.

Odysseus En av hjältarna i Iliaden och den främste hjälten i Odysséen av Homeros (cirka 700-talet före Kristus), som först krigar tio år vid Troja och sedan ägnar tio år åt att ta sig hem till Ithaka.

odört En mycket giftig växt med oangenäm lukt och smak.

officium Medeltidslatinsk text för sång och recitation, som framfördes vid större kyrklig helgdag.

ogin Som inte unnar någon annan något förmånligt.

Okeanos Flod som omsluter jorden. Grekisk mytologi.

oknytt Små övernaturliga väsen i folktron.

olifant Jakt- eller signalhorn av en elefantbete med skurna motiv, exempelvis använt för att kalla till gästabud eller gudstjänst eller av medeltidens härförare för att samla styrkorna.

ollon Yttersta delen av penis. ¶ Den synliga delen av klitoris framför urinröret där de inre blygdläpparna möts.

Olympen Gudarnas boning. Grekisk mytologi.

oocyt Omogen äggcell.

oogonium Honlig modercell ur vilken oocyter uppkommer genom delning. Genom ytterligare delningar ger oocyterna upphov till mogna, för befruktning färdiga ägg.

opacitet Ogenomskinlighet.

opak Ogenomskinlig.

orakel Ofta dunkelt eller mångtydigt meddelande från gudom eller dylikt. ¶ Förmedlare av sådana meddelanden.

orantställning Kroppshållning under bön, som anses vara den äldsta och naturligaste böneställningen. Handflatorna vrids framåt och lyfts i höjd med axlarna eller huvudet. Ibland vänds handflatorna uppåt som för att motta gåvor från himlen. Detta sätt att be var gängse i Medelhavsområdet och övertogs av den tidiga kristna kyrkan, vars präster fortfarande använder denna böneställning under mässan.

ordal Gudsdom.

oread Bergnymf. Grekisk mytologi.

Orfeus Mytisk musiker vars sång och musik hade sådan makt att till och med naturen lydde honom. Grekisk mytologi.

orgelpunkt Baston som uthålles länge, i synnerhet i slutet av en flerstämmig komposition, medan de övriga stämmorna fortsätter fritt.

orgiastisk Som präglas av extatisk hänförelse.

origo Skärningspunkten mellan koordinataxlarna i ett koordinatsystem, som utgör koordinatsystemets mitt- och nollpunkt.

ortoceratiter En familj av bläckfiskar som levde mellan ordovicium och äldre krita (för 500-130 miljoner år sedan). De återfinns idag som fossil i kalksten.

Osiris Dödsrikets härskare. Egyptisk mytologi.

Ossa Det personifierade Ryktet hos Homeros. Grekisk mytologi.

otid Svår tid, nödtid.

ouroboros En universell symbol för bland annat evig återkomst i form av en orm som biter sig själv i stjärten.

oxygenvarelseliv Det liv en varelse som andas syre lever. Nybildning.

oxymoron Kombination av två skenbart oförenliga begrepp, till exempel organiserat kaos.

paladin Någons eller någots förkämpe eller försvarare (om person som på ett hänfört eller oförskräckt sätt kämpar för eller beskyddar någon eller något).

palimpsest Pergamenthandskrift där den ursprungliga skriften utskrapats eller borttvättats och ersatts med en ny; den ursprungliga skriften kan dock åter göras läsbar med kemiska eller fotografiska metoder.

Pallas Namn Athena antog efter att under en duell på lek ha råkat döda sin väninna Pallas, flodguden Tritons dotter, för att hedra hennes minne. Grekisk mytologi.

Pan Herdegud med bockben och bockhuvud, som ligger i försåt för både nymfer och vackra herdepojkar och kan orsaka panik. Grekisk mytologi.

pandemi Farsot som hemsöker mycket stora områden av jorden, till exempel en hel världsdel, eller angriper nästan alla människor på en ort.

panorama Tavla målad på stor cylindrisk yta, till exempel väggen i ett runt rum.

Pantheon Ett i Rom strax före Kristus födelse uppfört tempel helgat åt alla gudar, sedermera förvandlat till katolsk kyrka.

papill Synnervens utgång från näthinnan, som saknar synceller och därmed är en blind fläck i synfältet.

papillärt skikt Läderhudens övre skikt, som bildar en vågliknande gräns mot underhuden.

paradigm System av antaganden och tankemönster som är allmänt erkända.

paradis De första människornas hemvist före syndafallet. ¶ De rättfärdigas uppehållsort efter döden. ¶ Guds och de saligas värld. ¶ Plats med idealiska förhållanden eller förutsättningar för behagligt liv, viss verksamhet och dylikt.

Paradiso Paradiset (den tredje delen av Den gudomliga komedin av Dante Alighieri, 1321).

paradox Motsägelsefull företeelse.

parafras Fri omskrivning eller omdiktning av ett litterärt verk med bevarande av det huvudsakliga ursprungliga innehållet.

parallellism Det att en och samma tanke uttrycks med två på varandra följande fraser med olika ord men likartad uppbyggnad.

parcerna – Nona (den nionde månaden), Decuma (den tionde månaden, enligt romersk beräkning då födslar brukade ske) och Morta (dödfödsel) – beskyddade ursprungligen barnafödandet. Genom att identifieras med grekernas moirer blev parcerna också ödesgudinnor. Romersk mytologi.

Paris Trojansk prins som enleverade Helena, vilket ledde till det trojanska kriget.

Parthenon Tempel i Athen helgat till Athena, Athens skyddsgudinna.

partitur Uppteckning av alla stämmor i ett flerstämmigt musikstycke, ordnade takt för takt under varandra.

pastoral Konstnärligt verk som beskriver eller väcker föreställningar om lantlig herdeidyll.

patera Antik offer- eller dryckesskål av lera eller metall.

patina Grön, blå eller brun beläggning som uppstår på koppar- eller bronsföremål genom en längre tids inverkan av luft eller fukt. ¶ Bildligt om beläggning på ytan av något eller någon.

pellucidzon Det yttre lagret i den cellvägg som omsluter en kvinnas ägg.

pendyl Vägg- eller bordsur som drivs av pendel.

pennalism Förtryck eller översitteri utövat av äldre mot yngre, särskilt i skolsammanhang och inom yrkesgrupper.

pentagram Regelbunden, femuddig stjärna som kan ritas med ett enda penndrag.

pentameter Hexameter med tredje och sjätte versfoten ofullständigt utfylld.

perception Varseblivning, förmåga att ta emot sinnesintryck.

pergament Skinn från får, get eller kalv, som torkats, skrapats och glättats med pimpsten eller krita, förr använt att skriva på, numera bland annat inom bokbinderi och till trumskinn.

perifras Omskrivning av ett välbekant ord eller begrepp.

permafrost Tjäle som aldrig tinar upp i arktiska områden.

personifiera Framställa eller uppfatta ett livlöst föremål, ett abstrakt begrepp, en stat eller dylikt som en person eller ett levande väsen.

petaldocka Bunt eller knippa av kronblad. Nybildning.

pikering Dekoration i form av små, tätt sittande runda fördjupningar eller prickar, exempelvis på inläggningsarbeten.

piktogram Bildtecken som står för föremål och begrepp i bildskrift.

pilsk Sexuellt lysten.

pinjevast Långsträckt rad av pinje.

plasma Den flytande delen av blodet.

plastik Konsten eller förmågan att röra sig harmoniskt och uttrycksfullt, särskilt på en scen.

polarografi Elektrokemisk analysmetod för kvalitativ och kvantitativ bestämning av ämnen i lösning.

polyeder Tredimensionell geometrisk figur med ett begränsat antal polygoner som sidoytor.

polygon Tvådimensionell geometrisk figur med minst tre sidor och minst tre hörn.

polyhistor Person med omfattande lärdom inom många vitt skilda ämnen.

Poseidon Havets gud. Grekisk mytologi.

postulant Person som söker inträde i orden.

pragmatisk Som är inriktad på praktisk nytta eller resultat.

predator Djur som dödar och äter andra djur.

pregnant Skarpt eller klart utformad.

prelat Person som innehar ett högt kyrkligt ämbete. ¶ Nedsättande benämning på präst, särskilt präst som uppträder härsklystet och med stora later.

prerogativ Särskild förmån eller företrädesrätt.

presupponera Anta, förutsätta.

Priamos Trojas kung.

priap Avbildning av Priapos, ursprungligen vinets och trädgårdsmästarnas gud, senare erotikens gud eftersom han ofta avbildades naken med stor, rest penis. Grekisk mytologi. ¶ Fallos.

¹primat Överhöghet, dominerande ställning.

²primat Varelse tillhörande den däggdjursordning som omfattar halvapor, apor och människor.

primärklocka Den inre klocka människor, djur, växter samt somliga bakterier och encelliga organismer har: ett 24-timmarssystem som reglerar funktioner i cellerna så att de sker vid rätt tidpunkt för organismen.

profanera Göra världslig.

progression Fortskridande som innebär mer eller mindre jämn ökning eller tillväxt.

prohibitiv Hindrande, exempelvis genom förbud eller mycket hög gräns.

prokaryot Encellig organism med kärnmembran men utan cellkärna.

proleptisk Som förflyttar en berättelse till en tid efter den tid berättelsen befinner sig i.

proletariat Samhällsklass som försörjer sig genom att utföra arbete (särskilt i marxistisk terminologi).

proselyt Person som har övergått från en trosuppfattning, livsåskådning eller dylikt till en annan ¶ Anhängare av viss tro eller åsikt.

protegé Skyddsling.

protektor Person som beskyddar eller gynnar någon eller något.

protozo Encellig organism mellan växt och djur med cellkärna med kärnmembran.

psyche Enligt de forna grekerna själens medvetande.

pukku och mekku Två gåtfulla föremål i Gilgamesheposet med okänd symbolik. Ett förslag är att de motsvarar dadelkärnan och palmbladet i den judiska mystiska traditionen, vilka symboliserar de manliga och kvinnliga krafterna i kosmos och enligt det kabbalistiska standardverket Bahir är förenade i en sfär kallad Vishetens hav, vilket kan jämföras med Apsu, som bland annat betyder "Vishetens ocean".

pung Hudsäck som omger testiklarna.

Purgatorio Skärselden (den andra delen av Den gudomliga komedin av Dante Alighieri, 1321).

purgatorium Skärselden.

purprad Purpurfärgad.

pylorussfinktern Sfinktermuskel i nedre delen av magsäcken, som portionerar ut små mängder maginnehåll i tolvfingertarmen.

pythia Apollons prästinna i templet i Delfi, som sittande på en trefot förkunnade orakelsvar.

pällblå Blå som himlen. Nybildning.

Quingu Tiamats älskare och överbefälhavare av vars blod människorna skapas. Babylonisk mytologi.

rabbi Äldre hederstitel för i synnerhet judisk skriftlärd eller religionslärare. Jesus kallas ibland rabbi i evangelierna.

rabiat Okontrollerat ursinnig.

radian En vinkelenhet (cirka 57 grader).

radikal och fonetikum De två delar många kinesiska skrivtecken består av. Radikalen ger en ledtråd till hela tecknets betydelse, fonetikumet antyder uttalet.

ragnarök ("makternas öde, makternas mörker"), den stora slutkampen mellan å ena sidan gudar och einhärjar, å andra sidan jättar och andra kaosmakter. Oden blir dödad av Fenrisulven. Tor dödar Midgårdsormen men blir själv dödad av dennes etter. I samband med ragnarök dör många och kommer till Hel. Världen går under, men en ny värld med nya gudar och människor uppstår. Nordisk mytologi.

raku Keramisk tillverkningsmetod, där i förväg bränd keramik genomgår en process som ger upphov till stora, svarta krackeleringar, grälla färger och ett metallaktigt skimmer.

ramberättelse Överordnad berättelse.

rapsod Sångare eller recitatör som framförde episka diktverk i det antika Grekland. ¶ Liknande konstnär i senare tid och utanför Grekland.

rapsodera Framföra episka diktverk genom att sjunga eller recitera.

Raskolnikov Huvudperson i Brott och straff av Fjodor Dostojevskij (1866), som löser sina ekonomiska problem genom att mörda en pantlånerska och säger sig därigenom ha befriat världen från en ond och värdelös parasit.

rassoodock Känsla, förnuft, sinne, hjärna.

rationalism Åskådning som betonar förnuftet och det praktiskt ändamålsenliga.

realer Typ av antikva som är en mellanform mellan garalder och didoner och har avrundade serifer. Ett exempel är Times New Roman.

realskola Förr mellanled mellan folkskola och gymnasium, som delvis motsvarade grundskolans senare år (skolår 6-9).

rectificera Rena ett ämne genom upprepad destillering.

recto Framsida på handskriftsblad och dylikt.

redundans Mer information än nödvändigt.

reinkarnation Själens återfödelse i en annan kropp efter en tidigare kropps död.

rekapitulera I korthet återberätta det viktigaste.

rektalampull Utvidgning i ändtarmens sista del, där avföringen lagras innan den utsöndras.

renommé Anseende, rykte.

renshen Ginseng, som i östra Asien länge ansetts vara ett universalmedel. Av kinesiska ren ("människa" syftande på de gaffelformiga rötternas likhet med en människas ben) + shen ("roten av Panax ginseng").

repulsiv Som stöter bort eller tillbaka något.

retikulärt skikt Läderhudens undre skikt, som utgör vätskegräns mot underhuden.

retorik Konsten att tala väl och övertyga eller övertala andra.

retrospektiv Som ger en återblick.

revers Baksida på medalj, mynt eller orden. ¶ Ibland baksida på tallrik eller fat.

rhinovirus Virus som orsakar förkylning och andra infektioner i övre luftvägarna.

Rig ("konung"), det namn Heimdall använder när han besöker olika hem, har samlag med husfrun och ger upphov till olika samhällsklasser: trälar (ofria män), karlar (fria män) och jarlar (stormän). Nordisk mytologi.

rimturs Frostjätte. Nordisk mytologi.

rit Handling med symbolisk betydelse i visst, ofta religiöst sammanhang, som utförs enligt noga fastställt mönster.

Rochus, Sankt Helgon från Montpellier, född i slutet av 1200-talet med ett rött kors på bröstet, som tog hand om sjuka och sägs ha botats från pest av en ängel.

rondskål Platt, avlång skål som används inom sjukvården, exempelvis för uppsamling av kräkningar eller upphostningar.

rubaiyat Typ av fyra rader lång rimmad dikt.

rumphugga Stympa, förkorta, beskära eller inskränka.

runstensbro Bro nämnd på runsten från övergångtiden mellan vikingatid och kristen tid och byggd för någons själ eller till Guds behag. I somliga fall handlar det uppenbarligen om vägbankar över sankmarker eller genom grunda vattendrag.

rustik Grov och enkel.

råmärke Gränspåle som markerar gräns mellan gårdar.

rättfärdig Som lever ett gott och moraliskt riktigt liv enligt någon norm.

rättrogen Som noga följer trosföreskrifterna för viss religion.

rättrådig Som handlar på ett moraliskt riktigt sätt enligt någon norm.

rödmönja Färg av oxiderat bly, som används för att bättra på hällmålningar.

rödockra Ett slags färg av ockra, förr bland annat använd till hällmålningar.

röllekeorakel Metod i I ching (troligen 200-talet före Kristus) att med 50 röllekestjälkar lägga ett orakel. Se även trigram.

röta Skilja fibrer från strån vid linberedning.

šaddû Akkadiska "östanvinden; östern".

saga Längre berättelse med mer eller mindre historiskt underlag som nedtecknats på Island under tidig medeltid.

sakprosa Typ av prosa som beskriver sakförhållanden, särskilt i motsats till den prosa som används i skönlitteratur.

salig Som enligt kristen tro tillhör eller leder till gudsriket.

samit Ett kraftigt sidentyg med guld- och silvertrådar, som användes till kläder och dekorationer på medeltiden.

samovar Tekokare, i synnerhet rysk, som vanligen består av en urnlik koppar- eller mässingsbehållare som värms upp av glödande kol förvarade i en cylinder i behållarens mitt.

Sancho Panza Karaktär i Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha av Miguel Cervantes (del ett 1605, del två 1615), närmare bestämt en småbonde som blir Don Quijotes väpnare och i mångt och mycket är dennes motpol genom att vara mer klarsynt.

sans serif Samlingsnamn för teckensnitt utan serifer och med jämntjocka streck. Två exempel är Arial och Calibri.

sarkofag Fristående, rikt utsmyckad gravkista, ofta i sten och med skulpturer.

Saruman Hos J.R.R. Tolkien trollkarl som först är god men på grund av hybris och beundran av Saurons styrka blir dennes opålitlige tjänare.

Sauron Hos J.R.R. Tolkien ande som är med och formar världen. Han är först god men åtrår makten att kunna styra allt och blir Morgoths tjänare.

schattera Återge skiftningar i ljus eller färgnyanser inom måleri, grafik och sömnad.

secco Målning gjord på torrt kalkbruk och därmed mindre hållbar än om den gjorts på fuktigt kalkbruk.

segelnål Kompassnål. ¶ Vägvisare, ledtråd, rättesnöre och dylikt.

sejd Shamanistisk trolldom främst utövad av kvinnor med vars hjälp man bland annat ansågs kunna blicka in i framtiden. Se även början av kommentarerna till Völvan.

sekt Mousserande vitt vin.

šem Se tigi, šem och ala.

semilinjärer Typ av teckensnitt med ansvällningar och antydan till serifer. Ett exempel är Seagull.

semiotik Samlingsnamn för teorier om och studier av tecken.

semiserif Svag antydan till serif.

senhinna Ögats yttersta vägg (ögonvitan), som ger stadga åt ögat.

sennehknut Används vid mattillverkning och möjliggör en mer tätknuten och detaljrik matta. Namnet kommer från staden Senneh, numera Sanandaj, i Kurdistan. Kallas även assymmetrisk eller persisk knut.

sensibel Som har fin känsla, lyhörd.

sentens Kärnfullt formulerad sats, ofta någon form av levnadsregel.

sententiös Som utgör, har karaktär av eller påminner om en sentens.

serafer Änglar som står vid Guds tron och lovsjunger honom.

seren Lugn, stillsam, fridfull (om lynne, stämning, miljö och dylikt). ¶ Upphöjd, högtstående, som står över personliga eller vardagliga intressen, som rör höga eller viktiga ting (om tanke, föreställning, yttrande och dylikt).

sericin Äggviteämne som binder samman och skyddar de trådar som utgör huvudbeståndsdelen i silkesmaskens kokongtråd.

serif Flagga eller fot där streck slutar på en bokstav, till exempel längst upp och längst ned på gemena l.

serpentinväg Väg som liknar en orms ringlande kropp.

sertoliceller Celler kring spermatogonier och mognande spermier, som bland annat skyddar spermierna från immunsystemet när de bildas.

servil Överdrivet underdånig och tjänstvillig, särskilt mot överordnad och makthavare.

Sesam Lokalavdelning i Skövde för Riksförbundet för social och mental hälsa.

seyfo ("svärd"), den syrianska termen för folkmordet 1915 på över 1,5 miljoner kristna invånare (armenier, syrianer, assyrier, kaldéer och pontiska greker) i det Osmanska riket.

sfinktermuskel Ringformad muskel som kan dra ihop en öppning.

sfinxlikhet Gåtfullhet, outgrundlighet. Från sfinx, ett väsen med kvinnohuvud, vingar och lejonkropp, som förelade alla förbipasserande en gåta och dödade de som inte kunde lösa den. Grekisk mytologi.

Shahar Gryning. Kananeisk mytologi.

Shalim Kväll. Kananeisk mytologi.

shaman Person som under extas kan få kontakt med andevärlden.

Shamash Det akkadiska, assyriska och babyloniska namnet på solens och rättvisans gud. Mesopotamisk mytologi.

Shapshu Solgudinnan. Kananeisk mytologi.

shoah Den hebreiska termen för Nazitysklands folkmord under andra världskriget, hämtad från den bibliska frasen shoah u-meshoah ("ödemark och ödeläggelse"), som återfinns i Sefanja (1:15) och Job (30:3).

sibylla Kvinna som gjorde förutsägelser om kommande händelser, särskilt under antiken.

Sidskägg ("långskägg"), ett binamn på Oden. Nordisk mytologi.

signet Litet sigill.

Sigurd Hjälten i sagan om Sigurd Fafnesbane, som bland annat dödar Fafne (därav tillnamnet). Nordisk mytologi.

Sin En vildmark eller öken som israeliterna färdas genom under uttåget ur Egypten.

Sīn Det akkadiska, assyriska och babyloniska namnet på månguden. Mesopotamisk mytologi.

singerie Motiv med apor i mänskliga sysselsättningar, ofta i kinesiserande miljö.

Sīn-leqi-unninni Den babyloniske präst som enligt traditionen nedtecknade standardversionen av Gilgamesheposet omkring 1250 före Kristus. Som det står i mitt epos betyder namnet "Sīn, hör min bön".

siren Apparat som kan avge starka, utdragna eller upprepade ljudsignaler. ¶ Ett vackert väsen med en kvinnas huvud och en fågels kropp, som levde till havs och med trollbindande sång lockade sjömän ner i havsdjupet eller gjorde dem förvirrade och desorienterade så att de gick på grund och förliste. Grekisk mytologi.

sisyfosstraff Straff som aldrig tar slut, likt det den korintiske kungen Sisyfos fått i döden: att rulla en tung sten uppför en sluttning men vara tvungen att gång på gång börja om eftersom stenen rullar ner igen när han nästan nått toppen. Grekisk mytologi.

sjörået Kvinnligt väsen i hav och insjöar, som var vackert framtill men baktill lik en rutten trädstam. Nordisk mytologi.

skaft Del av klitoris, som delar sig i två ben som kallas skänklar. Skaftet och skänklarna ligger dolda under huden och går på vardera sidan om urinröret och slidöppningen.

skald Fornnordisk diktare, särskilt en knuten till en stormans hov med uppgift att besjunga dennes bedrifter.

skaldedikt Fornnordisk dikt författad av en till namnet känd skald.

skalmur Mur som täcker en bakomliggande mur eller vägg.

skarprättare Person som verkställer dödsstraf, i synnerhet genom halshuggning.

skillingtryck Typ av enkel, folklig visa med lättfattligt, ofta sentimentalt innehåll, ursprungligen såld för en skilling.

skillra Skimra som det skiftande, halvgenomskinliga, mjölkvitt glänsande färgspel som utmärker bland annat pärlemor och vissa metallytor.

skoflickare Förr hantverkare specialiserad på skoreparationer.

Skoll En varg som förföljer solen. Nordisk mytologi.

skoria Vulkanisk bergart med stora hålrum.

skraffering Parallella och / eller korsande linjer som antyder skugga och djup, främst på teckningar och gravyrer.

skripter Typ av teckensnitt som försöker efterlikna skrivstil. Ett exempel är Mistral.

skröna Uppdiktad, häpnadsväckande eller otrolig berättelse, ofta med starkt burleska inslag.

Skuld Se nornorna.

skulor Matavfall (uppblött eller i slaskvatten).

Skylla Ett vidunder med tolv fötter, sex halsar och tre rader tänder som ständigt spejar efter byte vid ett sund, kanske Messinasundet. Grekisk mytologi.

skålgrop Typ av hällristning, närmare bestämt mjukt rundad fördjupning, oftast cirka fem centimeter i diameter och en till två centimeter djup. Skålgropar är den vanligaste hällristningsfiguren och kallades förr älvkvarnar, eftersom man trodde att älvor malde mjöl i dem.

skälmsk Okynnig, spjuveraktig.

skänkel Se skaft.

skärselden Plats där själar som före döden fått Guds nåd men är befläckade med mindre synder renas med eld eller på annat sätt (enligt romersk-katolsk lära).

sköka Prostituerad kvinna.

sköldmö Kvinna som deltog i strid i det forna Norden.

slagmetall Tunna och guldfärgade ark som används till förgyllning.

slagskugga Skarpt avgränsad skugga. ¶ Bildligt om något hotande.

slaktarmod Det mod en slaktare behöver för att döda ett värnlöst djur. Nybildning.

smörjelse Insmörjning med olja eller salva som religiös handling, till exempel för att bota sjuka eller vid dop, konfirmation, kyrklig ämbetsvigning eller kröning.

snöbollsjorden Hypotes att jorden för 600-700 miljoner år sedan med kort mellanrum genomgick två omfattande istider, då jorden var helt eller nästan helt nedisad. Detta kan ha banat väg för den följande periodens explosion av flercelligt, alltmer varierat liv.

snöping Kastrerad man.

solgård Himlafenomen som innebär att en ring syns runt solen.

solipsism Överdrivet betonande av det egna jaget. ¶ Sjuklig stegring av egocentriska själsdrag.

solitär Varelse eller växt som lever eller förekommer ensam.

sonett Typ av fjorton rader lång rimmad dikt.

Sopwitch Camel Ett av de flygplan Biggles flög oftast under första världskriget.

sot Gammalt ord för sjukdom, som ännu används i namn på vissa sjukdomar, till exempel gulsot och lungsot.

spermatogonier Primitiva manliga könsceller i testiklarna ur vilka spermier utvecklas.

spheroid Geometrisk, mer eller mindre äggformad kropp som uppstår när en ellips roterar runt en av sina axlar (äldre stavning av sfäroid).

Spirit of Sankt Louis Namnet på Charles Lindberghs flygplan när han 1927 blev först med att flyga ensam över Atlanten, närmare bestämt från New York till Paris.

Spitfire och Hawker Hurricane, båda moderna brittiska konstruktioner och betraktade som världens bästa flygplan, har blivit symboler för segern över Tyskland i slaget om Storbritannien under andra världskriget.

split Oenighet som orsakar missämja.

språngben Hos människa och apa det ben i vristen som ledar mot skenbenet.

stalagmit Droppsten som bildats på en grottas golv.

stalaktit Droppsten som bildats i en grottas tak.

stallbroder Manlig kamrat.

Stari Bar Montenegrinska "Gamla Bar".

stav Lodrätt streck på skrivtecken, särskilt runa, varifrån de streck som ger skrivtecknet dess karakteristiska utseende utgår.

stegla Fästa en avrättad persons kropp eller kroppsdelar på ett hjul fäst på en påle i förnedrande och avskräckande syfte.

stenkammargrav Forntida grav av stora stenblock.

stigma Sår på samma ställen som Kristus när han korsfästes (på händer, fötter och sidan av bålen). ¶ Synligt tecken på sjukdom. ¶ Socialt klassmärke.

stigväg Väg som följer samma slingrande sträckning som en äldre stig, skapad av vandrares fötter. Nybildning.

stilisera Förenkla och framhäva det typiska vid avbildning av något.

stilleben Målad eller tecknad tavla föreställande livlöst eller livlösa föremål.

stod Staty.

stoisk Som uthärdar allt med lugn och självbehärskning.

stokastisk Slumpmässig.

storlama Förnäm buddistisk präst i Tibet och Mongoliet.

strigel Verktyg, exempelvis en läderrem, för vässning av eggen på rakkniv eller annat eggjärn.

strålkropp Del av ögats mellersta skikt med betydelse för ögats anpassning till att se på olika avstånd.

stylus Spetsigt eller mejselformat redskap som man under forntiden och medeltiden skrev med, exempelvis på en vaxtavla.

stående tema Formulering som återkommer gång på gång i litterär eller annan skriftlig framställning.

ståndskall Ställande eller drivande hunds skällande inför ställt eller fällt villebråd för att markera platsen för villebrådet för jägaren. ¶ Skarp kritik, förebråelser, smädelser och dylikt.

stämläpp Ettdera av två slemhinneklädda veck i struphuvudet som kan sättas i vibration och då bilda tonande ljud.

sublunarisk Som finns under månen. Motsatsen till superlunarisk. Se även kommentar till Origon (under månen).

superlunarisk Som finns ovanför månen. Motsatsen till sublunarisk, alltså ungefär överjordisk, himmelsk, gudomlig. Se även kommentar till Origon (under månen). Nybildning.

succinit Bärnsten, särskilt från Östersjöområdet.

succinitdjur Djur inkapslade i succinit. Nybildning.

sufism En asketisk-mystisk riktning inom islam.

suh-krona Ett lapis lazuli-färgat (grönblått) klädesplagg som vanligtvis fästes på något sätt och bars av gudar, gudinnor, en-präster, en-prästinnor och nugig-prästinnor i det forna Sumer. Vilket slags klädesplagg det var är inte känt; några förslag är pannband, halsduk, sjal och slöja.

sumeriska Språk som talades i södra Mesopotamien mellan cirka 3200 och 1700 före Kristus.

¹sump Urkokad rest eller lämning, exempelvis bottensatsen vid kaffekokning.

²sump Sankt landområde. ¶ Låda för förvaring av levande fisk. ¶ Badbassäng.

supūru Akkadiska "fårfålla, getfålla". Uruk välkomnar till och erbjuder skydd i Ans och Ishtars tempel och kallas därför fårfålla. Ordet används också ofta i poetiska sammanhang, bland annat om månens gloria.

sutra Kortfattad minnesregel, vers eller lärosats i hinduisk och buddistisk litteratur ¶ Skriftsamling med sådana texter.

šūtu Akkadiska "sunnanvinden; södern".

svartalver Se alver.

svartbroder Munk med svart dräkt, företrädesvis dominikanmunk.

svartjord Svart jord rik på humusämnen.

svällkropp Bindväv med hålrum i en penis, som gör erektion möjlig.

sylfid Kvinnlig elementarande som har sin hemvist i och råder över luften. ¶ Även bildligt, särskilt om fjäril.

sylfidisk Som liknar en sylfid (lätt, gracil och dylikt).

syllogism Slutledning med två premisser och en slutsats.

symbios Samliv mellan organismer av olika slag till nytta för båda.

symfoni Orkesterverk i flera satser, oftast utan framträdande soloinslag.

symposium Sammankomst med speciellt inbjudna deltagare för att diskutera ett ämne.

syndafallet Det att Adam och Eva av djävulen i ormgestalt luras att äta frukt från kunskapens träd, vilket Gud förbjudit dem att göra, och därmed förstår skillnaden mellan ont och gott. De bestraffas med att fördrivas från Edens lustgård och få ett besvärligare liv.

syndafloden Det att Gud som straff för människornas synder utplånar allt liv på jorden förutom de människor och djur som finns på arken Noa byggt. Se även ark.

synestesi Psykologisk förbindelse mellan olika sinnesområden, exempelvis att en färg upplevs som varm eller kall.

syntes Förening av olika enheter till en helhet.

systolisk Som har att göra med hjärtats sammandragning.

sångmö Musa. Grekisk mytologi.

sädesledare Transportkanaler för spermier på väg från pungen.

sädessträngar Innehåller sädesledare och håller testiklarna på plats i pungen.

sägen Se folksägen.

taggcellsskikt Det skikt i överhuden där keratinocyterna bildar keratin och blir tappformade.

taktil Förströelse för handen, exempelvis radband.

taktilt Med känseln.

Talmud Judarnas stora samling av muntliga traditioner.

tarada En mäktig kanot, klädd med bitumen, stöttad av spikar, precis som det står i Han som såg Källan, traditionellt gjord av trä eller vass, upp till tio meter lång och använd på Eufrat och Tigris vid krig eller för att transportera shejker under flera tusen år.

Tassili n'Ajjer En högslätt i Sahara, närmare bestämt i Algeriet, där några av de tidigaste avbildningarna av människor finns. Namnet kommer från berbiskan och betyder "flodernas högslätt", vilket indikerar att området inte alltid varit öken.

telestikon Text, oftast dikt, där de sista bokstäverna i raderna bildar ett ord eller en sats om man läser dem uppifrån och ned.

ten Kvist, gren.

teologi Vetenskapen om religion, särskilt kristendomen.

teriak Universalmedel av bland annat vallmo, komponerat av kejsar Neros livläkare Andromachus.

termer Varmbadsinrättningar under antiken, särskilt i det romerska riket.

terminal Något som kan skicka och ta emot kommunikation.

terminal disk Område som separerar en spermies mittdel från dess svans och hjälper spermien att röra sig framåt.

terpen Typ av omättad, väldoftande organisk förening som förekommer i växter och används i bland annat mediciner, parfymer och eteriska oljor.

terrella Magnetiserad sfär som representerar jorden i vakuumtank.

terzin Strof bestående av tre rader, i synnerhet om versmått där varje strof består av tre rader med rimflätningen aba, bcb, cdc och så vidare i ett godtyckligt antal strofer och med avslutningen yzy z eller yzy zz.

tesare Person som reder genom att dra ut och lösa upp tottar (särskilt med avseende på ull).

tetragrammaton ("fyra bokstäver"), benämning på de hebreiska bokstäverna יהוה, som betecknar namnet på Israels gud i ursprungsversionen av "Gamla testamentet", där vokaler saknas. יהוה transkriberas på svenska vanligen JHVH och uttolkas antingen Jahve och Jehova. Judar och kristna anser att detta namn är så heligt att det inte får uttalas. Istället används adonai ("herren"). Judarna använder även ha-Shem ("namnet").

textur Beskaffenhet, struktur eller ytkaraktär.

Themis Den gudomliga rättsordningens gudinna. Grekisk mytologi.

Theseus Hjälte som dödade Minotaurus och som 50-åring våldtog den kanske tolv, kanske tio, kanske sju år gamla Helena. Grekisk mytologi.

Thessalonike Stad i norra Grekland, grundad av Kassander cirka 315 före Kristus och namngiven efter dennes hustru Thessaloniki, Alexander den stores halvsyster.

Þingvellir ("tingsvallen"), Islands alltingsplats 930-1798.

throner Änglar som symboliserar Guds upphöjdhet och gudomliga rättvisa genom att bära eller utgöra Guds tron.

Thule Ett land i norr enligt de forna romarna; exakt var det var beläget är oklart.

thurs Jätte. Ofta fiende till gudarna, inte minst vid ragnarök. Nordisk mytologi.

thymos Enligt de forna grekerna människans mest aktiva och viljestyrda beståndsdel.

Tiamat Akkadiska "hav, sjö". Saltvattnet och den kvinnliga principen, som fanns innan himmel och jord skapats. När hon förenades med Apsu skapades gudarna i deras inre. I babylonisk mytologi personifierar hon havet i form av en stor drake. Mesopotamisk mytologi.

Tibern Flod som rinner genom Rom.

tigi, šem och ala Dessa instrument, kanske trummor, fanns i alla mesopotamiska tempel och användes vid festliga tillfällen för lovprisning av gudarna, framför allt vid rituella offer, särskilt av djur.

tillnamn Binamn.

tillväxtlager Det innersta skiktet av överhuden där keratinocyterna bildas.

tima Hända, ske.

tinktur Lösning i sprit av välluktande eterisk olja.

tistelstång Mellan dragdjur löpande stång som i sin främre ända fastgörs vid ok eller dylikt, i sin bakre ända vid ett fordon.

titan Medlem av den äldsta generationen gudar. Grekisk mytologi.

toga Klädesplagg bestående av ett långt tygstycke draperat runt kroppen och buret i Rom under antiken.

tonus Ständig, omedveten muskelspänning (i vissa typer av muskulatur).

topologisk Som avser den del av den fysiska geografin som behandlar terrängens form.

topos I den klassiska retoriken de "platser" där argument kan sökas. Varje del av ett tal har sina särskilda topoi (klichéer, formler, sentenser etcetera).

topplinje Den översta linjen på en textrad dit exempelvis versala Å, Ä och Ö når.

Tor ("dundraren"), åskans, jordbrukets och karlarnas (de fria männens) gud. Nordisk mytologi.

torso Figurstaty som saknar huvud, armar och ben, antingen för att de gått förlorade eller som uttryck för skulptörens konstnärliga avsikt.

transmutera Förvandla eller omvandla, speciellt ett grundämne.

transparens Genomskinlighet.

transsubstantiation Den katolska kyrkans lära att bröd och vin under nattvardsritualen förvandlas till Jesus kropp och blod.

triakistetraeder Oregelbunden, tolvsidig polyeder.

trigram Åtta bilder i I ching, en kinesisk orakelbok som influerat bland annat taoismen och konfucianismen (troligen 200-talet före Kristus). Varje trigram består av tre linjer, närmare bestämt olika kombinationer av heldragna och brutna linjer, som representerar ja respektive nej. Trigrammen uppfattades som bilder av vad som händer i himlen och på jorden och betecknar växlande övergångstillstånd. De kombinerades senare till 64 hexagram med två trigram i varje. Se även röllekeorakel.

trikin En sjukdomsframkallande mask som kan finnas i otillräckligt tillagat kött.

triptyk Tredelad bildtavla, ofta med fast mittparti som kan täckas av de båda flyglarna, exempelvis tredelat altarskåp.

tritagonist Den tredje skådespelaren i det antika dramat.

Troja Priamos stad i nordvästra Turkiet dit hans son Paris förde Helena efter att ha enleverat henne, vilket ledde till det trojanska kriget.

trymå Ursprungligen beteckning på väggfältet mellan två fönster eller dörrar i ett rum, senare på den spegel som ofta täcker detta fält.

träl Se Rig.

trängta Längta innerligt eller starkt. ¶ Hysa begär eller intensiv önskan.

tuborg točeno Montenegrinska "stor tuborg".

tungel Himlakropp, speciellt måne.

tunika Skjortliknande plagg som räckte till knät på män och till fötterna på kvinnor och bars av alla romare under antiken.

Turambar, Túrin Hjälte i Silmarillion och The Children of Húrin av J.R.R. Tolkien (publicerade 1977 respektive 2007), som bland annat dödar draken Glaurung.

tuvidgad Delad i två. Nybildning.

Tvillingberget Akkadiska Mashu, ett mytiskt berg vars topp når upp till himlen och vars grund sträcker sig till Underjorden och bortom vilket bland annat Apsu finns. Denna föreställning om en kosmisk världsaxel, som anses vara världens centrum där man kan färdas mellan jorden, himlen och underjorden, finns i många kulturer. Mesopotamisk mytologi.

ukas Förordning, befallning eller dylikt från myndighet.

Ulu Camii ("den stora moskén"), moské i Hasankeyf, numera en ruin, som byggdes 1325 ovanpå en kyrkoruin.

ulv Varg.

umbra Typ av mörkbrunt färgämne framställt av lerjord samt järn- och manganföreningar.

underhäng Den del av bokstäverna g, j, p, q, y och ibland f som går nedanför baslinjen.

uppstapel Den del av bokstäverna b, d, f, h, k och l som sticker upp ovanför x-höjden.

uppvind Uppåtstigande luftström vid bergssluttning eller över uppvärmt område.

ur- Som är först i sitt slag eller har att göra med första början av något. Förled.

uralstra Uppkomma ur död materia (om liv).

Urd Se nornorna.

Uruk En av Sumers största städer med en nio kilometer lång mur.

usurpator Person som orättmätigt, egenmäktigt, med våld eller med list lagt beslag på eller lagt under sig något, i synnerhet makt, välde, rätt eller befogenhet.

Utnapishtim Den ende som tillsammans med sin familj inte bara överlever Floden som gudarna skickar för att förinta mänskligheten utan också får evigt liv. Han varnas av Ea, som är emot beslutet. Ea uppmanar honom att använda ordet kukku, som kan betyda både ”mörker” och ”kakor”, när han ber stadens invånare om hjälp med att bygga en väldig båt som han och hans familj kan vara på när Floden kommer. Utnapishtim är nämligen stadens borgmästare och får inte ljuga för dess invånare. Gilgamesh gör den långa resan till flodernas mynning, där Utnapishtim bor, för att försöka få evigt liv även han. Mesopotamisk mytologi. Se även kommentar till Han som såg Källan (flodernas mynning).

utpinad Som har plågats svårt och länge.

Uttu Vävandets gud. Mesopotamisk mytologi.

Utu Solens och rättvisans gud. Son till Nanna och Ningal. Mesopotamisk mytologi.

uzga Präst i det forna Sumer som utförde reningsritualer.

Valhall Odens boning, där fallna krigare på dagen kämpar mot varandra och på kvällen festar på mat och dryck. Nordisk mytologi.

valkyrjor Odens stridsjungfrur som för hans räkning leder strider, väljer vilka som ska stupa och för de stupade till Valhall. Nordisk mytologi.

valplats Slagfält, särskilt om plats där de stupade ligger efter stridens slut.

vandel Sätt att leva sitt liv ur moralisk synvinkel.

vanitasstilleben Stilleben med döden och förgängligheten som övergripande motiv.

variabel Storhet som kan anta olika värden.

varp Längsgående skikt av trådar i väv.

varpa Ordna trådar till varp.

vasall Person i det forna feodala samhället som tilldelats ett större område som förläning i utbyte mot trohetsed till givaren. ¶ Stat, person eller dylikt som mer eller mindre frivilligt underkastar sig annan stat, person eller dylikt.

vattrad Som har flammigt, skimrande vågmönster (om tyg, glas, fjäderskrud och dylikt).

vederlag Byggnadsdel som utgör stöd för valv eller bågkonstruktion.

vederpart Motståndare, fiende.

vedersakare Meningsmotståndare, motpart. ¶ Fiende.

vellocet Slangord för vilken typ av amfetamin som helst.

venatt Natt av vånda, ondskefull natt. Nybildning.

venkateter Tunn och böjlig plastslang, införd i ett blodkärl på en hand eller en arm, genom vilken medicin eller dropp kan föras in direkt i blodet.

ventrikel Magsäck.

Venus Kärlekens gudinna. Romersk mytologi.

vepa Lätt täcke använt av allmogen istället för tunga sängfällar eller istället för underlakan som skydd mot sänghalmen.

veritabel Som verkligen är vad det verkar vara eller utger sig för att vara och inte utgör en imitation eller förfalskning.

versfot Grupp av stavelser som utgör minsta rytmiska enhet i regelbunden vers, vanligen med en betonad och en eller flera obetonade stavelser, ibland med flera betonade stavelser.

versmått Mönster för uppbyggnad av regelbunden vers bestående av vissa kombinationer av versfötter, rim med mera.

verso Baksida på handskriftsblad och dylikt.

Vesta Eldens och den husliga härdens gudinna. Romersk mytologi.

vestal Prästinna som i det forna Rom skötte om den heliga elden vid gudinnan Vestas tempel.

vidimera Bekräfta riktigheten i något.

View-Master Kikarliknande apparat man kan se bilder på skivor tredimensionellt med.

vigilia Vaka, nattlig gudstjänst.

vigvatten Helgat vatten som används som symboliskt reningsmedel i vissa religiösa sammanhang i den grekisk-ortodoxa och romersk-katolska kyrkan.

villus Cirka 0,5 millimeter högt utskott i tunntarmens många veck, som tar upp näringsämnen.

vinkelhastighet Frekvens uttryckt som radianer per sekund.

vite Straff.

Vite Krist Benämning på kristendomens grundare på Island under fornnordisk och tidig kristen tid.

vitellinmembran Det inre lagret i den cellvägg som omsluter en kvinnas ägg.

voljär Stor inneslutning för fåglar som tillåter dem att flyga relativt fritt.

voltigör Människa som gör volter. Ganska vanligt motiv på hällristningar.

vret Liten åker.

vårdkase Stapel av ved och ris som förr ingick i ett vakthållningssystem och tändes som signal, exempelvis om att fiender närmade sig.

väft Tvärgående skikt av trådar i väv.

Vägvan Ett binamn på Oden. Nordisk mytologi.

välsigna Be om Guds nåd och beskydd. ¶ Ge nåd och beskydd (om Gud).

Vänsterdagarna Vänsterpartiets vartannat år återkommande stora samling för förtroendevalda och gräsrotsaktivister med tre dagar av workshoppar, föreläsningar och fest.

världsarv Plats, ort eller miljö som på ett unikt sätt vittnar om jordens och människans historia.

vättar Småvuxna, oftast osynliga väsen som bor i underjorden och är hämndlystna vid oförrätter men också kan belöna de som är goda mot dem. Nordisk mytologi.

Völse Hästpenis preparerad med lin och lök till vilken man i det forna Norden kvad, tydligen för att befrämja fruktsamheten.

völva Spåkvinna som i trans uppnår kontakt med andevärlden. Se även början av kommentarerna till Völvan.

Wright, Wilbur och Orville Bröder som 1903 gjorde den första flygningen med ett motordrivet flygplan.

wägemästareväg Väg anlagd 1666-1683, då Sveriges förste och ende riksvägmästare Jacob Coswaij med ansvar för vägröjning, brobyggande och inspektion av värdshus, krogar och tavernor verkade. Under medeltiden och Vasatiden hade skyldigheten att hålla väg legat på jordägarna. Nybildning.

xenofobi Stark motvilja mot och fruktan för främlingar eller det som är främmande eller okänt.

x-höjd Den höjd i en bokstavs konstruktionsschema som motsvarar höjden på gemena x.

yang Se yin och yang.

Yeor Hebreiska "Nilen; ström, kanal".

Ygg ("den skräckinjagande"), ett binamn på Oden. Nordisk mytologi.

Yggdrasil ("den skräckinjagandes häst"), en benämning på världsträdet. Se även Ygg och Tvillingberget. Nordisk mytologi.

yin och yang Den konkreta tillvarons båda växlande grundtillstånd. Yin ("det dunkla, det grumliga", i överförd betydelse den mörka, norra sidan av ett berg) representerar bland annat det mörka och det kvinnliga, yang ("baner som fladdrar i solen", i överförd betydelse den belysta, södra sidan av ett berg) bland annat det ljusa och det manliga. Yin och yang är inte bara motpoler utan beror också av och kan övergå i varandra.

Ymer Urtidsväsen av jättesläkt, som bröderna Oden, Vile och Ve dräper i tidernas gryning och skapar världen av genom att lägga honom i Ginnungagapet. Nordisk mytologi.

zazen Stillasittande meditation inom zenbuddismen.

zenit Den punkt på himlen som ligger rakt ovanför betraktaren.

zeugma Samordning av två tankeled med ett ord som inte passar båda tankeleden, till exempel: Hon krossade hans hjärta och en klyfta vitlök.

Zeus Gudarnas konung. Himmelsgud som gav åska och regn, beskyddade det mänskliga samhället och dess lagar samt hade otaliga kärleksaffärer med såväl gudinnor som dödliga kvinnor. Grekisk mytologi.

zikkurat Terrasserad pyramid i det forntida Mesopotamien, vanligen murad av tegel och försedd med branta utanpåliggande trappor och ett litet tempel på toppen.

zodiaken Område med tolv stjärnbilder kring solens skenbara bana på himmelssfären.

zoroastrism En av världens äldsta religioner, som ser elden som en levande sinnebild för sanning och upplysning.

zurna Blåsinstrument med dubbelrör och nio hål, som ofta används tillsammans dehol, till exempel vid traditionella kurdiska bröllopsfester.

åderhinna Kärlrik hinna i ögat mellan näthinnan och senhinnan, som försörjer delar av näthinnan med syre och näring.

åkalla Söka bistånd hos eller kontakt med en gudom eller annan övernaturlig makt.

älva Småvuxet, skirt andeväsen som i skymningen eller gryningen dansar på dimhöljda ängar och sankmarker och kan vålla sjukdom. Nordisk mytologi.

änge Löväng.

ärbar Sexuellt dygdig, sedesam

äril Öppen härd.

ärke- Som utgör den främsta eller högsta. Förled.

äska Begära något (vanligen något abstrakt).

ässja Öppen härd för upphettning av metaller vid smidning eller liknande bearbetning.

ättelägg Ättling (ofta son eller dotter).

ättestupa Brant klippstup där gamla personer enligt folktron förmodas ha kastat sig ner för att inte längre belasta sina släktingar.

ävlan Ivrig och angelägen strävan.

ögla Tomrum inuti bland annat bokstaven g på vissa typsnitt. Inte detsamma som kropp.

ögonsten Äldre benämning på pupill.

ör Grovt grus. ¶ Bank av grus eller sand.

öronmussla Den synliga delen av ett öra.

örontrumpet Smal gång mellan mellanörat och svalget.

överjag Den del av personligheten som kontrollerar drifterna (enligt psykoanalytisk teori).

överlöpare Person som anslutit sig till fienden.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 549 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.