Beställning

Föredrar du som jag text på papper framför text på skärm? Beställ i så fall Samlade skrifter I: Lyrik, epik och dramatik 1972-2022.

Samlade skrifter I: Omslag.

Baksidestext:

Han som såg Källan, en apsu djupare
än den han såg som Uruks furste,
blev ett träd gudomligare
än det han var som Uruks furste.
Den nye Herden vilar
inte kilad fast på mörk lapis lazuli
men mörk på ljusa ark.
Öppna arken. Skåda hemligheten.

Så börjar verseposet Han som såg Källan, mitt huvudverk och den i särklass motspänstigaste text jag skrivit. Redan 2003 skrev jag de första raderna, men det dröjde till 2015 innan de första 392 raderna var publicerade på min webbplats och till 2021 innan alla de 3 006 raderna var publicerade där.

Han som såg Källan är ett svindlande fall mot språkets och vanmaktens hjärta. Verket anknyter till Gilgamesheposet men består av ett antal andra lager också, inte minst anspelningar på andra texter från olika tider och platser.

Samlade skrifter I innehåller också all annan lyrik, epik och dramatik jag skrivit och tycker är värd att ta med. Jag vill här nämna Völvan, min första roman, som kan sägas vara en historisk framtidsroman, Origon, som delvis är självbiografisk och som Han som såg Källan delvis anknyter till, medeltidslegenderna i Cellens namn och andra legender om fångenskap, Banyanträdets blad, som är ett slags fortsättning på Völvan, samt 531 haikuer från framför allt kortare och längre utflykter.

Jag uppmanar dig att göra som det står ovan: Öppna arken. Skåda hemligheten.

Vill du beställa boken, gör så här:

  1. Skicka ett mejl med namn och adress till mats.kristiansson.skovde@gmail.com
  2. Sätt in 400 kronor på mitt konto i Handelsbanken
    • Clearingnummer: 6667
    • Kontonummer: 108 128 598
    • Kontoinnehavare: Mats Kristiansson
    • Meddelande: Ditt förnamn och efternamn

Boken skickas när pengarna kommit in på kontot.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 549 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.