Pompei

12 bilder från Pompei 12 juli 2005. Bilderna reviderades 12-13 april 2009.

Vill du ha de högupplösta originalbilderna? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com, så skickar jag dem till dig.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 549 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.