Litterära tisdagar: Arkiv augusti 2014 – juni 2019

Upplästa texter, bilder, kommentarer, citat ur gästboken med mera.

8 juni 2019

Uppläsning under Hjo konstrunda i Camilla Alfredsons atelje. Jag hade två olika teman – "Svart och andra färger" samt "Vitt och andra färger" – och läste varje tema två gånger. I temat "Svart och andra färger" ingick bland annat denna dikt skriven i Skövde 30/6 2017 apropå kartan över Montenegro med till allra största delen berg:

Det svarta berget
sjunker krossat ner i djup
av fjärran längtan.

Montenegro, Crna Gora på montenegrinska, betyder för övrigt "det svarta berget". I temat "Vitt och andra färger" ingick bland annat denna dikt skriven i Palermo 14/7 2018:

Snövitt det sluttar,
diset av drömmar, vänder
mörknande kullar.

Den första och den tredje raden har jag lånat från Italienska bilder av Carl Snoilsky (1865).

7 maj 2019

Denna den fyrtiotredje litterära tisdagen var temat texter av författare från Skaraborg. Som vanligt var

Ljus.
ljus

tända. Dessutom bjöds det som alltid i maj på

Soppa.
soppa

(en rätt lyxig variant med sparris, lax, tomater och purjolök).

Bland annat lästes "Natt" av Isak Bask från Habo:

Stilla, min tanke, vila i nattens famn,
vinden och stjärnorna vaka.
Stilla, mitt hjärta, vila i mörkrets hamn,
lär dig att allt försaka.

Rasta, min tanke, rasta i nattens frid,
sluta att söka och treva.
Slumra, mitt hjärta, slumra i evig tid. –
Vinden och stjärnorna leva.

Dessutom läste flera av deltagarna egna texter. Och så blev det både uppläsning och sång av några texter av Dan Andersson.

Vi var för övrigt hela sju stycken – både nya gäster och stamgäster – så två av de fem

Stol.
stolar

jag köpte för ungefär fem år sedan med tanke på just Litterär tisdag blev äntligen invigda.

Ur gästboken: Det känns väldigt kreativt med Litterär tisdag. Mycket upplyftande med mycket trevliga människor. Tack för det goda potatismoset jag fick (vegetarian som jag är). Det var mycket länge sen jag läste poesi själv. Det här måste jag göra om! Detta var en oersättlig fest. Jag känner mig som en skattad gäst.

2 april 2019

Denna den fyrtioandra litterära tisdagen läste jag några av mina 394 haikudikter med kommentarer, bland annat dessa två med ett gemensamt ord (vilket för du klura ut själv):

Vrider vanmaktens
ton i vanans makt en skärm
av ellande sång.

I labyrinten
vanmakt förnöjd som sammet,
stelnad som siden.

Den första dikten är skriven på tåget från Göteborg till Skövde 21/5 2018, den andra i Venezia 19/7 2016 apropå gränderna som jag gått vilse i – och ännu var vilse i när jag skrev dikten.

Det blev även en lucktext om medeltiden (överbliven från den föregående litterära tisdagen då ingen kom):

Begreppet medeltiden myntades på 1500-talet av humanister i [LUCKA]Italien. Närmare bestämt handlar det om den enligt dessa mörka tiden mellan [LUCKA]antiken och [LUCKA]renässansen (den pånyttfödda [LUCKA]antiken).

Tidsgränserna är flytande. Ute i Europa brukar medeltiden anses börja år 476 med att [LUCKA]Västroms sista [LUCKA]kejsare avsattes av sina soldater och sluta år 1453 med att [LUCKA]muslimerna erövrade [LUCKA]Konstantinopel. I Norden brukar medeltiden anses börja år 1050 med att [LUCKA]kristendomen infördes och sluta år 1525 med [LUCKA]reformationen.

Några slumpmässigt valda fakta från Medeltidens ABC:

[LUCKA]Budkavle användes för att sprida officiella meddelanden. Det var var och ens plikt att föra [LUCKA]budkavle vidare.

[LUCKA]Dukater kallades guldmynt med mer än 23 karats guldhalt. De första tillverkades i [LUCKA]Venedig 1284.

[LUCKA]Fabliaux var uppsluppna, frivola versberättelser på 1100- och 1200-talet i [LUCKA]Frankrike.

Glasögon utvecklades i [LUCKA]Venedig under 1270-talet.

I Svealand kallades under tidig medeltid förvaltningsområdena [LUCKA]hundare. I Götaland kallades de [LUCKA]härad.

[LUCKA]Kaplan kallades prästen vid ett slott eller en borg, eftersom han förättade mässa i slottets eller borgens [LUCKA]kapell.

[LUCKA]Ljudkrukor var lerkärl inmurade i väggar eller valv för att förändra [LUCKA]akustiken. De finns i ett antal sydsvenska och danska kyrkor från äldre medeltid.

Icke invigt nattvardsbröd kallades [LUCKA]oblat och invigt nattvardsbröd [LUCKA]hostia.

[LUCKA]Psalmodi är den äldsta formen för liturgisk sång i den katolska kyrkan med från början mycket enkla melodier.

[LUCKA]Snabelskor med snabellikt utdragen tåspets tillhörde 1400-talets mode. Spetsen kunde ibland vara så utdragen att den hindrade normal gång.

Ur gästboken: Haiku på hög nivå. Kaka med frukt och grädde. Intressant diskussion om världen.

5 februari 2019

Denna den fyrtioförsta litterära tisdagen var temat mitt ännu ofullbordade versepos Han som såg Källan. Det blev dessutom tårta apropå att jag fyller år 19 februari, denna gång 56 år eller möjligen 44 år. Det beror på hur man räknar.

8 januari 2019

Denna den fyrtionde litterära tisdagen var temat Karin Boye. Bland annat lästes den här dikten ur Gömda land (1924):

Ett källvatten är rättvisan,
färglös och klar.
En svårmärklig och egen
fin smak den har.
Men slik dryck är så fattig,
när vin finns att få.
Bara vatten är källan.
Jag längtar dit ändå.

Bara vatten är rättvisan,
just inget att nå –
alltför nära, svår att älska,
kärv dryck att få.
Herre, ge mig rättvisa,
ge min själ dess art!
Herre, ge mig vatten,
färglöst och klart!

Dessutom invigdes både

Servettringar.
servettringarna

jag såvitt jag minns köpte för 29 år sedan och

Tekanna.
tekannan

jag såvitt jag minns köpte för nästan lika länge sedan. Bättre sent än aldrig.

Och så besvarade och diskuterade vi de här frågorna om Karin Boye:

Karin Boye tog livet av sig 1941. I vilken stad?
1. Alingsås.
X. Göteborg.
2. Uppsala.

Apropå Karin Boyes självmord skrev Hjalmar Gullberg en dikt som börjar så här: ”Svärd som fäktar mot övermakten, / du skall brytas och sönderslås!” Vilken titel har dikten?
1. Förklädd gud.
X. För trädets skull.
2. Död amazon.

Vad av följande är en diktsamling av Karin Boye?
Moln ¤ Gömda land ¤ För kärlekens skull ¤ Cumulus ¤ Öppna landskap ¤ Härdarna ¤ För trädets skull

När föddes Karin Boye?
1. 1910.
X. 1890.
2. 1900.

Vilken sexuell läggning hade Karin Boye?
1. Heterosexuell.
X. Homosexuell.
2. Bisexuell.

Karin Boye skrev inte bara lyrik utan även bland annat den antiutopiska romanen Kallocain, utgiven 1940, om en framtida totalitär stat. Vad är kallocain?
1. Ett rymdskepp.
X. En sanningsdrog.
2. Ett laservapen.

Karin Boye skrev även en självbiografi, utgiven 1934. Vad heter den?
1. Midsommarkransen.
X. Kriser och kransar.
2. Kris.

[FACIT]

Karin Boye tog livet av sig i Alingsås. Hon föddes i Göteborg och studerade i Uppsala.

Dikten Hjalmar Gullberg skrev apropå Karin Boyes självmord har titeln "Död amazon". "Förklädd gud" ingår i Hjalmar Gullbergs diktsamling Kärlek i tjugonde seklet från 1933. För trädets skull är en diktsamling av Karin Boye från 1935.

Moln (1922), Gömda land (1924), Härdarna (1927) och För trädets skull (1935) är diktsamlingar av Karin Boye. "För kärlekens skull" (1993) är en visa med text av Kenneth Gärdestad och musik av Ted Gärdestad. Öppna landskap (1982) är en låt av Ulf Lundell. Cumulus är inte bara en molntyp utan också en finlandssvensk musikgrupp som var verksam 1969–1991. Cumulus inspelning av Tove Janssons och Erna Tauros "Höstvisa" (1977) var mycket populär i Sverige och låg på Svensktoppen 1977.

Karin Boye föddes 1900.

Karin Boye var bisexuell.

Kallocain är en sanningsdrog.

Karin Boyes självbiografi heter Kris. Midsommarkransen är en förort till Stockholm. Kriser och kransar (1926) är en diktsamling av Birger Sjöberg.

7 november 2018

Temat för den trettionionde litterära tisdagen var Sture Alfredson. Bland annat lästes den här dikten:

Allmakt?

Diktatorn står högt över massorna höjd.
Med all makt i sin hand är han helt nöjd.
Fast folkvreden stiger är han alls ej böjd
att gå. Men blir han då aldrig undanröjd?
Den starke är vid makten så fast förtöjd.
I landet härskar knappast frid och fröjd.

Det blev dessutom tomtegröt. Fler texter av Sture Alfredson finns här: sture-alfredson.se.

2 oktober 2018

Det litterära tisdagen 4 september blev inställd, eftersom jag var alltför upptagen med Vänsterpartiets valkampanj, men 2 oktober var det dags för den trettioåttonde litterära tisdagen. Temat var ord med historia. Deltagarna fick fylla i den här lucktexten:

Det har varit val, bland annat till den svenska riksdagen.

Jag utgår från att ett val för många är en stor händelse. Kanske till och med lika stor som en val, exempelvis en [LUCKA]blåval, det största djur som såvitt vi vet levt i vår tid eller någon annan tid.

Val och val är förstås inte samma ord. Det framgår tydligt av att det ena ordet är [LUCKA]neutrum (t-genus), medan det andra ordet är [LUCKA]utrum (n-genus).

Det ena ordet har alltså den bestämda formen "valet", medan det andra ordet har den bestämda formen "valen".

Vidare använder man "det" för att hänvisa till det ena ordet, medan man använder "den" för att hänvisa till det andra ordet.

Det första val är ursprungligen fornsvenskt och hör samman med ordet "[LUCKA]välja".

Det andra val är ett gemensamt germanskt ord som ursprungligen var ett namn på [LUCKA]sötvattensfisken mal.

Det finns också ett tredje val, liksom det andra val [LUCKA]utrum (n-genus), som betyder "[LUCKA]antal av 80 stycken". Det är ursprungligen ett fornsvenskt ord med betydelsen "pinne" eller "rund käpp", alltså egentligen "stång med ett visst antal av något, till exempel fisk, hängande på densamma".

Ordet riksdag kommer från tyskan och är känt sedan 1400-talet. Betydelsen är "[LUCKA]rike" plus "[LUCKA]dag" i betydelsen "[LUCKA]utsatt dag, sammankomst".

[LUCKA]Arboga möte 1435, när man diskuterade och beslutade om viktiga frågor för landet, har ibland kallats Sveriges första riksdag.

En riksdag som representerade de fyra stånden – adel, präster, borgare och bönder – infördes vid de två riksmötena i [LUCKA]Västerås 1527 och 1544.

1865 ersattes ståndsriksdagen med ett [LUCKA]tvåkammarsystem. Bara män som var tillräckligt rika fick rösta.

[LUCKA]1919 beslutades om allmän och lika rösträtt för kvinnor och män.

[LUCKA]1971 ersattes tvåkammarsystemet av ett enkammarsystem med 350 ledamöter.

Från och med valet 1973 till och med valet 1976 var [LUCKA]Lotten i flera fall mäktigast i riksdagen.

Det gick inte an, tyckte man, så efter valet 1976 har riksdagen haft [LUCKA]349 ledamöter.

Från och med valet 1994 förlängdes mandatperioden från tre till [LUCKA]fyra år.

Det blev också några dikter från sommarens tågluff till Sicilien, som jag egentligen skulle läst på den inställda litterära tisdagen i september, bland andra dessa:

Templet mot vägen
och sulornas bittra moln
ur guden slungas.

I guld och lera
tigande rosen glider
dystert oss förbi.

Ingen fågel hörs
men kvävda rop från djupen,
kyssta av stormen.

Alla dikter från sommarens tågluff kan läsas här: Italienska bilder och andra.

7 augusti 2018

Denna den trettiosjunde litterära tisdagen var temat Harry Martinson. Först fick deltagarna fylla i en kort lucktext om Harry Martinson:

Harry Martinson föds 1904 i Jämshög i [LUCKA]Blekinge och avlider 1978 i [LUCKA]Stockholm. 1920-1927 är han sjöman, diversearbetare och luffare. Som hemlös i Göteborg och Stockholm får han slutligen kontakt med modernistiska konstnärer och s.k. arbetarförfattare. 1929-1940 är han gift med [LUCKA]Moa Martinson. 1929 medverkar i den banbrytande modernistiska antologin [LUCKA]5 unga. Diktsamlingen [LUCKA]Spökskepp, hans första egna bok, ges ut samma år. 1935 ges den självbiografiska romanen [LUCKA]Nässlorna blomma ut och1936 den likaledes självbiografiska romanen [LUCKA]Vägen ut. 1948 ges Vägen till Klockrike ut. Det är den bästa roman Harry Martinson skrev, tycker jag. Huvudperson är luffaren [LUCKA]Bolle. 1949 väljs Harry Martinson in i [LUCKA]Svenska Akademien. 1953 ges diktsamlingen [LUCKA]Cikada ut. Det är den bästa diktsamling Harry Martinson skrev, tycker jag. 1956 ges verseposet [LUCKA]Aniara ut. 1959 blir det opera med musik av [LUCKA]Karl-Birger Blomdahl. 1974 får Harry Martinson nobelpris i litteratur. Han delar priset med [LUCKA]Eyvind Johnson.

Det blev förstås också uppläsning av några texter av Harry Martinson, bland annat "Lyssna ..." från Spökskepp (1929):

Lyssna till ådran,
källornas ådra,
källornas ådra i livets mitt!
Allt vad ur tonande djup du hör,
allt vad du hör, är ditt.

Miste du ådran,
källornas ådra,
källornas ådra i livets mitt –
miste du ock din sjungande själ,
miste du allt som var ditt.

Som vanligt i augusti blev det förstås också blå tårta, denna gång en version med mindre alkohol och mer grädde (bäst hittills, om du frågar mig):

Ingredienser

Tårtbotten
75 g smör
3 medelstora ägg (50-60 gram) eller 4 små ägg (40-50 gram)
3 dl strösocker
2 tsk vaniljsocker
2 tsk bakpulver
3 dl vetemjöl
1 dl vatten

Blått lager 1
1 dl grädde
3 msk vaniljsocker
100 gram björnbär

Blått lager 2
1 dl grädde
70 gram björnbär
3 msk messmör
3 msk Danablu blåmögelost

Blått lager 3
1 dl grädde
3 msk vaniljsocker
100 gram svarta vinbär

Blått lager 4
1 dl grädde
70 gram svarta vinbär
3 msk messmör
3 msk Danablu blåmögelost

Blått lager 5
3 dl grädde
3 msk Bols Blue curacao liqueur (med alkohol)

Blått lager 6
200 gram blåbär

Gör så här:

1. Smält smöret på 1:an.
2. Smörj och bröa en rund bakform (cirka 2 liter stor).
3. Sätt på ugnen på 175 grader Celsius.
4. Vispa ägg och socker vitt och pösigt med elvisp.
5. Tillsätt vaniljsocker och bakpulver. Vispa ihop med elvisp.
6. Tillsätt vetemjölet och kör försiktigt med elvispen.
7. Häll vattnet i smöret och låt koka upp, häll blandningen i smeten och vispa med elvisp till en jämn smet.
8. Så fort smeten är jämn, häll den i bakformen och ställ in den i ugnen. Det är viktigt att man är snabb, eftersom värmen gör att bakpulvrets effekt startas.
9. Grädda i nedre delen av ugnen i cirka 45 minuter.
10. Låt kakan svalna i formen en liten stund innan du stjälper upp den.
11. Låt kakan kallna under formen.
12. Skär kakan med fyra snitt så att det blir fem bottnar. Bottnarna blir väldigt tunna, så var noggrann när du skär.
13. Blanda ihop ingredienserna till Blått lager 1 så här: Vispa grädden och vaniljsockret. Mixa björnbären och blanda dem med grädden och vaniljsockret.
14. Lyft av de fyra översta tårtbottnarna och bred ut Blått lager 1 på den understa tårtbottnen.
15. Blanda ihop ingredienserna till Blått lager 2 så här: Vispa grädden. Mixa björnbären, messmöret och blåmögelosten och blanda dem med grädden.
16. Lägg på en tårtbotten och bred ut Blått lager 2 på den.
17. Blanda ihop ingredienserna till Blått lager 3 så här: Vispa grädden och vaniljsockret. Mixa vinbären och blanda dem med grädden och vaniljsockret.
18. Lägg på en tårtbotten och bred ut Blått lager 3 på den.
19. Blanda ihop ingredienserna till Blått lager 4 så här: Vispa grädden. Mixa vinbären, messmöret och blåmögelosten och blanda dem med grädden.
20. Lägg på en tårtbotten och bred ut Blått lager 4 på den.
21. Blanda ihop ingredienserna till Blått lager 5 så här: Vispa grädden och curacaon.
22. Lägg på den sista tårtbottnen och bred ut Blått lager 5 på den och på kanten av tårtan.
23. Bred ut Blått lager 6 på Blått lager 5.
24. Låt tårtan stå i kylen någon dag så att tårtbottnarna genomfuktas.

19 maj 2018

Uppläsning under Hjo konstrunda i Camilla Alfredsons atelje. Jag hade tre olika teman – "Rosor och andra blommor", "Fontäner och andra vatten" samt "Vägar och andra stigar" – och läste ett antal gånger med en halvtimmes mellanrum under hela dagen. Varje uppläsning utgjordes av 11 haikudikter med kommentarer. I temat "Rosor och andra blommor" ingick bland annat denna dikt skriven i Toulon 9/7 2013:

Bakom taggarna
vemod och rosor av glas
och murar av skräck.

I temat "Fontäner och andra vatten" ingick bland annat denna dikt skriven i Venezia 19/7 2016:

Fontänen tystnat.
Mossan blottat sitt väsen.
Stelna. Begrunda.

I temat "Vägar och andra stigar" ingick bland annat denna dikt skriven på bussen från Skövde till Lidköping 23/6 2008:

Mellan kullarna
renar vägen och regnet
färden och rutan.

8 maj 2018

Denna den trettiosjätte litterära tisdagen var temat författare från Skaraborg. Jag läste bland annat "Samlar kraft" av Gunilla Cedmar från ...stanna mina ord... (2006) med texter av medlemmar i skrivarnätverket Pennstumpen:

I Porjus utanför kraftverket
högst upp i en trappa
med solen i ansiktet
ett äpple i ena handen
en penna från Sälens fjällkyrka i den andra
och ett block i knät
ger jag mina tankar ord.

Här om någonstans borde jag väl få kraft
att ta itu med mitt liv!

Tror jag, åtminstone. Jag skriver detta 28 juli 2018 och minns kanske fel.

Vad hände med den litterära tisdagen i april 2018? undrar någon kanske. Den blev inställd eftersom jag var upptagen med annat, närmare bestämt ett event inför höstens val med Gayson Lookner, som bland annat varit kampanjledare för Bernie Sanders.

6 mars 2018

Denna den trettiofemte litterära tisdagen var temat romantiken. Vi lärde oss att romantiken var en reaktion mot upplysningstidens tro på förnuft och vetenskap. Istället ville man ha mystik, känslor och fantasi. Vi lärde oss också att ordet romantik ytterst kommer från fornfranskans romanz, "på folkspråket skriven bok", alltså en bok som inte var skriven på latin. Fornfranskans romanz är också ursprunget till ordet roman. Bland annat lästes "Månen" av Erik Johan Stagnelius, som för övrigt är en sonett:

O, aningens och minnets bleka stjärna,
du i vars sken, i nattens dunkla timma,
vårt hjärtas blyga idealer simma
vid näktergalars melodi så gärna!

O tankens ljus! O magiska laterna!
Gjut rikare ur skyn din midnattsstrimma
och själen lyft ur jordens låga dimma
upp till den höjd dit känslorna sig ärna!

Skön ur din ring Amanda fordom lyste.
Mild som en ängel, blek av salig tjusning,
hon medlidsamt från nöjets himlar myste.

Mitt forna själv från dig nu strålar åter.
Tyst viskar det med lövens aftonsusning,
och pärlors dagg på markens liljor gråter.

Vad hände med den litterära tisdagen i februari 2018? undrar någon kanske. Då kom ingen. Trots att det erbjöds tårta apropå min 55-årsdag – eller möjligen 45-årsdag – 19 februari.

2 januari 2018

Denna den trettiofjärde litterära tisdagen blev det inte bara

Juligt bröd.
juligt bröd

med russin, fikon, dadlar och valnötter utan också

Ingefärskaka.
ingefärskaka.

Receptet återfinns i

njut av bakverk: En samling med läckra recept.
njut av bakverk,

som jag fick i julklapp.

Och så läste jag lite av Selma Lagerlöf också, närmare bestämt några utdrag ur Kejsaren av Portugallien.

Ur gästboken: Mats gäster är vi alla tre. / Temat är Selma – en god idé. / Läste gjorde Mats med bravur. / Av högsta klass är denna litteratur.

5 december 2017

Denna den trettiofjärde litterära tisdagen var temat "Tid". Jag läste bland annat dessa dikter från Banyanträdets blad: Noss talar på stranden (2011):

När allt har stillnat –
tankar, känslor, allt –
kan världen åter födas,
lika ren och fläckfri
som den första gången.

När allt har upphört –
minnen, drömmar, allt –
kan världen åter födas,
lika tom och gåtfull
som den första gången.

När allt är borta –
blixten, molnen, allt –
kan världen åter födas,
lika dold och orörd
som den första gången.

När allt är över –
vägen, målet, allt –
kan världen åter födas,
lika fri och oviss
som den första gången.

När allt har stelnat –
vinden, punkten, allt –
kan världen åter födas,
lika het och smärtfri
som den första gången.

När allt har falnat –
ögon, läppar, allt –
kan rymden åter öppnas,
lika stolt och intig
som den första gången.

De två gästerna.
De två gästerna

kunde beskåda en hel del arvegods som nu finns i min lägenhet, bland annat på väggarna och i påsar jag ännu inte hunnit placera på någon lämpligare plats. Men tanke på att det var jul snart var lägenheten dekorerad med bland annat detta från mitt föräldrahem:

En julduk.
En julduk.
En julduk.
En nötskål och tre ljus.
Två juliga ljusmanschetter.
Två juliga ljusmanschetter.
En julbonad.
En julbonad.
Tre svarta julljusstakar.
Tre svarta julljusstakar.
Ännu en julbonad.
Ännu en julbonad.

Kaffekannorna och vasen i bakgrunden på den andra bilden är också arvegods. Julgranen däremot köpte jag själv för rätt många år sedan.

Kombinationen av "Under ytan" av Camilla Alfredsson och två katter som sitter och metar utan spön på den femte bilden är rätt tänkvärd, tycker jag.

Den andra bonaden på den sjätte bilden är också arvegods.

24 november 2017

Uppläsning på Öppen scen hos ABF i Mariestad med tre gästartister från Nordiska visskolan. För övrigt blev det en massa annan musik, som också var gôrbra. Och så läste jag texter på temat "Tid", bland annat den här dikten, som jag skrev 16/11 2017 på Skövde Stadsmuseum apropå en utställning om just tid:

Tidens mullrande
purpur under valv av dy
sig stilla dräper.

7 november 2017

Denna den trettiotredje litterära tisdagen var temat Sture Alfredson. Det får räcka så den här gången. Jag har så mycket annat att göra just nu att jag prioriterar bort den här sidan, som väl inte särskilt många om ens någon läser.

28 oktober 2017

Uppläsning på Öppen scen hos ABF i Mariestad. Gästpoet var Tess Rickardsson från Jönköping. Hon läste bland annat Bakgrundsdansaren. Arrangören Ludvig Nordholm framförde bland annat Dudley Dursley och den patriarkala glappkontakten. Jag läste dikterna och kommentarerna i Djup av fjärran längtan, som jag skrev under sommarens lilla utflykt till framför allt Montenegro.

Öppen scen Mariestads facebooksida finns här: Öppen scen Mariestad. Tess Rickardssons facebooksida finns här: Tess Rikardsson. Ludvig Nordholms facebooksida finns här: Ludvig Nordholm.

3 oktober 2017

Denna den trettioandra litterära tisdagen kunde en del arvegods beskådas, bland annat

En liten kaffepanna från Motala.
en liten kaffepanna från Motala,
En klocka jag kommer att slå på för att påkalla uppmärksamhet och avbryta diskussioner när jag tycker det är dags att läsa något.
en klocka

jag kommer att slå på för att påkalla uppmärksamhet och avbryta diskussioner när jag tycker det är dags att läsa något,

Två ljusdekorationer i form av svarta katter.
två ljusdekorationer

i form av svarta katter,

En röd svan och två metande katter (dock utan spön).
en röd svan

och två metande katter (dock utan spön) samt

En sockerskål och en gräddkanna.
en sockerskål och en gräddkanna.

Temat var "Ord med historia". Bland annat lästes denna text med titeln "Kronor eller euro?":

I Sverige betalar vi med kronor. Krona som mynt förklaras av att det från början avsåg ett mynt med kungakrona i prägeln. Exempelvis präglades i Sverige ungefär 1626 ett fyrkantigt guldmynt kallad krona. Kronan indelad i hundra öre kom först 1873. Den ersatte då riksdalern, som präglats sedan 1534.

Kronan som kungen bär, brudkronan och trädkronan kommer via lågtyskan från latinets corona ("krans, ring"), som i sin tur kommer från grekiskans koróne med samma betydelse. Det grekiska ordet är bildat av adjektivet koronós ("krökt, böjd") och betyder alltså egentligen krökning.

Några ören har vi inte längre i Sverige. 1972 försvann 1- och 2-öringarna, 1985 försvann 5- och 25-öringarna, 1992 försvann 10-öringen, och 2010 försvann 50-öringen.

Ordet öre kommer förmodligen ytterst från latinet. Aurum var det latinska ordet för "guld" och aureus det latinska ordet för "av guld, gyllene". Nummus aureus var alltså mynt av guld i motsats till nummus argentus (mynt av silver). Man kunde utelämna nummus och bara säga aureus. På 300-talet e.Kr. under kejsar Konstantin blev solidus eller aureus solidus (gediget guldmynt) det viktigaste myntet i Romarriket. Solidus var det första guldmynt som fick spridning bland germanerna. "Rimligtvis är det också från aureus solidus som vårt öre härstammar," skriver Gösta Bergman i Ord med historia (s. 659). Han fortsätter: "Rent formellt går det bra ihop. Det egendomliga är bara att det som myntnamn skulle leva kvar endast i nordiska språk." Helt säker på ursprunget till ordet öre är man alltså inte.

*

I Sverige betalar vi alltså med kronor. Åtminstone än så länge. 22 maj i år rapporterades i flera stora medier om planer från EU:s håll på att samtliga EU:s medlemsstater måste införa euro, alltså "evro" som jag tror de flesta svenskar säger, "jorå" som jag säger, "åjro" som tyskarna säger eller "öro" som fransmännen säger (fler uttal finns helt säkert) som valuta senast 2025.

Att den nya valutan inom EU skulle kallas euro beslutades vid ett möte med Europeiska rådet 1995. Andra förslag var bland annat ducat, ecu, florin och franken, men de avvisades på grund av sin nationella klang. Ett annat förslag var att använda euro som förled till existerande valutor, t.ex. euromark, men det förslaget avvisades också.

Man beslutade också om att symbolen för euro skulle vara €. Symbolen är inspirerad av den grekiska bokstaven epsilon och återspeglar den europeiska civilisationens vagga. E är också den första bokstaven i Europa. De två parallella horisontella strecken symboliserar valutans stabilitet.

Euro är förstås en förkortning för Europa, som finns i den grekiska mytologin. Hon var dotter till den feniciske kungen Agenor. När Europa tillsammans med sina lekkamrater plockade blommor på stranden vid Tyros eller Sidon, för övrigt två städer där purpur under antiken framställdes av purpursnäckans färgsäck, blev Zeus förälskad i henne. Han förvandlade sig till en tjur och närmade sig Europa. De andra flickorna sprang förskräckta sin väg, men Europa vågade klappa tjuren och sätta sig på dess rygg. Tjuren förde Europa över havet till Kreta, där han förenades med henne. Hon födde Minos och Rhadamantys, som blev kungar på Kreta, och Sarpedon, som deltog i trojanska kriget och dödades av Patroklos.

1 euro delas in i 100 cent, ett ord som ytterst kommer från latinets centum ("hundra"). Cent betecknar vanligtvis en hundradel av basenheten i en valuta och används i rätt många länder, framför allt i länder där dollar är valuta.

Jag har aldrig förut varit förespråkare av euro, men med tanke på hur mycket användningen av kontanter minskat i Sverige har jag nog ändrat uppfattning. Införande av euro i Sverige kan nämligen innebära att kontanter fortsätter finnas. På sidan Användning av euro på Europeiska Centralbankens webbplats finns dessa argument för kontanter:

På samma sida står också detta:

"En av Eurosystemets huvuduppgifter enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är att främja att betalningssystemen fungerar smidigt. Eurosystemet har en neutral ställning till de olika betalningssätten. Det föredrar inte ett system framför ett annat. Centralbankerna i Eurosystemet har ett särskilt ansvar för kontanter eftersom de är de officiella utgivarna av sedlar. Dessutom sätter de flesta av dem euromynt i omlopp. De ges ut av medlemsstaterna. Eurosystemet har åtagit sig att stödja kontanter som ett allmänt tillgängligt, lättanvänt, pålitligt och effektivt betalningssätt. Eurosystemet övervakar och främjar fortlöpande eurokontanternas säkerhet och effektivitet."

Vad hände med den trettioförsta litterära tisdagen? undrar någon kanske. Den ägde rum 5 september 2017, men antalet gäster var noll, så jag valde att inte skriva något om den förrän nu.

1 augusti 2017

Temat denna den trettionde litterära tisdagen var Vilhelm Moberg. Bland annat besvarade och diskuterade vi de här frågorna:

När levde Vilhelm Moberg?
1. 1858-1940.
X. 1904-1978.
2. 1898-1973.

Var föddes Vilhelm Moberg?
1. I Värmland.
X. I Småland.
2. I Minnesota.

Vad av följande är verk av Vilhelm Moberg?
Din stund på jorden ¤ Raskens ¤ Kristina från Duvemåla ¤ Nybyggarna ¤ Körkarlen ¤ Fänriks Ståls sägner ¤ Den siste mohikanen ¤ Sänkt sedebetyg ¤ Mans kvinna ¤ Singoalla

Vad av följande är sant?

[FACIT]

Vilhelm Moberg levde 1898-1973.

Vilhelm Moberg föddes i Småland.

Vilhelm Moberg skrev följande verk: Din stund på jorden, Raskens, Nybyggarna, Sänkt sedebetyg och Mans kvinna.

Följande är sant: Vilhelm Moberg skrev som ung för olika landsortstidningar under pseudonymen Ville i Momåla, Vilhelm Moberg var intresserad av teater och dramatiserade flera av sina romaner, Vilhelm Mobergs far var soldat och Vilhelm Moberg var engagerad i nykterhetsrörelsen.

Jag läste också några sidor ur Rid i natt från 1941. Och så åt vi som vanligt i augusti blå tårta med bland annat messmör, blåmögelost och blå curaco.

Ur gästboken: Moberg, denne litteräre gigant, / var utan tvivel briljant. / Själv är jag som poet slagen till slant, / känner mig som en usel fjant, / ja, helt enkelt en dilettant. / Tack för fina jubileumsfesten. / Mycket trevligt! säger jag, poetiske gästen.

2 maj 2017

Denna den tjugonionde litterära tisdagen kunde en del arvegods beskådas, bland annat

En glad katt.
en glad katt,
En mindre glad katt.
en mindre glad katt,
Ett troll.
ett troll
Ett solur med texten: Räkna de lyckliga stunderna blott.
och ett solur

med texten "Räkna de lyckliga stunderna blott" (kanske exempelvis Litterär tisdag). Det fanns dessutom

Påskpynt.
påskpynt

och servetter med texten

Servetter med texten Let's eat cake!.
"Let's eat cake!"

(mindre lyckat just denna gång, eftersom jag som alltid i maj gjort soppa, närmare bestämt med lax, potatis, purjolök och tomater, istället för den traditionella sockerkakan). Det var också första gången med

Växelkassa med nya mynt.
nya mynt i växelkassan.

Temat var Skaraborgspoeterna. Tommy Österberg läste bland annat dikten "Om jag bara":

Om jag bara blundade
skulle jag fara med floden till havet

Om jag bara blundade
skulle jag flyta med maneterna till Sargasso
och tala med urtidsdjuren

Om jag bara blundade

Du har letat efter mig
På väg hem vänder jag mig om och ser
Mitt liv?
Inget sånt

Bara vatten
Vanligt vatten

Sture Alfredson läste bland annat dikten "Runt":

Runt, bara runt virvlar tankarna i knoppen
Tunt, alltför tunt rinner blodet runt i kroppen.
Sunt, riktigt sunt vore att rena kropp och själ.
Grunt, för grunt är vattnet för rening likväl.
Strunt, rent strunt är nog min tanke, bunden som en träl.
En bunt, en rejäl bunt av dumma infall bör tigas ihjäl.
En funt, en kyrkfunt krävs vid dop, för barnets väl.
En glunt, en sångarglunt sjunger om narrens farväl.
Runt, ja runt snurrar vår jord som ej mår väl.

Anoo Niskanen Naing läste bland annat dikten "Skugga":

Din frånvaro
påkallar ständigt min
uppmärksamhet

kan inte ignorera
det tomrum
du lämnat kvar

mina öron minns
din röst
dina ord upprepas
som ett mantra
i mitt sinne

din beröring
har lämnat
osynliga brännmärken
på min hud

jag kan se din gestalt
inför mina ögon
som en ängel
som en vålnad
som en skugga

Ur gästboken: Om snöflingor, vatten, språk och tolkningar. Orden är vackra när de sjunger. Orden får liv i andras närvaro. Ord är som änglar: gränsöverskridande.

4 april 2017

Denna den tjugoåttonde litterära tisdagen var första gången med

Maskrosmuggar.
maskrosmuggarna,

det enda jag var helt säker på att jag ville ärva efter mina föräldrar, och kanske sista gången med

Växelkassa med gamla mynt.
gamla mynt i växelkassan.

Dessutom kom

Växelkassa med gamla mynt.
en stamgäst.

Temat var ungdomstexter. Jag läste dessa utdrag från novellen Thao, som jag skrev när jag var 16 år:

Morgonen tvingade ut människorna. De var på väg till sin tillvaro men hade helst stannat i slummern: de gäspade sig fram.

Skolgården var öde; det hade ringt in. Men genom de öppna portarna ekade ännu klampet från elevhjordarna, vars pratande, fnittrande trumpetstötar fångats in av klockans manande klang.

Allt var grått på den tysta asfaltsplanen med det spruckna skolhuset, den matta matsalen, den stönande gymnastiksalen.

Där syntes en mörk invandrare med trevande steg och tankar. Detta var alltså Sverige. Stort och fint, mycket plats. Men inga människor. De var nog inne. Han måste vara fin nu. Fin som svenskarna.

Vid trappan som ledde till byggnadens mun stannade han och samlade sig själv innan han smög upp. Vid den öppna porten mötte honom ett bortdöende eko. Ett svenskt eko. Ett fint eko. Men han vågade gå in i den väldiga trapphallen.

Trapporna ringlade inbjudande uppåt. Han drogs mot dem och beträdde dem med sina bara, smutsiga fötter. Han stävade mot rymden. Han skulle bli pojken däruppe. Tipp, tipp, tipp. Lätt, lätt flög hans fötter. De svävade utan vikt upp genom luften.

Plötsligt tog de slut, dessa leksteg och skräckbetvingare, och skräcken föll över honom. Var skulle han vara? Förtvivlat sökte han fars ord. Andra våningen till vänster. Men han var på femte.

Tungt sjönk hans ben nedåt. Klamp, klamp, klamp. Stegen hånlog åt honom. De var felsteg.

*

Marta rycker filten av Thao.

– Upp med dig, säger hon och försöker låta barsk, men rösten blir gråtluddig. Sedan gör hon samma sak med de andra barnen.

Thao ser på mor och märker genast att något är fel.

– Vad är det, mor? frågar han.

– Det är inget, svarar hon utan att se på honom, liksom för att försöka övertyga sig själv om att allt är bra.

– Mor har gråtit, säger han.

– Kan väl hända, erkänner hon. – Men det angår inte dig, lägger hon till.

Nehej, tänker han, sköt dig själv då.

– Skynda dig till skolan, hör han henne säga.

Syskonen är redan i backen. Han ser dem genom flugpricksfönstret.

Men han vill inte till hatborgen. Han trilskas. Mor ryter, men han skrattar åt lejonet. Ha-ha. Men lejonet tar sin unge i nackskinnet och sätter den på trappan, vaktar sedan noga på dörren.

Den ger sig av, och mor blir lite mer belåten. Hon spinner en sång för sina två minsta ungar.

*

Några nyblivna tonåringar stod och spände sig vid en vägg med ölburkar i händerna och fimpar i munnarna. De kände sig hårda under jeansjackorna och kepsarna och skrek när de talade.

– Res dig, för fan, sade de till en kamrat som fått för mycket och såg sig nervöst omkring efter polisen som kunde komma.

– Nä, nä, jag sätter mig här, lallade han och sjönk ner vid väggen.

Då blev de andra rädda.

– Äh, kom så går vi, sade en av dem, och gruppen började upplösas.

– Ska du med? sade de till han som låg vid väggen, men han sov en redlös sömn och hörde inget. De lämnade honom.

Thao hade stått och sett på gruppen med hatiskt intresse: ölet förstörde hans far men var också spännande. När man dricker tillräckligt mycket öl somnar man, tänkte han och ville för en sekund lägga sig bredvid pojken vid väggen. Det skulle vara skönt att få sova och slippa världen en stund, tänkte han.

Thaos hjärna hade fått en ny tanke att arbeta med. En spännande och farlig men svensk tanke.

*

Tre dagar senare kommer en låssmed dit. Varuhuset har kallat på honom för att få upp dörren.

– Tre dagar har den varit låst, säger en avdelningschef, som leder arbetet, till de nyfikna åskådarna.

Låssmeden sågar sig fram genom låset. Snart ska det falla. Snart ska de nyfikna få se den tomma toaletten. Jo, för den är tom. Han har öppnat så många baklåsta dörrar att han vet.

Men när dörren glider upp bestörtas de församlade av de nio kroppar i groteska ställningar, som fanns där. De sväljer, skriker, störtar iväg. De ville inte bli chockade. De ville roas, men var så nyfikna att de bara kunde tänka sig en, trivsam möjlighet.

Ianos Katsaros kommer springande. Han har meddelats av poliserna, som gissat rätt och är nöjda med sig själva. Han tar sin son i sina armar, vaggar honom, böjer sig över honom och gråter ut sin sorg på hans bröst.

Snart kommer resten av sorgeföljet. De fotograferas av tuffa journalister: scenerna som gråter och gråter, som öppet visar de gloende människorna sin sorg.

Han hette Thao. Han var grek. Sverige pinade honom en tid, utplånade honom sedan.

Hela novellen finns här: Thao.

30 mars 2017

Uppläsning med Skaraborgspoeterna på biblioteket på Fågelviksgymnasiet i Tibro. Jag läste några av dikterna från En liten utflykt i Skymningslandet.

7 mars 2017

Temat denna den tjugosjunde litterära tisdagen var vikingatiden. Här följer hela den text som lästes och diskuterades:

Vikingatiden anses börja 793, då norska vikingar angrep Lindisfarne kloster på Englands nordöstra kust, och sluta 1066, då den norske kungen Harald Hårdråde stupade vid Stamford Bridge i York i ett försök att erövra England. Strax efter erövrades England av normandern Vilhelm Erövraren. Ordet viking är antagligen avlett av ordet vik, men man vet inte säkert.

Sjöfart och handel

Den viktigaste förutsättningen för vikingafärderna var bättre fartyg. Det avgörande framsteget var seglet. Man utvecklade också ett genialiskt roder, vanligen fästat på höger sida (därav termen styrbord). Man kunde göra snabba anfall, eftersom skeppen var grundgående och kunde ros in till stränderna. Vikingarnas värld sträckte sig från Island, det yngsta landet i världen, och Nordamerika (Vinland) i väster till Ryssland (Gårdarike) och kalifernas Bysans i öster. Norrmän och danskar seglade främst västerut och söderut, medan svenskar främst seglade österut. Den främsta orsaken till nordbornas kolonisation och härjningar under vikingatiden är förmodligen hungersnöd p.g.a. överbefolkning. De viktigaste handelsplatserna var Hedeby i nuvarande nordvästra Tyskland och Birka i Mälaren.

Mellan färderna

Det fanns tre klasser: jarlar, karlar och trälar. Jarlarna var lokala härskare, som kunde ha en eller flera bihustrur (frillor). Karlarna (både män och kvinnor) var fria bönder och tillhörde från födelsen en ätt. Medlemmarna var skyldiga att hjälpa varandra vid olyckor och sjukdom och utkräva blodshämnd om någon i ätten dödats. Trälarna var rättslösa och kunde köpas och säljas som boskap. I bostäderna försvann röken från den öppna elden genom ett vindöga. Golvet bestod av trampad jord. Föremål förvarades i kistor. Man åt med kniv och sked (kniven kom först på 1600-talet). Beslut om offentliga angelägenheter fattades vid ting, där alla fria män deltog. Tvister kunde också avgöras med tvekamp (holmgång) på liv och död på en avgränsad plats. En nordisk specialitet, som fanns på många föremål, var djurornamentik.

Mytologi

I den nordiska mytologin finns tre gudasläkter: asar, vaner och alver. Gudarna stod för ordning. Deras främsta motståndare var jättarna, som stod för kaos. Tre viktiga gudar var Oden, som offrat sitt ena öga för att få visdom, Tor med hammaren Mjölner ("krossaren"), som alltid träffade rätt, samt Frej med skeppet Skidbladner, som kunde vikas ihop och stoppas i fickan. En viktig jätte var Ymer, som världen antogs vara skapad av. Krigare som dog i strid antogs komma till Valhall. De som dog i sin säng av sjukdom (sot) antogs komma till Hel. Man trodde att världens undergång (Ragnarök) skulle föregås av en tre år lång vinter (Fimbulvintern). Därefter skulle världens födas igen, med nya gudar och människor. Man trodde att varje människas öde avgjordes av nornorna Urd (dåtid), Verdandi (nutid) och Skuld (framtid). Kultplatserna kallades harg. Där samlades man till blot, där djur slaktades för att man skulle få god skörd, framgång under vikingatåg o.d.

Språk och litteratur

Man skrev med runor. I den äldre runraden finns 24 tecken, i den yngre 16 tecken. Mot slutet av vikingatiden hade det latinska alfabetet börjat införas, men ännu på 1800-talet skev man med runor i Sverige. Viktiga källor till kunskap om vikingatiden är de isländska sagorna (saga betyder här "berättelse") och korta levnadsbeskrivningar av män som dött på runstenar. Två viktiga källor till kunskap om den fornnordiska mytologin är Den äldre eddan, skriven på olika versmått, och Den yngre eddan av Snorre Sturluson, som egentligen är en lärobok i skaldekonst. Man skrev också svårbegriplig lyrik, s.k. skaldedikt, där allitteration (uddrim), assonans (inrim), och kenningar (gåtfulla omskrivningar) var vanliga stilmedel.

7 februari 2017

Apropå att jag den 19 februari fyller 46 – eller möjligen 54; det beror på hur man räknar [NOT] Den som är bättre på matematik (eller möjligen logik) har förstås redan räknat ut att jag räknat åren nedåt istället för uppåt från och med att jag fyllde 51; den som är sämre på matematik (eller möjligen logik), till exempel jag, kan behöva den här förklaringen. – blev det denna gång

Klassisk födelsedagstårta.
klassisk födelsedagstårta
Riven choklad.
med riven choklad på toppen

och fyllning av äppelmos, jordgubbssylt och vaniljkräm. Det fanns dessutom

Höstglöd.
en blomma i fönstret,

vilket är så ovanligt hemma hos mig att det absolut förtjänar att nämnas.

Temat var mina egna haikudikter, närmare bestämt de jag skrev i somras under en tågluff i både östra och västra Europa. Bland annat lästes dessa dikter:

Som från stulen tid
och under fjärran vägval
och kurar täta.

När gudar slocknar,
ord förtvinar skälver sand
och forna stränder.

Hela diktsamlingen finns här: En liten utflykt i Skymningslandet.

Ur gästboken: Mats haiku-dikter: kärnfulla ord kombinerade i oförutsägbara mönster med briljanta tolkningar av Mats själv.

3 januari 2017

Jag säger som Gert Fylking. Äntligen! Det vill säga äntligen kom det gäster även i januari. Hoppas det fortsätter så kommande år ... [NOT] Hoppas för övrigt också att Gert Fylking åter får säga Äntligen! i samband med att Svenska Akademins ständige sekreterare tillkännager årets nobelpristagare i litteratur. Förstår inte varför han är portad av akademin. Tyckte han tillförde precis lagom mycket ironi till en i övrigt rätt tråkig tillställning. Utom möjligtvis i år när Bob Dylan fick priset. "Ska de som hyllar det fria ordet och värnar om författare världen över som har svårt att ge ut sina böcker bestämma över hur vi journalister får reagera," säger Gert Fylking enligt artikeln Gert Fylking utkörd från presentationen av litteraturpriset på aftonbladet.se. Jag tycket givetvis att svaret är ett otvetydigt nej!

Temat denna den tjugofemte litterära tisdagen var Sonja Åkesson från min fars hemö Gotland. Om henne har Lars Forsell sagt:

Det är denna obearbetade och ofta anskrämliga verklighet som finns hos Åkesson, äkta och ärligt redovisad, men den badar i ömhetens och förståelsens på en gång varma och avslöjande ljus.

Sonja Åkesson-sällskapets webbplats beskrivs hon så här:

När Sonja Åkesson slog igenom på 1960-talet innebar det en revolution i den svenska poesin. Aldrig tidigare hade någon skrivit så på en gång tillgängliga och starka dikter. Sonja Åkesson drar in sina läsare i livets allra vardagligaste vanligheter med snor, åderbråck och övergivna barn. Hon skriver om livets elände med ett absolut gehör och en språklig fulländning.

Bland annat lästes och diskuterades dikten "Pastell":

Afton sjunker i silverbäck.
Pigan med hinken slamrar. Förväntans
pelargonior på hennes kinder blossar.
Hon rädes för regn, men himlens
höga, troskyldiga fönster glänser.
Ängen är fullhängd av viskningar
och stjärnor, skimrande mandelblom.

Men även annat togs upp till diskussion, bland annat Karin Boyes och Harriet Löwenhielms dikter och teckningar, vad allitteration och assonans är samt Lars Forssells, Sven-Bertil Taubes och Arja Saijonmaas ständigt aktuella tolkningar av Mikis Theodorakis. Det finns många rader jag fastnat för, bland annat dessa ur "En sång om frihet" med grekisk originaltext av Dimitris Christodoulou, svensk text av Bo Setterlind och musik av Mikis Theodorakis:

Och om du vill ditt väl förstå
och vara fri, när molnen gå,
så bygg en värld att leva i.
Nu gäller det ditt liv, ditt eget liv!

Albumet "Sven-Bertil Taube sjunger Mikis Theodorakis" finns för övrigt på Spotify. Har du inte hört det rekommenderar jag att du gör det.

Ur gästboken: Stäng era hjärtan för frihetens fiende. Få är de som ser med sina egna ögon och känner med sina egna hjärtan.

6 december 2016

Denna den tjugofjärde litterära tisdagen åt vi rätt julig sockerkaka med saffran och mandel.

Temat var antika yrken. Jag var för ovanlighetens skull väl förberedd och hade skrivit två A4-sidor med fakta (som jag hann läsa upp) och en citat från Vergilius (som jag inte hann läsa upp). Här följer texten i sin helhet:

*

Antika yrken ska det här handla om. Fakta och skönlitteratur har utlovats, och det kommer det att bli också. Fast med mer fokus på fakta än på skönlitteratur.

Men jag tänkte börja med att reda ut begreppet antik. Det kan nämligen betyda lite olika saker beroende på sammanhanget. En antik byrå är till exempel med allra största sannolikhet inte från antiken, medan ett antikt drama med allra största sannolikhet är det.

Ordet antik kommer ytterst från latinet och betyder "gammal" eller "forntid". Antiken är tidsperioden från cirka 800 f.Kr. till cirka 500 e.Kr. i Greklands och Roms historia. En antikvitet är ett äldre, kulturhistoriskt intressant föremål. Framför allt handlar det om konsthantverk och andra föremål av inredningskaraktär.

Bortsett från att ytterst få om ens några möbler från antiken är bevarade är en byrå från antiken helt omöjlig. Byrån, en förvaringsmöbel med två eller flera utdragslådor, började nämligen såvitt vi vet användas först på 1400-talet i Italien och Sydtyskland. Ordet byrå kommer för övrigt från ett franskt ord med betydelsen "skrivbord" och var ursprungligen ett slags grovt tyg som användes för att klä bordet (av ett senlatinskt ord med betydelsen "kläde").

Antik kan alltså betyde både "som tillhör eller avser antiken" och, när man pratar om konsthantverk, "gammal (och därigenom värdefull)".

Det finns ingen bestämd gräns för hur gammalt ett föremål måste vara för att kallas antikt. Praxis skiftar från land till land. I England har man satt gränsen till 1840, alltså tiden för industrialismens genombrott. I Sverige har man satt gränsen till 1846, då skråväsendet upphörde, eller till 100 år, eftersom föremål som var äldre än så tidigare var tullfria. Numera finns den gränsen inte kvar fullt ut. Enligt auktioner.org kallas numera "nästan alla slags äldre och begagnade föremål på auktioner och loppmarknader för antikviteter".

*

De antika yrken jag ska prata lite om är alltså yrken som fanns i Grekland och Rom mellan cirka 800 f.Kr. och cirka 500 e.Kr. Många yrken som fanns då borde förstås rimligtvis påminna rätt mycket om motsvarande yrken idag. En massa teknologiska landvinningar har förstås förändrat mycket inom de flesta yrken, men när det gäller syfte och konkreta arbetsuppgifter har rimligtvis inte så mycket förändrats inom många yrken.

Men det finns förstås också antika yrken som inte längre finns. När jag läste boken Från IX till V: orgiefixare, begravningsclowner och andra ädla antika yrken av Vicki Léon fastnade jag speciellt för tre yrken.

*

Det första yrket är pullarius, eftersom jag gillar både "Hönan Agda" och hönan Ida i Läseboken A - E, som jag hade när jag gick på lågstadiet.

Pullarius var ett slags augurer, alltså teckentydare, hos den romerska hären. De tolkade hur pulli, härens heliga kycklingar, betedde sig. Oftast hade de inget att göra, men inför viktiga fältslag fick de träda i verksamhet.

Befälen samlades kring buren där de heliga kycklingarna förvarades. Ett sädeskorn och en mjuk kaka, som kallades pulse, kastades på marken, och burdörren öppnades. Kycklingarna kom ut ur buren och började äta. Åt de med god aptit var det ett gott tecken. Speciellt bra var det om några smulor föll till marken från näbbarna. Då uropade pullarius stolt: "Sädeskornen har dansat!"

Men om kycklingarna inte åt eller började flaxa omkring och kackla var det dåliga tecken, och det planerade fältslaget ställdes in. Speciellt allvarligt var det om kycklingarna vägrade komma ut ur buren.

*

Det andra yrket är aquarius, eftersom jag är både vattuman och fascinerad av vatten. Åtminstone så länge jag slipper simma i det ...

Som aqaurius befann man sig allra lägst ner i den sociala hierarkin. De flesta aqaurius var manliga slavar som hela dagarna kånkade på väldiga lerkrukor med vatten uppför de trånga, mörka trapporna i hyreskaserner, som helt saknade vattenledningar. Andra bar vatten till de rikas hus. Ytterligare andra jobbade på de offentliga badinrättningarna.

Arbetet för en aqaurius var hårt. En vanlig amfora vägde några kilogram och rymde omkring 22 liter vatten.

*

Det tredje yrket är silphiumimportör, eftersom jag gillar starka kryddor och eftersom blomman påminner en del om min favoritblomma maskros. Den är åtminstone gul ...

Silphium kom från en oansenlig odling på kalkstensplatån kring stadsstaten Cyrene i Nordafrika. Silphium var efterfrågat både som preventivmedel och som en frän krydda i olika maträtter.

Silphium är en avlägsen släkting till selleri med kraftiga stjälkar, trådiga blad och gula blommor. Som Cyrenes stora guldgruva blev växten en ikon, som till och med avbildades på de lokala mynten.

I form av te eller som stolpiller användes silphium som preventivmedel, och blandad med vin var växten aborterande. Som medicin användes silphium för att bota allt från skabb och gikt till stekramp och hundbett. I köket användes silphium framför allt i såser.

Att importera silphium var ytterst lukrativt. Silhium växte nämligen bara vid Cyrene. Försök att odla växten på andra håll misslyckades.

*

Avslutningsvis läser jag några rader ur Georgica, skriven strax före år 0 av Vergilius. Texten handlar om hur man fångar en bisvärm.

Men när den gyllene solen förmått jaga ned under jorden
isiga vintern och sommarens ljus får stråla på fästet,
strax ses svärmar av bin över ängar och grönskande skogar
flygande hämta sin skörd från lysande blommor och läppja
varligt på bäckarnas vatten. Och fyllda av årstidens glädje
vårdar de nu sig om ungar och bo och mödar sig med
att konstfullt forma sitt vax och kakorna fylla med honung.
När du då sedan i sommarens ljus ser svärmarna lämna
kupan och ställa sin färd emot stjärnornas höjd och förundras
hur de i form av ett skuggande moln svävar framåt i vinden,
då skall du se att de styr sin glykt till en sötvattenkälla
eller ett lövrikt träd. Stänk där av beprövade safter
rikligt, av krossad meliss och av vanligt enkelt cerintgräs.
Runt omkring skall du skramla; låt Cybeles trummor få dåna!
Då slår sig bina ned på de ställen du låtit bestänka
för att på vanligt sätt sen söka sig innerst i kupan.

Anmärkning: Cybele är en grekisk gudinna, närmare bestämt den mest kända formen för Den stora modern, en modergudinna som uppträdde i flera lokala former i Anatolien och Mellanöstern redan under bronsåldern. Gudinnan sågs som upphov till och beskyddarinna av allt levande och förknippades särskilt med den vilda naturen.

1 november 2016

Denna den tjugotredje litterära tisdagen åt vi

Tavla, ljus och sockerkaka.
sockerkaka.

Temat var mitt versepos Han som såg Källan. Jag läste bland annat dessa rader från "Tavla II":

Natt. Stjärnorna vandrar. Rymderna står.
Och Herden drömmer om bländade yxor,
ovisshetens längtande, horisontens visshet.
Bevekande åkallar antipoderna intet.
Blind förtär otryggheten labyrinten.

6 september 2016

Denna den tjugoförsta litterära tisdagen åt vi

Äppelkaka.
hemlagad äppelkaka
Vaniljsås.
med hemlagad vaniljsås.

Temat var "Ord med historia". Sture pratade om ursprunget till ett antal ord och jag om ortnamn. Jag utgick från Svenskt ortnamnslexikon, som på baksidan presenteras så här:

Det kan vara svårt att förstå vad många av de ortnamn vi har omkring oss betyder. I Svenskt ortnamnslexion behandlas ca 6 000 olika namn på städer, kommuner, samhällen, socknar, sjöar, älvar berg m.m. i Sverige. Varje namn får en kortfattad förklaring enligt de senaste forskningsrönen. Vissa återkommande namnleder, t.ex. hem, tuna och måla, behandlas utförligt i särskilda artiklar.

För första gången ges med Svenskt ortnamnslexikon en samlad översikt över såväl svenska som finska och samiska ortnamn i hela Sverige. Lexikonet, som är skrivet av en grupp av Sveriges ledande ortnamnsforskare, innehåller även ett avsnitt om ortnamnsvård liksom en sammanställning över svensk ortnamnslitteratur för den som vill fördjupa sig ytterligare.

Ur gästboken: Tack för en spännande kväll om ord och språk och en god äppelkaka. En fin kväll med ordförklaringar och samtal.

2 augusti 2016

Denna den tjugonde litterära tisdagen var temat Cellens namn och andra legender om fångenskap. Jag läste "Jungfrun och enhörningen" samt titellegenden "Cellens namn". Vidare läste Sture en nyskriven text, och Robin berättade om en förestående resa till Indien, då han ska marknadsföra KAC.

Med anledning av MK Förlags 31-årsjubileum var fikat blå tårta. Bilder av förra årets utseendemässigt i det närmaste identiska blå tårta finns nedan. Eftersom jag inte hittade alla ingredienser fick jag dock ändra receptet en del (se nedan).

Ur gästboken: Allt var sublimt eller symbolmässigt. När vi faller faller vi in i varandra.

Recept på blå tårta (version 2):

Ingredienser

Tårtbotten
75 g smör
3 medelstora ägg (50-60 gram) eller 4 små ägg (40-50 gram)
3 dl strösocker
2 tsk vaniljsocker
2 tsk bakpulver
3 dl vetemjöl
1 dl vatten

Blått lager 1
1 dl grädde
3 msk vaniljsocker
100 gram björnbär

Blått lager 2
200 gram blåbär
3 msk Bols Blue curacao liqueur (med alkohol)
3 msk vaniljsocker

Blått lager 3
1 dl grädde
100 gram björnbär
3 msk messmör
3 msk Bavaria blu (vit- och blåmögelost)

Blått lager 4
200 gram torkade plommon
3 msk Bols Blue curacao liqueur (med alkohol)
3 msk vaniljsocker

Blått lager 5
3 dl grädde
8 msk Bols Blue curacao liqueur (med alkohol)

Blått lager 6
200 gram blåbär

Gör så här:

1. Smält smöret på 1:an.
2. Smörj och bröa en rund bakform (cirka 2 liter stor).
3. Sätt på ugnen på 175 grader Celsius.
4. Vispa ägg och socker vitt och pösigt med elvisp.
5. Tillsätt vaniljsocker och bakpulver. Vispa ihop med elvisp.
6. Tillsätt vetemjölet och kör försiktigt med elvispen.
7. Häll vattnet i smöret och låt koka upp, häll blandningen i smeten och vispa med elvisp till en jämn smet.
8. Så fort smeten är jämn, häll den i bakformen och ställ in den i ugnen. Det är viktigt att man är snabb, eftersom värmen gör att bakpulvrets effekt startas.
9. Grädda i nedre delen av ugnen i cirka 45 minuter.
10. Låt kakan svalna i formen en liten stund innan du stjälper upp den.
11. Låt kakan kallna under formen.
12. Skär kakan med fyra snitt så att det blir fem bottnar. Bottnarna blir väldigt tunna, så var noggrann när du skär.
13. Blanda ihop ingredienserna till Blått lager 1 så här: Vispa grädden och vaniljsockret. Mixa björnbären och blanda dem med grädden och vaniljsockret.
14. Lyft av de fyra översta tårtbottnarna och bred ut Blått lager 1 på den understa tårtbottnen.
15. Blanda ihop ingredienserna till Blått lager 2 så här: Mixa blåbär, curacao och vaniljsocker. Tillsätt mer curacao än i receptet (kanske 6 msk istället för 3) om du vill att tårtan ska genomfuktas.
16. Lägg på en tårtbotten och bred ut Blått lager 2 på den.
17. Blanda ihop ingredienserna till Blått lager 3 så här: Vispa grädden med messmöret samt vit- och blåmögelosten. Mixa björnbären. Blanda ihop gräddblandningen och björnbären.
18. Lägg på en tårtbotten och bred ut Blått lager 3 på den.
19. Blanda ihop ingredienserna till Blått lager 4 så här: Mixa torkade plommon, curacao och vaniljsocker. Tillsätt mer curacao än i receptet (kanske 6 msk istället för 3) om du vill att tårtan ska genomfuktas.
20. Lägg på en tårtbotten och bred ut Blått lager 4 på den.
21. Blanda ihop ingredienserna till Blått lager 5 så här: Vispa grädden och curacaon.
22. Lägg på den sista tårtbottnen och bred ut Blått lager 5 på den och på kanten av tårtan.
23. Bred ut Blått lager 6 på Blått lager 5.
24. Låt tårtan stå i kylen någon dag så att tårtbottnarna genomfuktas.

3 maj 2016

Den litterära tisdagen 5 april blev inställd på grund av sjukdom, men 3 maj var det åter Litterär tisdag. Fika denna gång var soppa med lax, soltorkade tomater, purjolök och morot samt prästost som lagrats 24 månader i min lägenhet.

Texterna kom framför allt från Skaraborgspoeternas senaste antologi. Jag inledde dock med dessa två haiku-dikter från En liten utflykt i österled:

In genom fönstret
flyger passagerarna.
Bollar i vinden.

Katten och hunden
tvekar vid första mötet.
Vågor mot kajen.

Tommy Österberg läste bland annat denna dikt från Skaraborgspoeternas senaste antologi:

Jag letar efter en av dessa sköna
vars namn är mandelblom och honung.
Sent i eftermiddag eller i skymningen
ska jag uppleva dansen som blandar sig
med gatans stenar,
och våra blinda ögon ska betrakta varandra
oförfärat.
Skön känns du fortfarande i mina händer,
men mina ögon har inte längre samma färg
som den gången när vi talade
med vår vän poeten.

Sture Alfredson läste bland annat denna dikt, också den från Skaraborgspoeternas senaste antologi:

Fleur du coeur

I iskalla cyberrymden
i hjärtat sargad
for Fleur du coeur
perforerad av rymdgrus
i överljusfart.

Varför kommer du ända hit
undrade Stjärnan
Kunde inte annat
svarade Fleur du coeur
Styrfarten räckte ända fram
Trots konstaterat klaffel.

Länk till Sture Alfredsons webbplats finns till höger.

1 mars 2016

Denna den artonde litterära tisdagen

Den nya kudden.
var kudden i soffan ny.

Temat skulle varit "Vikingatiden", men eftersom antalet gäster var detsamma som 6 januari, alltså noll, blev det inte så mycket med det.

2 februari 2016

Denna den sjuttonde litterära tisdagen

Den nya bordduken.
var grytunderläggen nya.

Jag hade letat länge. När jag väl hittade vad jag sökte var de både billiga och snygga. Åtminstone som jag ser det.

Temat var "En annan värld". Det blev mest diskussioner, men jag läste åtminstone några texter, bland annat denna:

När allt har stillnat –
tankar, känslor, allt –
kan världen åter födas,
lika ren och fläckfri
som den första gången.

5 januari 2016

Den nya bordduken.
Bordduken,
De nya servetterna.
servetterna
Den nya koppen uppläsaren dricker sitt kaffe med Merrys ur.
och koppen uppläsaren dricker sitt kaffe med Merrys ur var nya,
De nya handdukarna.
liksom handdukarna
De nya grytlapparna.
och grytlapparna.
Samma gamla uppläsare.
Uppläsaren skulle dock varit samma gamla ...

Jag skriver skulle varit, eftersom antalet gäster var noll, precis som 6 januari förra året. En inte alltför vågad gissning är att potentiella gäster har annat för sig under trettonhelgen. Det vore kanske en god idé att flytta denna gång till andra tisdagen i januari. Jag får se hur jag gör.

Denna gång skulle fikat bland annat varit julig sockerkaka med både saffran och kanel och texterna av Agnes von Krusenstjerna, bland annat dessa rader ur Den blå rullgardinen:

De första morgnarna Angela vaknade i sitt nya hem tänkte hon alltid på sin mor. Hon tyckte att hon strax innan hon gled ut ur sömnen hört hennes röst kalla på sig. Då trollades innanför hennes slutna ögonlock fram bilder av det hon farit ifrån. Dessa bilder hade en morgondagers ovissa, svagt skimrande ljus över sig.

Där är den lilla stadsvåningens vita barnkammare med sin underbara ljusblå rullgardin, på vilken ett slott med torn och tinnar reser sig mot en blå bakgrund. Angela älskar den rullgardinen. Den är fylld av sagans liv. Inne i slottet bor en prinsessa, som alltid leker med små besynnerliga dockor, som kunna gå och tala och blinka med ögonen. Och prinsessan är vaktad av en ond fe, som ibland på elakhet förlamar dockorna så att de sluta sina tindrande ögon och få prinsessan att gråta. Men bakom slottet finnes, fastän Angela ej kan se det, en damm med vita svanar och där guldfiskar simma. Och ännu längre bort bakom dammen står en mörk skog, och där inne döljer sig stugan av pepparkaka och karamell, där häxan lurar, hon som ville steka Hans och Greta i sin ugn. I skogen flyger också en förgylld näktergal, som drillar så ljuvligt att tonerna förtrolla en kejsare och hela hans hov. Så ha de sagor Angela hört av barnjungfrun och modern vävts in i rullgardinen och förhäxat den. Den hänger som en skiljemur mot dagen, skyddande nattens drömmar och alla halvvakna sällsamma fantasier.

Dörren till moderns rum står halvöppen. Angela tycker att det alltid lyser sol genom springan. Modern sjunger. Hon är glad. Hennes röst nynnar melodier, som Angela aldrig hört någon annan sjunga. Så står modern i dörröppningen. Solen spinner sina strålar om hennes ljusa hår. Men hennes ögon äro alldeles svarta. Angela springer på bara fötter över golvet. Hon fattar moderns händer, som äro varma och mjuka och dofta av en god tvål.

1 december 2015

Detta var sista gången Sture var med och läste. Åtminstone enligt det officiella programmet. Jag hoppas dock att han kommer ändå. Åtminstone ibland.

Sture.
Sture.
Ljuset var julrött.
Ljuset var julrött.
Kakan var saffransgul.
Kakan var saffransgul.
Pengar för fikat.
Pengar för fikat.

Temat för min del var mitt eget epos Han som såg Källan. Jag läste bland annat epilogen: [NOT]Det vill säga det som då var epilogen; i slutversionen är texten flyttad till "Tavla XXI":

Den nya bron. Inte den över floden.
Den över 100 sekler, 500 generationer.
Hur kan ett enda släktled ges makt
att utplåna dessa år, dessa minnen?
Vilket brott är så stort
att detta är straffet,
vilken gud så grym
att han i förtid dränker
redan dödas verk med en isröd flod
för vad levande gjort?
Eller rentav nyckfullt
utan att brott begåtts?
Vår tids gudar. Inte i fjärran himlar
men nära i jordiska valv.
Vår tids gudar. Inte under månen
men fjärran i viddernas vind.
Kanske kommer gudarna i nästa tid
att lyfta på saffransmanteln,
att åter ge det som vilar därunder liv.
Kanske kommer allas öden då att avgöras,
allas inre oro att ges namn.
Kanske kommer alla då
att åter bli såsom gudar ...

Med tanke på att ramhandlingen i Han som såg Källan utspelar sig i Hasankeyf i sydöstra Turkiet nära gränsen till Syrien, alltså kurdiskt område, är inte minst epilogen ännu mer aktuell och angelägen än när jag skrev den. Fast liksom resten av eposet är epilogen förstås främst avsedd att vara allmängiltig och tidlös.

22 och 27 november 2015

Uppläsning av egna texter I Rosa Huset i Skövde hör förvisso inte till serien "Litterära tisdagar" men förtjänar ändå att nämnas här, tycker jag. 22 november skedde uppläsningen under öppnandet av en konstutställning och 27 november under Kulturnatten. Jag läste båda gångerna haikudikter från En liten utflykt i västerled. Sture läste också främst dikter.

22 november var det nio åhörare och 27 november tretton. Klart mycket bättre än min första uppläsning på Café Nyfiket i Jönköping. Då satt det i och för sig kanske tio personer i lokalen. Alla var dock där endast för att fika. Ingen visste att det skulle läsas dikter.

Rosa huset.
Rosa huset.

3 november 2015

Denna gång var temat Willy Kyrklund. Det blev texter från Mästaren Ma och Solange. Sture läste dessutom några klassiska kinesiska texter, som passade utmärkt som komplement till texterna från Mästaren Ma. Det blev som vanligt också mycket prat om annat.

De texter som lästes var ganska långa, så jag citerar här istället två kortare texter från Mästaren Ma:

*

Ο Jag söker den fråga på vilken människolivet är ett svar.

YAO: När mästaren nedskrev detta befann vi oss på flykt i Shu. Vi hade gjort upp läger för natten i en tigers håla. Kvällen var mörk och fridfull. Vi satt vid hålans mynning och gräddade pannkakor. På nordhimlen glänste Sleven, Eldstjärnan över östra bergen. Mästaren yttrade: Det är gott med pannkakor. Sedan gick vi och lade oss.

LI: Chu har "söker efter" i st.f. "söker". Kvinnan Yaos uppgift om en tigerhåla är naiv. Pannkakorna saknas hos Chu; som vanligt uppehåller sig kvinnan Yao mycket vid trivialiteter.

*

Ο Med jämnmod förlorar vanmakten alla sina drabbningar. I den sista drabbningen är dess seger viss.

YAO: Mästaren var mycket trött. Jag köpte oxben och kokte en varm buljong.

LI: Feng-tsï frågade en gång Ma-fu-tsï vilket ord som vore kärnpunkten i hans filosofi. Ma-tsï svarade: Det finnes intet sådant ord. Men det som kommer närmast är vanmakten.

*

Anmärkningar:

Shu: nuvarande provinsen Si-ch'uan.

Sleven: Stora björnen.

Eldstjärnan: Mars.

6 oktober 2015

Sture läste några av sina tänkvärda dikter, där varje ord börjar på samma bokstav. Jag läste framför allt mer politiska texter från min blogg, men det blev ett par haiku-dikter också från En liten utflykt i västerled. Apropå att det just varit kanelbullens dag, närmare bestämt 4 oktober, var den hembakta sockerkakan smaksatt med kanel.

Detta är några av de texter från min blogg som lästes och, framför allt, diskuterades:

Ett räkneexempel

I attacken mot World Trade Center och Pentagon 9/11 2001 dog 2 996 amerikaner. I kriget mot terrorismen har 2-4 miljoner muslimer, kanske ännu fler, dött. Hur mycket är en amerikans liv värt?

Logik på SD:s vis

Efter att SD har brutit med Sverigedemokratisk ungdom (SDU) och istället bildat Sverigedemokratisk ungdom (SDU) meddelar nu partiet att de p.g.a. omfattande samarbetssvårigheter också tänker bryta med Sverige och istället bilda Sverige.

Samarbete över blockgränserna

Hängiven vänsterpartist: Om jag trodde att det hjälpte för att få bort SD från riksdagen skulle jag rösta på Moderaterna.

Hängiven moderat: Om jag trodde att det hjälpte för att få bort SD från riksdagen skulle jag rösta på Vänsterpartiet.

Från BSS till GSU

Sverigedemokraterna har onekligen gjort en spännande ideologisk resa. Från "Bevara Sverige Svenskt" till "Gör Sverige Ungerskt".

Bloggen finns här: Mats Kristiansson.

Fyra av gästerna.
Fyra av gästerna.

Ur gästboken:

Ljusfälten

Jag har krafter. Jag fruktar ingenting.
Ljus är himlen för mig.
Går världen under –
jag går icke under.
Mina ljusa horisonter stå
över jordens stormande natt.
Träden fram ur det gåtfulla ljusfält.
Oböjlig väntar min kraft.
(Edith Södergran)

När orden rinner till / är det dessa jag högt läsa vill. / Jag kan knappast sitta still! / Läs dramatiskt men utan drill. / Inte slött som en död sill. / Och ej går jag i stim som varje makrill / och ej är jätteliten som massor av krill.

1 september 2015

Den här gången var temat "Ord med historia" Vi pratade framför allt om eponymer (ord som från början är personnamn), bland annat arianism, gallupenkät och salchow, och nyord, bland annat faktoid, queer och quorn.

Arianism är en lära som förnekar kristi gudom. Ordet kommer från prästen Arius (cirka 250 - 336).

En gallupenkät är en opinionsundersökning. Ordet kommer från den amerikanske journalisten och statistikern George Horace Gallup (1901 - 1984).

Salchow är ett hopp i konståkning på skridskor. Ordet kommer från svensken Ulrich Salchow, som vann OS 1908 och tog tio guld- och silvermedaljer i VM 1897 - 1922.

En faktoid är en kombination av ordet fact, faktum, och ändelsen -oid, likhet och är alltså något som ser ut som ett faktum men inte är det.

Queer var från början en synonym till homosexuell. Den betydelsen finns fortfarande kvar i vissa fall, men enligt RFSL används queer "i många fall numera som en identitetskategori, att någon kan säga att "jag är queer". Då kan det ofta förstås som en identitet som bryter mot heteronormen, men kanske inte på ett specifikt sätt".

Quorn är en form av köttersättning, gjord av protein från en mögelsvamp. Namnet kommer från en by mitt i England, som dock inte har något med produkten att göra.

4 augusti 2015

Den här gången läste Sture en längre humoristisk prosatext och dikter (passande nog bland annat en om blåbär) och jag ur Völvan. Med anledning av MK Förlags 30-årsjubileum blev det också bland annat kostym (som vanligt dock utan slips och kavaj men med väst) och blå tårta (eftersom MK Förlags bokomslag alltid varit blå och eftersom blå är huvudfärgen på den här webbplatsen). Som framgår av bilderna nedan var tårtan inte helt och hållet blå. Men den var i alla fall god. Det förhoppningsvis kompletta och korrekta receptet finns längre ner på sidan.

Mats i kostym.
Mats i kostym.
Blå tårta i.
Blå tårta i.
Blå tårta ii.
Blå tårta ii.
Blå tårta iii.
Blå tårta iii.
Blå tårta iv.
Blå tårta iv.
Blå tårta v.
Blå tårta v.

Ur gästboken: Det är alltid speciellt att höra Sture läsa. Mats tårta med blåmögelost var mycket speciell. Den som uppmärksamt läser en bok kan förvisso ej vara någon tok. Ifall författaren dessutom är klok uppstår med visshet en kontakt, som liksom en osynlig makt bekräftar en osäglig länk, som äger av mystik ett stänk. Detta liknar en himmelsk skänk.

Recept på blå tårta:

Ingredienser

Tårtbotten
75 g smör
3 medelstora ägg (50-60 gram)
3 dl strösocker
2 tsk vaniljsocker
2 tsk bakpulver
3 dl vetemjöl
1 dl blue curacao drinkmix (utan alkohol)

Blått lager 1
1 dl grädde
3 msk vaniljsocker
100 gram björnbär

Blått lager 2
200 gram blåbär
3 msk Bols Blue curacao liqueur (med alkohol)
3 msk vaniljsocker

Blått lager 3
1 dl grädde
100 gram svarta vinbär
3 msk messmör
3 msk Danablu blåmögelost

Blått lager 4
200 gram smultrondruvor
3 msk Bols Blue curacao liqueur (med alkohol)
3 msk vaniljsocker

Blått lager 5
3 dl grädde
4 msk Blue Curacao drinkmix (utan alkohol)
4 msk Bols Blue curacao liqueur (med alkohol)

Blått lager 6
200 gram blåbär

Gör så här:

1. Smält smöret på 1:an.
2. Smörj och bröa en rund bakform (cirka 2 liter stor).
3. Sätt på ugnen på 175 grader Celsius.
4. Vispa ägg och socker vitt och pösigt med elvisp.
5. Tillsätt vaniljsocker och bakpulver. Vispa ihop med elvisp.
6. Tillsätt vetemjölet och kör försiktigt med elvispen.
7. Häll drinkmixen i smöret och låt koka upp, häll blandningen i smeten och vispa med elvisp till en jämn smet.
8. Så fort smeten är jämn, häll den i bakformen och ställ in den i ugnen. Det är viktigt att man är snabb, eftersom värmen gör att bakpulvrets effekt startas.
9. Grädda i nedre delen av ugnen i cirka 45 minuter.
10. Låt kakan svalna i formen en liten stund innan du stjälper upp den.
11. Låt kakan kallna under formen.
12. Skär kakan med fyra snitt så att det blir fem bottnar. Bottnarna blir väldigt tunna, så var noggrann när du skär.
13. Blanda ihop ingredienserna till Blått lager 1 så här: Vispa grädden och vaniljsockret. Mixa björnbären och blanda dem med grädden och vaniljsockret.
14. Lyft av de fyra översta tårtbottnarna och bred ut Blått lager 1 på den understa tårtbottnen.
15. Blanda ihop ingredienserna till Blått lager 2 så här: Mixa blåbär, curacao och vaniljsocker.
16. Lägg på en tårtbotten och bred ut Blått lager 2 på den.
15. Blanda ihop ingredienserna till Blått lager 3 så här: Vispa grädden. Mixa vinbären, messmöret och blåmögelosten. Blanda ihop grädden och vinbärsblandningen.
17. Lägg på en tårtbotten och bred ut Blått lager 3 på den.
18. Blanda ihop ingredienserna till Blått lager 4 så här: Mixa smultrondruvor, curacao och vaniljsocker.
19. Lägg på en tårtbotten och bred ut Blått lager 4 på den.
20. Blanda ihop ingredienserna till Blått lager 5 så här: Vispa grädden och curacaon.
21. Lägg på den sista tårtbottnen och bred ut Blått lager 5 på den och på kanten av tårtan.
22. Bred ut Blått lager 6 på Blått lager 5.
23. Låt tårtan stå i kylen någon dag så att tårtbottnarna genomfuktas.

5 maj 2015

Denna gång var temat "Edith Södergran". Det räcker så. Hon är dock en 6:a på min flexibla 5-gradiga skala.

Sture i.
Sture i.
Sture ii.
Sture ii.
Stamgäst i.
Stamgäst i.
Stamgäst ii.
Stamgäst ii.
Stamgäst iii.
Stamgäst iii.

Ur gästboken: Vi hade roligt med Edith Södergran och sörplade god soppa med bröd. Tack för trevligt sällskap.

7 april 2015

Denna gång var temat "Brott och omoral" för Stures del och skulle för min del varit "MK Förlag 30 år" (apropå detta jubileum fick alla deltagare för övrigt en present). Det blev dock mest en hel del annat, eftersom gästerna skötte uppläsningen av texter själva. Mycket bra! tycker jag, eftersom jag av naturen är rätt lat. Till slut läste jag i alla fall början på Han som såg Källan, som jag just nu skriver på och som nog blir nästa bok jag ger ut. Det blev också många givande diskussioner om allt från Gilgamesheposet och Hasankeyf i den kurdiska delen av Turkiet till indisk film och RAW-bilder.

Den nya kakformen.
Den nya kakformen.
Inte att förväxla med den nya kakformen.
Inte att förväxla med den nya kakformen.
Två av kvällens gäster.
Två av kvällens gäster.

3 mars 2015

Denna gång var temat Dan Andersson. Det blev både uppläsning och musik. Sockerkakan var denna gång smaksatt med apelsinsaft och apelsinskal.

Kvällens fikabröd.
Kvällens fikabröd.

3 februari 2015

Den bästa litterära tisdagen hittills! Åtminstone sett till antalet gäster (åtta stycken). Och kanske också på andra sätt. Temat var för Stures del "Ekonomi" och för min del "MK Förlag 30 år" (apropå detta jubileum fick alla deltagare för övrigt en present). Gästerna lyssnade mycket, men det blev också en hel del diskussioner, bl.a. om hur man använder semikolon och vad en haikudikt är. Dessutom visade jag upp den hemlagrade grevéost som ska avsmakas 5 maj.

Sture läser.
Sture läser.
Två av gästerna.
Två av gästerna.

Ur gästboken: En trevlig kväll. En annorlunda kväll. En fin kväll fylld med dikter och eftertanke. Kommer åter.

6 januari 2015

Denna gång skulle temat varit Sonja Åkesson. Denna gång skulle fikat varit det bästa hembakta rågbrödet hittills (nu även med vetekli), gôrgod sockerkaka med hasselnötter samt ris à la Malta med ananas, mandariner och russin. Men det blev det inte. För ingen kom. Hoppas det är ett tillfälligt bakslag och att det kommer några nästa gång.

2 december 2014

Denna gång var temat Mörker och ljus. Sture var tyvärr sjuk, men gästerna kompletterade mina texter (framför allt haikudikter) med egna och andras texter, bl.a. några dikter från Skaraborgspoeternas senaste antologi. Det blev många inspirerande och informativa diskussioner. Jag fick bl.a. möjlighet att läsa en diktsamling av den för mig tidigare okände men mycket kompetente poeten Johan Söderpalm.

Det hembakta brödet blir allt bättre. Rågsikten är nu kompletterad med både havregryn och linfrö.
Det hembakta brödet blir allt bättre. Rågsikten är nu kompletterad med både havregryn och linfrö.

Tårtan med björnbär, vaniljkräm och ananas får 7(!) av 5 poäng.
Två av gästerna diskuterar engagerat under fikat.
Två av gästerna diskuterar engagerat under fikat.
Grevéosten som ska avsmakas 5 maj 2014 efter att ha lagrats i 24 månader visades upp.
Grevéosten som ska avsmakas 5 maj 2015 efter att ha lagrats i 24 månader visades upp.

Ur gästboken: Reseskildringarna i form av haiku-dikter vässar sinnet och ger många associationer. Vackert. Fåordigt. Rakt.

Lyssna på en av texterna som lästes under kvällen:

4 november 2014

Denna gång var temat Nils Ferlin. Det kom bara en gäst, men hon var i gengäld väldigt engagerad. En mycket givande kväll, tycker jag. Jag tror att Sture håller med.

Den här gången var det vitlök i rågbrödet ...
Den här gången var det vitlök i rågbrödet ...
... och kaffe i sockerkakan.
... och kaffe i sockerkakan.
Den gamla degbunken och den nya tyska. So macht Kochen glücklich.
Den gamla degbunken och den nya tyska. So macht Kochen glücklich.
Trevlig gäst, som läste både Ferlin och egna dikter.
Mycket trevlig stamgäst, som läste både Ferlin och egna dikter.

Ur gästboken:

Tack för nya vänner,
tack för dikt o tal,
tack för ordets mening,
det var underbart.

Lyssna på två av texterna som lästes under kvällen:

7 oktober 2014

Den klart bästa litterära tisdagen hittills, tycker jag. Dels var gästerna pratglada och läste själva texter (både egna och andras), dels finslipar vi gradvis formatet. Att ha tema inte bara när det är en känd författare utan också när Sture och jag läser våra egna texter är bra på flera sätt. Dels blir det nog både tydligare och intressantare för gästerna, dels tvingas vi tänka till mer när vi väljer vad vi ska läsa. Vad temat var? För Stures del "Natur och miljö", medan jag läste ganska självbiografiska texter från Origon.

Den här gången var det valnötter i rågbrödet ...
Den här gången var det valnötter i rågbrödet ...
... och kanel i sockerkakan.
... och kanel i sockerkakan.

Ur gästboken: Tack snälla Mats och Sture för en berikande kväll, både för sinne & mage.

Lyssna på en av texterna som lästes under kvällen:

24 september 2014

Uppläsning av egna texter på temat "På gränsen: Texter om när sommar övergår till höst och andra gränser" hos Blå Bandet i Skövde hör visserligen inte till serien "Litterära tisdagar" men förtjänar ändå att nämnas här, tycker jag. Det var trevligt och givande. Åtminstone för mig och, som jag tror, även för åhörarna. Det blev som vanligt inte bara uppläsning utan också en del annat. Bl.a. lärde jag ut vad synestesi och pluralformer är.

I Blå Bandets programblad användes den här bilden från Skagen.
I Blå Bandets programblad användes den här bilden från Skagen.

2 september 2014

Det går framåt. Den här gången kom det fyra gäster. Fortsätter trenden exponentiellt kommer det åtta gäster 7 oktober och sexton 4 november. Och 2 december får vi hyra en kvarterslokal e.d. för att få plats ...

Den här gången var det bayersk öl i rågbrödet ...
Den här gången var det bayersk öl i rågbrödet ...
... och citron i sockerkakan.
... och citron i sockerkakan.

Ur gästboken: Tack för en bra o givande kväll.

Lyssna på några av texterna som lästes under kvällen:

5 augusti 2014

Premiären avklarad. Det gick väl bra. Visserligen bara två gäster, men det var trevligt och blev många diskussioner och många skratt. Hoppas det kommer fler nästa gång. När fler inser hur trevligt detta är tror jag det blir så. Hade jag inte varit arrangör hade jag absolut velat vara med som gäst!

Glad gäst 1.
Glad gäst 1.
Glad gäst 2.
Glad gäst 2.
Sture laddar för att läsa.
Sture laddar för att läsa.

Ur gästboken: Tack för trevlig litterär tisdag med roliga och tänkvärda texter och gott fika.

Lyssna på några av texterna som lästes under kvällen:


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 549 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.