Litterära tisdagar
Arkiv augusti 2019 – maj 2024

Upplästa texter, bilder, kommentarer, citat ur gästboken med mera.

5 mars 2024

Denna den åttiosjunde litterära tisdagen var temat ordspråk. Bland annat resonerades det kring den här uppgiften:

Notera varifrån du tror att ordspråken kommer. Fem är sumeriska (S), fem från "Ordspråksboken" i Bibeln (O), fem från Den svenska ordspråksboken från 1865 (SO) och fem från Herregud & Co (H).

[SVAR]S Rikedom är långt borta, fattigdom är nära till hands.
[SVAR]SO För sent att kasta jästen i ugnen, när brödet är bakadt.
[SVAR]O Ett falskt vittne bliver icke ostraffat, och den som främjar lögn, han skall förgås.
[SVAR]H Saliga äro de kreativa ty de skola färglägga världen.
[SVAR]SO Alla moln gifva inte regn.
[SVAR]H I år ska jag äta mera kakor!
[SVAR]S En illvillig hustru som bor i huset är värre än alla sjukdomar.
[SVAR]SO Ytan bedrager ofta.
[SVAR]S De fattigas liv överlever inte deras död.
[SVAR]S Öl är en tjur. Munnen är dess tröskel.
[SVAR]O Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd.
[SVAR]H Ibland ären kram allt man behöver!
[SVAR]SO Lat mans bön blir icke hörd.
[SVAR]SO Svårt att lida nöd för den till välstånd föddes.
[SVAR]O En fiende förställer sig i sitt tal, men i sitt hjärta bär han på svek.
[SVAR]O När stormen kommer, är det ute med den ogudaktige; men den rättfärdige är en grundval som evinnerligen består.
[SVAR]H Hitåt har jag aldrig gått förut. Det verkar lovande ...
[SVAR]H Allt jag behöver är kärlek och massor av kaffe!
[SVAR]S Plocka inte saker nu; de kommer att bära frukt senare.
[SVAR]O En idog hustru, var finner man en sådan? Långt högre än pärlor står hon i pris.

Ur gästboken: Trevlig och spännande kväll med god mat. Endast tama fåglar stannar kvar i sin bur. De vilda flyger. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå.

6 februari 2024

Denna den åttiosjätte litterära tisdagen var temat Samlade skrifter I: Lyrik, epik och dramatik 1972-2022. Bland annat lästes "Avslutande reflektioner" (finns under rubriken "Några reflektioner" på mkforlag.coms startsida) och "Efterlängtad förändring" av Sture Alfredson (finns i Miniporträtt och poesiflöden, som kan hämtas som pdf-fil på Välkommen till Sture Alfredsons hemsida). Och så blev det som vanligt i februari tårta eftersom jag fyller år 19 februari.

Ur gästboken: Fint att vara här trots snöovädret. Alltid lika uppfräschande. Tårtan var lika god som vanligt.

2 januari 2024

Denna den åttiofemte litterära tisdagen var temat "Två grannar i bokhyllan", närmare bestämt Sture Alfredson och Svetlana Aleksijevitj.

Av Sture lästes det ur Tankespår och tänkesätt, närmare bestämt en del av kapitlet "Oväntat" (om ett besök i Moskva 1993). Boken kan hämtas som pdf-fil här: Välkommen till Sture Alfredsons hemsida.

Av Svetlana lästes det ur Tiden second hand: Slutet för den röda människan, närmare bestämt delar av kapitlen "Ur gatubrus och köksamtal 1991-2001" (om tioårsdagen av augustikuppen 2001, alltså försöket att störta Michail Gorbatjov 1991), "Om bröder och systrar, bödlar och offer ... och om väljarna ..." (om en äldre man som begår självmord), "Om önskan att döda dem alla och sedan om rädslan över att ha velat detta" (om minnesdagen över terrorismens offer i Mosvka), "Om tapperhet och det som kommer efteråt" (om demonstrationer mot regimen i Vitryssland) samt tre roliga historier:

År 1937. Två gamla bolsjeviker satt i en fängelsecell. Den ene sa: "Nej, vi kommer inte att få uppleva kommunismen, däremot våra barn ..." Den andre: "Stackars våra barn!"

Under en spiritistisk seans samtalar en professor med en gammal bolsjevik. Professorn: "I kommunismens ursprungsidé har det insmugit sig ett fel. Minns ni sången: Flyg frejdigt fram vårt vackra lok! / Kommunen väntar på oss ...?" Den gamle kommunisten: "Naturligtvis minns jag den. Men vad skulle det vara för fel?" Professorn: "Lokomotiv kan ju inte flyga ..."

En järnvägsstation ... Hundratals människor. En man i skinnjacka söker förtvivlat efter någon. Nu har han hittat honom! Han går fram till en annan man i skinnjacka: "Kamrat, är du partimedlem eller partilös?" "Jag är partimedlem." "Då kan du kanske säga mig var dasset ligger?"

Ur gästboken: En trevlig stund som vanligt. Trevliga diskussioner och god mat. Mycket kunskap. Både språk och filosofi. Ämnet för kvällen var Светланы Алексиевич.

5 december 2023

Denna den åttiofjärde litterära tisdagen var temat "Liv och död, början och slut". Bland annat lästes texter av Sture Alfredson (Fördärv) och Mats Kristiansson (de som börjar med "Du satt på en sten och väntade ...", "Du höll handen tryckt mot hjärtat ..." och "Du vandrade ensam i en mörk skog ..." i Dödar samt "Lejonet som ville vara mask" i Cellens namn och andra legender om fångenskap). Och så pratade vi om livets andliga och materiella sida och om varför datorprogram som Windows XP och dansband som Lasse Stefanz har ett x respektive z i namnet. Svaret på den förra frågan är att XP står för "eXPerience", svaret på den senare dito att stavningen med z i slutet av namnet uppkom vid en spelning på Sommarlust i Kristianstad, då s:en till en skylt tog slut och parkchefen satte dit ett z istället.

7 november 2023

Denna den åttiotredje litterära tisdagen var temat texter av Sture Alfredson. Bland annat lästes den här texten från Miniporträtt och poesiflöden:

När jag var liten trodde jag att sagogryn bara förekom i sagor. Långt senare fick jag veta att sagogryn ursprungligen kommer från sagopalmen. Och jag begrep först då att sagopalmer inte heller har med sagor att göra.

När jag var liten fattade jag inte att en klippare inte behövde betyda frisör utan klipsk person. Ett klipp med sax är nödvändigt numera då allt plastas in. Ett klipp är också en snabb affär med god vinst. Vart har barberaren tagit vägen förresten? Ordet barbershopsång tillägnade jag mig först långt upp i åldrarna. Av någon anledning betyder det "fyrstämmig manskörssång". Eng. barbershop betyder ju frisersalong.

När jag var liten trodde jag att slarvsylta var något som en slarver till matlagare joxat ihop. Det lär faktiskt vara (eller har varit) en rätt som av namnet att döma inte kan ha varit särskilt kulinariskt högtstående. Att hota "att göra slarvsylta av någon" låter ju alldeles förfärligt!

När jag var liten begrep jag inte att en författares huvudverk inte innebär att han jämt hade ont i huvudet! (Läsaren inser självfallet direkt att jag då inte kunde läsa och skilja på verk och värk som bägge uttalas likadant.) Här vill jag passa på att understryka att en mössa faktiskt är en huvudsak, vilket en del personer, till och med en och annan äldre, glömmer vintertid. Är man i skämtartagen kan man säga att den som har ont i ändan har bakvärk!

När jag var liten förstod jag inte varför man sa bagare och inte bakare. Man bakar ju både i bageri och annorstädes. I fornsvenskan fanns både bakare och baghare. Lustigt att man ända sen dess inte kunnat bestämma sig för antingen k- eller g-form genomgående! – Intressant är även att baktankar är dubbeltydigt.

Fler texter av Sture Alfredson finns på sture-alfredson.mkforlag.com.

Dessutom lästes en text av Åke Bonnier, biskop i Skara stift, där han utvecklar sina tankar kring vad presidiet i Sveriges kristna råd (SKR) sagt om att bränna koraner: "Som kristna kyrkor försvarar vi varje människas rätt att utöva sin tro oavsett religion. Koranbränning är en medveten kränkning av muslimsk tro och identitet, men vi ser det också som ett angrepp på alla oss troende människor. Därför vill vi uttrycka vår medkänsla med muslimskt troende i vårt land." SKR:s presidium består av kyrkoledare från romersk-katolska kyrkan, pingstkyrkan, syrisk-ortodoxa kyrkan, equmeniakyrkan och svenska kyrkan.

Och så åt vi hembakt bröd och likaledes hembakt

Adventla.
adventla

med hemgjord valnötsmassa.

3 oktober 2023

Denna den åttioandra litterära tisdagen var temat "Ord med historia". Närmare bestämt diskuterades den här lucktexten om tid:

Tid är ett gemensamt germanskt ord som funnits i svenskan så länge att man inte vet när det började användas. Det är alltså ett så kallat [LUCKA]arvord. Ord som tillkommit senare och hämtats från andra språk, framför allt [LUCKA]tyska men även bland annat latin, grekiska, franska och engelska, kallas [LUCKA]lånord. I svenskan finns också ord som skapats med hjälp av ord och orddelar som redan funnits i språket, bland annat sammansättningar. Sådana ord kallas [LUCKA]nybildningar.

Några exempel på längre tidsintervall: 1000 år kallas [LUCKA]millennium (från latinska ord som betyder just "1000 år"). 100 år kallas [LUCKA]sekel (från ett latinskt ord som betyder "århundrade"). 10 år kallas [LUCKA]decennium (från latinska ord som betyder just "10 år"). 5 år kallas [LUCKA]lustrum. Ordet syftade ursprungligen på det reningsoffer som förrättades av Roms censorer på Marsfältet i samband med att de avslutade sin femåriga ämbetsperiod. 12 månader kallas [LUCKA]år, ett gemensamt germanskt ord som funnits i svenskan så länge att man inte vet när det började användas. Det är alltså ett så kallat [LUCKA]arvord. 4 månader kallas [LUCKA]tertial (från ett latinskt ord som betyder "tredjedel"). 3 månader kallas [LUCKA]kvartal (från ett latinskt ord som betyder "fjärdedel"). Några exempel på kortare tidsintervall är vecka, dygn, timme, kvart, minut och sekund. Sekunder kan delas in i ännu kortare intervall. Till exempel kallas en tusendels sekund [LUCKA]millisekund, en miljondels sekund [LUCKA]mikrosekund och en miljarddels sekund [LUCKA]nanosekund.

Månadernas namn är hämtade från den [LUCKA]romerska kultursfären. Januari var helgad åt guden [LUCKA]Janus, all börjans gud, som avbildades med två ansikten som såg åt varsitt håll. Januari kallades i Sverige förr [LUCKA]torsmånad. Februari betyder [LUCKA]"reningsmånad" och var årets tolfte och sista månad. Februari kallades i Sverige förr [LUCKA]göjemånad, som enligt en tolkning betyder "snömånad". Mars var helgad år krigets gud [LUCKA]Mars. Mars kallades i Sverige förr [LUCKA]vårmånad. April kommer enligt en tolkning från ett ord som betyder [LUCKA]"öppna", syftande på att växter vid den tiden börjar gro och jorden därmed [LUCKA]öppnar sig. April kallades i Sverige förr [LUCKA]gräsmånad. Maj var enligt en tolkning helgad åt växtlighetens och tillväxtens gudinna [LUCKA]Maia. Maj kallades i Sverige förr [LUCKA]blomstermånad. Juni var troligen helgad åt de gifta kvinnornas och barnafödandets gudinna [LUCKA]Juno. Juni kallades i Sverige förr [LUCKA]sommarmånad eller [LUCKA]midsommarmånad. Juli har sitt namn från [LUCKA]Julius Caesar, som var född 13 juli. Juli kallades i Sverige förr [LUCKA]hömånad. Augusti har sitt namn från [LUCKA]Augustus, Julius Caesars efterträdare. Augusti kallades i Sverige förr [LUCKA]skördemånad. September var i den romerska kalendern årets [LUCKA]sjunde månad och betyder följdriktigt [LUCKA]"den sjunde". September kallades i Sverige förr [LUCKA]höstmånad. Oktober var i den romerska kalendern årets [LUCKA]åttonde månad och betyder följdriktigt [LUCKA]"den åttonde". Oktober kallades i Sverige förr [LUCKA]slaktmånad. November var i den romerska kalendern årets [LUCKA]nionde månad och betyder följdriktigt [LUCKA]"den nionde". November kallades i Sverige förr [LUCKA]vintermånad. December var i den romerska kalendern årets [LUCKA]tionde månad och betyder följdriktigt [LUCKA]"den tionde". December kallades i Sverige förr [LUCKA]julmånad.

Veckodagarnas namn är hämtade från den [LUCKA]nordiska kultursfären. Måndag var [LUCKA]månens dag. Tisdag var helgad åt den ursprungligen högste guden [LUCKA]Tyr. Onsdag var helgad åt den från sen vikingatid högste guden [LUCKA]Oden. Torsdag var helgad åt åskans, regnets och frutkbarhetens gud [LUCKA]Tor. Fredag var helgad åt fruktbarhetens gudinna [LUCKA]Freja. Lördag har fått sitt namn efter en tradition att [LUCKA]löga sig denna dag. [LUCKA]Löga sig betyder "bada". Söndag var [LUCKA]solens dag.

Dessutom lästes Glatt av nyligen bortgångne Sture Alfredson, som sedan starten av Litterär tisdag hösten 2014 varit den i särklass flitigaste gästen. Sture kommer dock att fortsätta vara en del av Litterär tisdag, eftersom jag tagit ett beslut om att varje kommande Litterär tisdag läsa något av honom.

Och så funderade vi på vad dinkel är utifrån att dinkel ingick i det hembakta bröd som åts tillsammans med risgrynsgröt. Något svar hittade vi inte då, men det har jag gjort nu. Enligt Berte qvarn kallas dinkel även spelt och "är ett urvete som odlades redan på stenåldern. Jämfört med vanligt vete är avkastningen låg, men i gengäld är dinkel ett lättodlat och motståndskraftigt sädesslag som lämpar sig väl för ekologisk odling."

Ur gästboken: Ikväll minns vi Sture. Vi kommer att sakna Sture och minnas alla hans fina rim. Det blir tomt utan honom.

5 september 2023

Denna den åttioförsta litterära tisdagen var temat något nyskrivet, närmare bestämt min översättning av Sappho's Journal av Paul Alexander Bartlett. Översättningen är inte klar men kommer att publiceras på den här webbplatsen så snart den är det, troligen i december 2023 eller så. Här är ett i det närmaste färdigt avsnitt som lästes på den åttioförsta litterära tisdagen:

Atthis har varit mitt flickebarn idag, och vi har vandrat tillsammans uppför den långa, långa stigen till klipphällen på andra sidan templet. Atthis och höga vita marmorkolonner, med sina flitiga svalor med aprikosfärgade bröst, har dämpat min känsla av ensamhet. Så ensamma vi blir när vi blir äldre, även när det finns någon att umgås med. Nyckeln till ens natur går förlorad; självsäkerheten minskar. En gång behövde man bara rusa runt trädgården eller kasta tillbaka huvudet och skratta ...

Gulhåriga Atthis med dåsiga ögon flätade en blomsterkrans till mig, sittande på tempelruinens trappa, och jag flätade en till henne. Sedan, när vi kommit hem, badade vi vid vår källa, stänkte vatten på varandra med solen skinande på oss och den glatta marmorn. Efteråt lade vi oss ner och sov, och jag drömde om ett skepp på havet med bruten mast, med tilltrasslade segel och riggen släpande.

Ska kriget aldrig ta slut?

Ur gästboken:

Nu ses vi igen: ett trevligt återseende!
Det gör vi gärna med ett glatt leende.
Vi uppskattar i denna tid ett dylikt beteende.
Låt oss nu lämna allt nedrigt groll,
som tär på sinnet med en ton i moll.
Minns än hur våra "SWE"-tjejer vann "vinnarboll".
Glöm hur med list gangstergäng håller koll.
Nej, bort med all oro nu, sjung helst i dur!
Berätta skrönor, skapa gärna rolig litteratur!
Se den goda människan, men sätt "onda andar" i bur!

1 augusti 2023

Denna den åttionde litterära tisdagen var temat två grannar i bokhyllan, närmare bestämt Jan Guillo och Hjalmar Gullberg. Bland annat lästes inledningen av Ondskan (1981) av Jan Guillou, där huvudpersonen Eriks allt annat än goda relation till sin far beskrivs, och "Förklädd gud" (i Kärlek i tjugonde seklet, 1933) av Hjalmar Gullberg, som återberättar en grekisk myt där guden Apollon som straff får vandra förklädd bland människor på jorden och är en kommentar till judeförföljelserna i Tyskland. Första strofen av "Förklädd gud":

Vem spelar på en pipa
en låt av gryningsluft,
för himmelsk att begripa,
höjd över allt förnuft?
Vem äger lösenorden,
flöjtvisans dolda text?
Vem spelar på jorden
för djur och växt?

26 maj 2023

Uppläsning under Hjo konstrunda i Camilla Alfredsons atelje. Jag läste bland annat "Det tolfte bladet" i Banyanträdets blad:

En riktig människa ska du vara.

0: Vad är egentligen en riktig människa? Har någon bestämt hur en sådan ska vara? Om någon gjort det tycker jag att denna någon borde skämmas! Denna någon har ju gjort sig själv till gud, och så får en riktig människa inte bete sig.

1: En riktig människa är förstås som vi. Inte som de. De är minsann inga riktiga människor. Åtminstone inte lika riktiga som vi. Vi måste göra vad vi kan för att dessa andra människor ska bli mer lika oss. Det är vår plikt som riktiga människor.

2 maj 2023

Denna den sjuttionionde litterära tisdagen var temat texter av författare från Skaraborg, närmare bestämt Liv utan liv av Anders Schönborg och Västgöta-Bengtssons "historiska" ordbok. Fika var som vanligt i maj soppa.

Liv utan liv innehåller främst foton av men också korta texter om en utslagen kvinna med cancer i munhålan, en kvinna vars rättigheter Anders försökte tillvarata. I efterordet skriver han bland annat: "Jag hade aldrig kunnat föreställa mig ett samhälle som ena stunden ger den bästa tänkbara vård en människa kan få – för att nästa stund visa en cynisk, människoförnedrande och omänsklig attityd. Jag kunde inte tro att ett samhälle som vill kalla sig civiliserat skulle kunna uppvisa sådan kyla, råhet och visa på ett så tydligt människoförakt."

Förutom Liv utan liv diskuterades dessa frågor:

Enligt BRÅ har antalet rapporterade sexualbrott ökat med 300 % från 2007 till 2021. Hur stor andel av befolkningen rapporterade av de utsatts för sexualbrott 2021?
1. 1,5 %.
X. 10,5 %.
2. 4,5 %.
[FACIT]2. 4,5 %.

Hur stor andel av befolkningen i EU i åldern 15-64 år har enligt EU:s narkotikabyrå använt narkotika någon gång i livet?
1. 19 %.
X. 39 %.
2. 29 %.
[FACIT]29 % (83 miljoner).

SCB använder begreppet låg inkomststandard för absolut fattigdom. Det innebär att inkomsterna inte räcker till nödvändiga levnadsomkostnader. Var går gränsen för absolut fattigdom för en ensamstående förälder med ett treårigt barn?
1. 8 936 kronor per månad.
X. 11 936 kronor per månad.
2. 14 936 kronor per månad.
[FACIT]2. 14 936 kronor per månad.

Socialstyrelsens definition av hemlöshet inkluderar fyra situationer: akut hemlöshet, institutionsvistelse och stödboende, långsiktiga boendelösningar och eget ordnat kortsiktigt boende. Hur många var hemlösa i Sverige 2017 enligt den definitionen?
1. 103 000.
X. 33 000.
2. 3 000.
[FACIT]X. 33 000.

Enligt Folkhälsomyndigheten var cirka två tredjedelar av de som begick självmord i Sverige 2021 män och en tredejdel kvinnor. Hur många begick enligt Folkhälsomyndigheten självmord i Sverige 2021?
1. 1 226.
X. 2 616.
2. 122.
[FACIT]1. 1 226.

Hur stor andel av de svenska männen och kvinnorna i åldern 16–84 år uppgav 2022 enligt Folkhälsomyndigheten av de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest?
1. 5 % av männen, 10 % av kvinnorna.
X. 10 % av männen, 5 % av kvinnorna.
2. 7 % av männen, 8 % av kvinnorna.
[FACIT]1. 5 % av männen, 10 % av kvinnorna.

Para ihop dessa ord från Västgöta-Bengtssons "historiska" ordbok med förklaringarna.

Ord
1. Armakläe.
2. Bleka.
3. Dasa.
4. Grål.
5. Krapp.
6. Miga.
7. Ofannir.
8. Roppträ.
9. Sluring.
10. Vepe.
Förklaringar
A. Kasta vatten. [FACIT]6. Miga.
B. Opraktisk. [FACIT]7. Ofannir.
C. Vara lat och slö. [FACIT]3. Dasa.
D. Täcke. [FACIT]10. Vepe.
E. Alla slag av omogna bär. [FACIT]4. Grål.
F. Hemvävd kyrknäsduk som man lindade runt psalmboken när man gick till kyrkan. [FACIT]1. Armakläe.
G. En enkel och blaskig "tisdagssoppa" som tillhandahölls soldater. [FACIT]9. Sluring.
H. Trång. [FACIT]5. Krapp.
I. Träd med grenar endast vid toppen. [FACIT]8. Roppträ.
J. Hugga märken i träd som ska gallras bort. [FACIT]2. Bleka.

4 april 2023

Denna den sjuttioåttonde litterära tisdagen var temat Samlade skrifter I: Lyrik, epik och dramatik 1972-2022. Närmare bestämt lästes Skaldens slav och två avsnitt i Banyanträdets blad: "Det tolfte bladet" och "Det tjugoåttonde bladet":

Det tjugoåttonde bladet

Sorlet fjättrar vindens vanmakt.

0: Som melodier av okända mästare, lyktor tända i förlorade städer, färger fångna i krossade prismor, dofter tömda på terpener, munnar groteska, förvridna, ögon frostbitna, krossade.

1: Hud mot hud, mun mot mun, öra mot öra blir vi till stackar, kupor, flockar. Det handlar inte om frågorna, svaren, blickarna, dofterna. Det handlar om frågornas grund, svarens grund, blickarnas grund, dofternas grund. Om att stilla vila i sig själv, i de andra.

Ur gästboken:

Bomber ner man vräker.
Som en groda jag kväker.
Eller som ett lamm jag bräker.

Hemska är de här krigsåren.
Döingar märker ej våren.
Vem kan hela krigssåren?

Hur är det fatt?
Har jag fått fnatt?
Känner mig helt matt.

Hos Mats är allt annorlunda.
Här kläcks tankar som är sunda.
Säges här inget gement? Ingalunda.
Här kan du ej för litteraturen blunda.

7 mars 2023

Denna den sjuttiosjunde litterära tisdagen var temat Öst och Väst, Nord och Syd. Närmare bestämt gjordes en uppgift där det gällde att para ihop olika påståenden med olika mer eller mindre kända kartor:

1. Världen är en platt skiva omgiven av salt hav.
2. Anger var dödsfall i kolera skett.
3. Designen har kopierats världen över.
4. Är nästan 7 meter lång och 30 centimeter hög.
5. Olika färger anger grad av fattigdom.
6. Utgörs av 2 500 kartor som täcker hela jordens yta.
7. En serie världskartor broderade av afghanskor.
8. Utgår från en ikosaeder (en polyeder vars yta utgörs av tjugo liksidiga trianglar).
9. Världens beskrivs med kilskift.
10. Man kan zooma in och ut.
11. Startvyn visar jorden ur en astronauts perspektiv.
12. Avbildar exempelvis världens befolkning, kommunikationer, fattigdom, hälsa, krig och prostitution.
13. Den första kartan med ett rutnät med koordinater.
14. Det första försöket att avbilda en sfärisk jord på ett plant papper.
15. Inspirerad av elektiska kopplingsscheman.
16. Den bebodda världen slutar söder om ekvatorn.
17. Vill visa en sammanlänkad och global värld.
18. Ländernas storlek förstoras eller förminskas utifrån det aktuella ämnet.
19. I kartans mitt ligger berget Meru (universums centrum).
20. Skalan är 1 : 1 000 000.
Den babyloniska världskartan (c:a 750 - c:a 500 f.Kr.) [FACIT]1, 9.
Ptolemaios världskarta (c:a 150) [FACIT]13, 16.
Karta över romarriket (c:a 300) [FACIT]4.
Mercators världskarta (1569) [FACIT]14.
Jainismens kosmologiska karta (1750) [FACIT]19.
John Snows kolerakarta (1854) [FACIT]2.
Beskrivande karta över fattigdomen i London (1898-1899) [FACIT]5.
Albrecht Pencks internationella världskarta (1909) [FACIT]6, 20.
Harry Becks karta över Londons tunnelbana (1933) [FACIT]3, 15.
Dymaxionkartan (av dynamik, maximum och tension; 1943) [FACIT]8, 17.
Alighiero Boettis mappa (1989) [FACIT]7.
Kartogram (2000-talet) [FACIT]12, 18.
Google Earth (2005-) [FACIT]10, 11.

19 februari 2023

Fast det var söndag arrangerade jag denna dag den sjuttiosjätte litterära tisdagen apropå att jag fyllde 60 år. Förutom gäster

Gäst 1. Gäst 2. Gäst 3 och 4. Gäst 5. Gäst 6. Gäst 7, 8 och 3. Gäst 9 och 10. Gäst 11. Gäst 12 och 13. ,

blommor

Blomma 1. Blomma 2. Blomma 3. Blomma 4. ,

kort

Kort 1. Kort 2. Kort 3. Kort 4.

och presenter

Present: Tavla med träd. Present: Pläd med blommor. Present: Skärbräda/tavla med ansikte och fjärilar. Present: Bok. Present: Bok. Present: Bok. Present: Bok. Present: Bricka med blommor. Present: Ljuslykta med maskrosor. Present: En rödbrun och en blågrön mugg.

blev det en jäkla massa ätande av bland annat risgrynsgröt, en matig potatissallad, en dito tomatsallad och hallontårta, matskunskap med frågor om såväl min barndom som mitt senare liv med visst fokus på mitt skrivande och fotograferande, uppläsning ur Samlade skrifter I

Samlade skrifter I. ,

bland annat avsnittet som börjar med "Några nyblivna tonåringar" i Thao, "Körsbärsträden", "Under björkarna" och "Längtan" i Dikter 1981, Förlorade tankars väg, avsnittet som börjar med "Jag drömmer om klippa höljd i bollar" i "Den döende" i Origon och dikt 7-9 i Vid sina pålar, samt som vanligt på Litterär tisdag lämpliga servetter i lämpliga ställ [NOT] Närmare bestämt servetter med blåa blommor, anspelande på att omslagen på de böcker jag gett ut alltid varit blåa, samt ett vitt och ett svart servettställ, syftande på min favoritsymbol yin och yang, som ofta återfinns i mina texter i form av motpoler.

Lämpliga servetter i lämpliga ställ.

och levande ljus.

Levande ljus.

Ur gästboken:

För 60 år sen
Vårens ljus börjar anas
Mats kom till jorden

*

Ängsdikt

Ingenting är mjukare och lenare
än utslagna maskrosor. [NOT] Maskrosen är min blomma och återfinns ibland i mina texter; i en haiku i Dikter 2022 kallar jag den till och med matsros.
Sedan de torkat i sol
som regntoviga auror
luta de doftvarma och kelna
mot varandra sin gyllene ludd.
I deras strålnings guldskog
leker snabbspringande nektarsökare
kurragömma i en honungsdimma värmd av sol,
i en gul svalka som härmar eld.

(Harry Martinson)

*

Det sägs förnumstigt att åren går.
Men de löper fortare än du förmår.
Bäste Mats! Du fyller ju jämt i år.
Så skönt att du än i blomning står.

Sparsmakad är din känsla för litteratur.
Så intressanta är alster ur egen fatabur.
Där föds tankar fram helt utan censur.
Öppna vidder skönjs, aldrig någon mur.

Talets gåva har du förvisso likaså.
Det flödar fritt, du tål att lyssnas på.
Litterära aftnar lever, går aldrig i stå.
Vi vill alla för dig ett ärligt slag nu slå:
Hipp hipp hurra! Du länge leva må!

7 februari 2023

Denna den sjuttiofemte litterära tisdagen var temat ungdomsnoveller. Hela Kväll i köket lästes. Det var dessutom smygpremiär för Samlade skrifter I: Lyrik, epik och dramatik 1972-2022. Boken kan beställas här: Beställning.

Att jag valde just Kväll i köket beror på att det är den enda text jag reagerade på emotionellt under arbetet med Samlade skrifter I: Lyrik, epik och dramatik 1972-2022. Så här skriver jag i en kommentar:

"När jag näst sista veckan i juli 2020 förde in novellen Kväll i köket på datorn blev jag riktigt berörd och kände att jag ville ta mig an stackars Malin och huta åt hennes make och barn så att de blev snällare mot henne. Helt fantastiskt att man kan reagera så på karaktärer i en novell som på inget vis finns i verkligheten och som man dessutom har skapat alldeles själv för trettionio år sedan när man var arton år. Att jag gjorde det är ännu ett bevis på att litteratur är större än dess författare."

Ur gästboken: Vi talade om många historiska händelser. Lika intressant som vanligt. Varje gång lär man sig något nytt.

3 januari 2023

Denna den sjuttiofjärde litterära tisdagen var temat tre kvinnliga lyriker, närmare bestämt Sophia Elisabet Brenner, Harriet Löwenhjelm och Clara Diesen. Jag läste sonetten "Öfwer Christi Födelse" i Poetiske Dikter av Sophia Elisabet Brenner (1713), "Gud give att en markis jag var ..." i Konsten att älska och "Jakt på fågel" i Konsten att jaga av Harriet Löwenhjelm (båda 1913) samt ungefär hälften av kapitlet "Badort" i Glömskans bok av Clara Diesen (2004). Första strofen i "Jakt på fågel":

Tallyho, Tallyho, jag har skjutit en dront,
En dront har jag skjutit med luntlåsgevär
Då solen rann ned mot en blek horisont
Och havet låg blankt mellan öar och skär.
Då bolmade rök i en luft som stod ljum
Och rymden var som ett ekande rum
Där skottet skallade fjärran och när.

tallyhoe: Rop använt främst inom (brittisk) rävjakt då (den beridne) jägaren får syn på en räv.

6 december 2022

Denna den sjuttiotredje litterära tisdagen var temat högtider och traditioner. Dessa frågor diskuterades (flera svar kan vara rätt även på tipsfrågorna):

Vilka av dessa dagar är helgdag? Och vilka är flaggdag?
Fars dag ¤ Kanelbullens dag ¤ Vegetariska dagen ¤ Sankt Georgs-dagen ¤ Kristi himmelsfärdsdag ¤ Nobeldagen ¤ Earth Hour ¤ FN-dagen ¤ Elens dag ¤ Midsommarafton ¤ Juldagen ¤ Vänsterdagarna (Vänsterpartiets vartannat år återkommande stora samling för förtroendevalda och gräsrotsaktivister med tre dagar av workshoppar, föreläsningar och fest) ¤ Nyårsdagen ¤ 1 maj ¤ De prestigelösas dag ¤ Luciadagen ¤ Valborgsmässoafton ¤ Mors dag ¤ Statsministerns födelsedag ¤ Internationella kvinnodagen ¤ Kramens dag ¤ Semikolonets dag ¤ Kollektivavtalets dag ¤ Världspoesidagen
[FACIT] Dessa dagar är både helgdag och flaggdag: Juldagen, Nyårsdagen och 1 maj. Denna dag är helgdag: Kristi himmelsfärdsdag. Dessa dagar är flaggdag: Nobeldagen (10/12), FN-dagen (24/10) och Kungens födelsedag. Dessa dagar är varken helgdag eller flaggdag: Fars dag (andra söndagen i november), Kanelbullens dag (4/10), Vegetariska dagen (1/2), Sankt Georgs-dagen (23/4), Earth Hour (sista söndagen i mars), Elens dag (23/1), Midsommarafton, Vänsterdagarna, De prestigelösas dag (17/11), Luciadagen, Valborgsmässoafton, Mors dag (sista söndagen i maj), Statsministerns födelsedag, Internationella kvinnodagen (8/3), Kramens dag (21/1), Semikolonets dag (6/2), Kollektivavtalets dag (17/3) och Världspoesidagen (21/3).

Vad betyder ordet pingst? Och varför?
1. 50 för att pingsten firas 50 dagar efter påsk.
X. 40 för att Jesus fastade 40 dagar i öknen innan han inledde sin verksamhet efter att ha blivit döpt av Johannes Döparen.
2. 30 för att Jesus var 30 år gammal när han korsfästes.
[FACIT]1. 50 för att pingsten firas 50 dagar efter påsk.

Varför firas Sveriges nationaldag 6 juni?
1. För att Gustav Vasa valdes till kung 6 juni 1523.
X. För att 6 juni också är färskpotatisens och sillens dag.
2. För att Sveriges regeringsform antogs 6 juni 1809.
[FACIT]1. För att Gustav Vasa valdes till kung 6 juni 1523 och 2. För att Sveriges regeringsform antogs 6 juni 1809.

Vilket år sändes den första julkalendern i SVT? Och vad hette den?
1. 1960. Titteliture.
X. 1967. Gumman som blev liten som en tesked.
2. 1969. Herkules Jonssons storverk.
[FACIT]1. 1960. Titteliture.

I vilket evangelium finns julevangeliet?
1. Matteus.
X.Lukas.
2. Johannes.
[FACIT]X.Lukas.

Varför firas Lucia 13 december?
1. För att Lucia led martyrdöden det datumet 304.
X. För att midvinterblotet förr firades detta datum.
2. För att vintersolståndet på medeltiden inföll 13 december.
[FACIT]2. För att vintersolståndet på medeltiden inföll 13 december. Lucia led antagligen martyrdöden omkring år 304, vilket datum vet man inte. Midvinterblotet firades förmodligen i mitten av januari.

Vilka av dessa svenska författare har fått nobelpris i litteratur?
Selma Lagerlöf ¤ Astrid Lindgren ¤ Eyvind Johnson ¤ Jan Guillou ¤ Karin Boye ¤ Verner von Heidenstam ¤ Gunilla Bergström ¤ Erik Axel Karlfeldt ¤ Tomas Tranströmer ¤ Edith Södergran ¤ Alf Henriksson ¤ Pär Lagerkvist ¤ Sara Lidman ¤ Harry Martinson ¤ Liza Marklund ¤ Emilie Flygare-Carlén
[FACIT]Selma Lagerlöf (1909), Eyvind Johnson (1974), Verner von Heidenstam (1916), Erik Axel Karlfeldt (1931), Tomas Tranströmer (2011), Pär Lagerkvist (1951) och Harry Martinson (1974).

Dessutom läste jag "Advent, advent!" i Dikter med dem tillhörande teckningar valda ur Harriet Löwenhjelms efterlämnade papper (1919), "Lucia" i Samlade dikter av Erik Axel Karlfeldt (2001) samt "Julaftonen på landet" av Johan Gabriel Carlén (i Jul-Bocken. Handbok för trefnad och nöje under Julen, 1854). Första strofen i "Lucia":

I natten darra
de kalla väder.
Steg hör jag knarra
på vindens bräder:
i vita kläder
stod herrgårdsflickan,
med vaxljuskrona kring håret fäst,
nyss vid mitt läger och räckte brickan
lugnt i sin renhet åt yrväckt gäst.

Ur gästboken: Trevlig frågerunda och goda adventlor! Det är alltid lika intellektuellt givande. Lika roligt som vanligt.

Vestigia terrent = spåren förskräcka.
Krigets fasor mången kan knäcka.
Men hos Mats får vi vapen sträcka.
Goda tankar vill nu nöje väcka.
Man myser, för här är inga fräcka!

1 november 2022

Denna den sjuttioandra litterära tisdagen var temat texter av Sture Alfredson.

Ur gästboken:

Så skönt att vara här igen!
hos Mats, vår gode värd och vän.
Här andas vi en värld av litteratur
som föredträds av Mats med bravur
– ej minst verk ur egen fatabur!

4 oktober 2022

Denna den sjuttioförsta litterära tisdagen var temat ord med historia. Bland annat diskuterades denna uppgift:

Para ihop de halvfeta orden med rätt förklaring.

Och Herden är vid stängslet.
Taggarna är av kettlade [FACIT]14 ukaser, [FACIT]19
festonerade [FACIT]22 taktiler, [FACIT]1 repulsiva [FACIT]27 bestiarium. [FACIT]13
Utsidans difficila [FACIT]23 polarografi [FACIT]18 rectificeras. [FACIT]8
Insidans ideomotoriska [FACIT]28 lubrikator [FACIT]36 moduleras. [FACIT]34
Vidderna är av amorfa [FACIT]9 postulanter [FACIT]21
som transmuterar [FACIT]15 arabeskens [FACIT]2 kampagna. [FACIT]29
Utsidans infinita [FACIT]24 syllogismer [FACIT]10 fulminerar. [FACIT]42
Insidans stokastiska [FACIT]20 ackommodation [FACIT]31 merceriseras. [FACIT]30
Xenofobin [FACIT]16 är som insulära [FACIT]45 entiteter [FACIT]26
av designerade [FACIT]3 matriklar, [FACIT]11 prohibitiva [FACIT]17 majuskler. [FACIT]12
Insidans drakoniska [FACIT]46 mantik [FACIT]43 eleveras. [FACIT]4
Utsidans faciala [FACIT]35 antecedentia [FACIT]38 vidimeras. [FACIT]37
Solipsismen [FACIT]47 är som purprad [FACIT]44 mimesis, [FACIT]40
dissimulerad [FACIT]48 afte [FACIT]5 under rosen. [FACIT]6
Insidans asteniska [FACIT]41 prerogativ [FACIT]25 introspekteras. [FACIT]32
Utsidans topologiska [FACIT]7 eskapism [FACIT]33 nivelleras. [FACIT]39
1. Förströelse för handen, exempelvis radband.
2. Starkt stiliserat, invecklat ornament av rankor och blommor.
3. I förväg utsedd eller bestämd.
4. Höja, lyfta upp.
5. Smärtsamma små sår eller blåsor i munnen.
6. Latin sub rosa ("i hemlighet, i förtroende"), syftande på en romersk sed att under gästabud hänga upp en ros som tecken på tystnad.
7. Som avser den del av den fysiska geografin som behandlar terrängens form.
8. Rena ett ämne genom upprepad destillering.
9. Som saknar form och struktur (konkret eller abstrakt).
10. Slutledning med två premisser och en slutsats.
11. Förteckning över medlemmarna i en organisation.
12. Stor bokstav, versal.
13. På medeltiden samling av djurberättelser med sensmoral och didaktiskt syfte, där berättelser om existerande djur blandas med berättelser om fantasidjur.
14. Sy ihop trikå maska för maska.
15. Förvandla eller omvandla, speciellt ett grundämne.
16. Stark motvilja mot och fruktan för främlingar eller det som är främmande eller okänt.
17. Hindrande, exempelvis genom förbud eller mycket hög gräns.
18. Elektrokemisk analysmetod för kvalitativ och kvantitativ bestämning av ämnen i lösning.
19. Förordning, befallning eller dylikt från myndighet.
20. Slumpmässig.
21. Person som söker inträde i orden.
22. Smyckad med hängande, flätade band av blommor, lövverk och frukter.
23. Svår, vansklig.
24. Oändlig.
25. Särskild förmån eller företrädesrätt.
26. Avgränsad och enhetlig företeelse (konkret eller abstrakt).
27. Som stöter bort eller tillbaka något.
28. Som utförs utan kontroll av viljan.
29. Öppen slätt, speciellt i Italien (i synnerhet om slättlandet omkring Rom och Neapel).
30. Ge silkesglans åt bomullgarn och bomullstyg genom behandling med alkaliska lösningar.
31. Anpassning. ¶ Särskilt ögats anpassning till att se på olika avstånd.
32. Iaktta det egna själslivet.
33. Undflyende av verklighetens problem.
34. Variera tonfall och röststyrka vid tal.
35. Som avser ansiktet.
36. Automatisk smörjningsanording på maskin.
37. Bekräfta riktigheten i något.
38. En persons förflutna.
39. Utjämna till en enda nivå.
40. Gestaltning av verkligheten i litteratur och konst.
41. Som kännetecknas av själslig kraftlöshet (om person).
42. Blixtra och dundra, rasa.
43. Konsten att på magiskt sätt utforska gudomens eller andemakternas vilja.
44. Purpurfärgad.
45. Som avser eller är typisk för en ö.
46. Mycket sträng.
47. Överdrivet betonande av det egna jaget. ¶ Sjuklig stegring av egocentriska själsdrag.
48. Låta påskina att något som faktiskt äger rum eller finns till inte äger rum eller finns till.

Texten kommer för övrigt från Han som såg Källan.

Ur gästboken: Vi har lärt oss en massa ord idag. Det är alltid lika intressant på de litterära tisdagarna.

6 september 2022

Denna den sjuttionde litterära tisdagen var temat något nyskrivet. Närmare bestämt lästa jag dikter från Bakom ryggens regnbågsbro, bland annat dessa:

Insjöns ögonblick
bakom ryggens regnbågsbro:
speglingarnas dröm.

Meditationens
dansande ärkeängel
i mystikens djup.

Ur gästboken: Intressanta samtal angående politik och dylikt.

2 augusti 2022

Denna den sextionionde litterära tisdagen var temat tre manliga lyriker, närmare bestämt Erik Gustaf Geijer, Alf Henriksson och Krister Gustavsson. Av Erik Gustaf Geijer lästes bland annat "Natthimmelen" (1840):

Ensam jag skrider fram på min bana,
Längre och längre sträcker sig vägen.
Ack! uti fjärran döljes mitt mål.
Dagen sig sänker. Nattlig blir rymden.
Snart blott de eviga stjärnor jag ser.

Men jag ej klagar flyende dagen.
Ej mig förfärar stundande natten.
Ty av den kärlek, som går genom världen,
Föll ock en strimma in i min själ.

Av Alf Henriksson lästes bland annat "Under Orion" (i Glam, 1956). De två första stroferna lyder:

Den som bor i en större stad
där gatlyktor lyser om kvällen
blir inte åt stjärnorna lika glad
som folk på andra ställen.

Men den som på andra håll i vårt land
sin enkla varelse hyser
lyfter sin blick mot Orion ibland
och gläder sig åt att den lyser.

Av Krister Gustavsson lästes bland annat denna dikt i Novemberbok och andra dikter (1993).

Måsarna hänger på stela vingar
och skriker mot vinden
Luften doftar is och metall
och vattnet runt udden är grumligt och grått
Det är som om våren ännu bara når våra ögon
eller finns i vår hud
eller i den varma brädan i parkbänken under min hand.

Dessutom diskuterades dessa frågor:

När och var föddes Erik Gustaf Geijer, Alf Henriksson och Krister Gustavsson?

1783 [FACIT]Erik Gustaf Geijer Skövde [FACIT]Krister Gustavsson
1952 [FACIT]Krister Gustavsson Ransäters bruk (Värmland) [FACIT]Erik Gustaf Geijer
1905 [FACIT]Alf Henriksson Hakarp (Huskvarna) [FACIT]Alf Henriksson

När och var dog Erik Gustaf Geijer, Alf Henriksson och Krister Gustavsson?

1995 [FACIT]Alf Henriksson Nu levande [FACIT]Krister Gustavsson
Nu levande [FACIT]Krister Gustavsson Bromma [FACIT]Alf Henriksson
1847 [FACIT]Erik Gustaf Geijer Stockholm [FACIT]Erik Gustaf Geijer

Para ihop verken med Erik Gustaf Geijer, Alf Henriksson och Krister Gustavsson.

Ur gästboken: Det är alltid lika inspirerande och kreativt på litterära tisdagar, med mycket fin gemenskap och god mat med mycket god fika. Vänskap får vi uppleva här. Snart kan vi se upp mot natthimmelen att vi är små människor under Orion.

Det var ett bra tag se'n.
Nu är vi åter hos Mats, vår vän.
Det är fint, inga om och men.
Allt är bra, det har jag på känn.
Bombsäkert kommer vi ses igen.

3 maj 2022

Denna den sextioåttonde litterära tisdagen var temat texter av författare från Skaraborg. Bland annat lästes "Skönheten" av Eva-Lill Nilsson:

Lyssnar mot marken
Trädens tysta trådar viskar
Smärtan bultar dovt
Stryker dem sakta över barken

Maskiners dån ska falla
rosta sönder, brytas ner, bli kalla
Betongen rämnar, gräset gror
Skogen väntar tusen år

Fåglarna ska återvända
Insekter, humlor
Fjärilar och blommor
Träden viskar våren åter
Skönheten består.

Och så läste jag några av de senaste veckornas dagboksanteckningar, bland annat dessa:

Senaste nytt på tv4.se: "Människorov ökar när kontanter försvinner." Ska jag bli kidnappad nu?

"Att skriva, det är att försöka ta reda på vad man skulle skriva om man skrev." Marguerite Duras. Exakt så. Jag har alltså ännu inte skrivit en enda bok och kommer aldrig att göra det.

Oavsett hur många gånger trailern som säger att Johanna Möller är Sveriges mest hatade kvinna upprepas är hon givetvis inte det.

Och så var det som vanligt i maj soppa, närmare bestämt med purjolök, champinjoner, gröna bönor och passerad tomat.

Ur gästboken:

Äntligen får jag nu åter ta sats:
Jag skriver nå't här hos litteräre Mats.
Trivsamt är det när det mesta går i dur,
med prat och dikt utan partitur.
Bra. För vi lever ju ej i den bästa av världar.
Vi försöker nu inte tänka på krig och oroshärdar.

5 april 2022

Denna den sextiosjunde litterära tisdagen var temat mina nästan 500 haikudikter med kommentarer. Apropå det pågående kriget i Ukraina blev det dikter skrivna i Polen, Slovakien, Ungern, Rumänien och Ryssland, bland annat denna skriven i Žilina 21/7 2004:

Fontänen tystnat.
Klockspelet sjungit sången.
Vänta ånyo.

Och denna skriven på tåget från Warszawa till Gdańsk 22/7 2004. Närmare bestämt är dikten skriven i Malbork, där det finns ett bärnstensmuseum och rostiga gamla godsvagnar på järnvägsstationen:

Tiden i stenen.
Tanden på vagnar och spår.
Se genom rummet.

Och denna skriven på tåget från Moskva till Irkutsk 10/7 2012 med kommentaren: I varje vagn finns en gul samovar med varmvatten. Den nyttjas flitigt, framför allt till att brygga te och värma nudlar:

Ur samovaren
längtan och heta drömmar
och uppgivenhet.

Och denna skriven på samma tåg med kommentaren: I restaurangvagnen serveras te i koppar stora som Rundetårn. Eller åtminstone stora som de jag brukar dricka ur hemma hos mig. Portionerna är dock något mindre än mina standarportioner. Enligt prislistan får man 200 gram te, 20 gram socker och 9 gram citron, vilket jag uppskattar är precis vad man får. Te heter för övrigt чай [ʃaɪ], precis som på turkiska:

Ser i koppens djup
mitt eget ödes gåta:
tomhet utan slut.

Ur gästboken: Jättegod ostkaka! Nu skall vi se vad vi skall prata om härnäst. Något spännande som vanligt, kan jag tro ...

1 mars 2022

Denna den sextiosjätte litterära tisdagen var temat digerdöden, covid-19-pandemin och andra pandemier. Bland annat diskuterades vilka pandemier som varit värst med utgångspunkt i det som står på Vårdguidens webbplats:

PandemiNär?Antal döda
Smittkoppor2000 f.Kr. - 1980300-500 miljoner
Digerdöden1346 - 135375 miljoner
Spanska sjukan1918 - 192050 miljoner
Asiaten + Hong Kong-influensan1968-19691 miljon
Covid-19Pågående6 miljoner
Gula febernPågående30 000 - 60 000 per år
HIVPågående35 miljoner
KoleraPågående140 000 per år
MalariaPågående400 000 per år
TuberkulosPågående1,5 miljoner per år
TyfusPågående150 000 per år

Och så läste jag ur inledningen av Decamerone av Giovanni Boccaccio och Pestkungens legend av Lars Andersson samt min legend "Flickan och ängeln", som finns i Cellens namn och andra legender om fångenskap.

1 februari 2022

Denna den sextiofemte litterära tisdagen var temat Han som såg Källan, som 23 november förra året efter arton år äntligen blev klar. Bland annat lästes dessa rader, som anspelar på att Gilgamesh efter sin död sades ha blivit de dödas domare i underjorden:

Herden tänker på de andra,
minns deras röda längtan.
Inte de andra inom honom.
De andra utanför honom.
De han velat möta.
De han inte velat möta.
De som velat möta honom.
De som inte velat möta honom.
Av malört och jord var deras fötter,
av tavelvass och lera deras händer.
Inför honom var de alla utan lemmar.
Av ädelstenar och emeĝir var deras läppar,
av förstånd och skäror deras öron.
Inför honom var de alla stumma och döva.
Av saffran och löv var deras höljen,
av gud och vaksamhet deras ögon.
Inför honom var de alla nakna och blinda.

Som en inledning till firandet av min 60-årsdag 19 februari nästa år fick alla gäster ett exemplar av min första trycka bok Måsar. Jag har rätt många kvar och har sedan länge lagt ner projektet att försöka sälja dem. Och så blev det som vanligt på den litterära tisdagen i februari min numera möjligen klassiska tårta med hallon, choklad, vaniljgrädde och nypressad apelsinjuice; det är i alla fall tredje gången jag gjort den.

Ur gästboken: Ett riktigt inspirerande möte med mycket intressanta historiska ämnen. Kristendom, Mesopotamien, greker osv. Hallontårta wow jättegott!

7 december 2021

Denna den sextiofemte litterära tisdagen var temat heliga platser. Bland annat diskuterades vilka platser som är heliga utifrån ett antal bilder av bland annat en biosalong, ett vattenfall, ett konstmuseum, en kyrkogård vid allhelgonahelgen, ett kommunfullmäktigesammanträde, en kyrka, ett bibliotek, en kvinna som sitter framför en dator, en fondbörs, en tv och gäster på en litterär tisdag.

Adventla.
Adventla

med min specialmandelmassa med valnötter avåts. Och så var det premiär för

Julkrubba.
en inte väldigt stor julkrubba

med höjden 4,5 cm, bredden 6,5 cm och djupet 2,5 cm, inköpt för det facila priset 10 kr, och

Jultallrik från 1963.
en jultallrik från 1963,

alltså året jag föddes, som jag efter rätt många års letande i second hand-butiker äntligen hittat. Motivet – vindkraft från anno dazumal – hade inte kunnat vara mycket bättre.

Ur gästboken: Nu sitter vi här och jämför våra heliga platser. Roligt att vi tycker lite olika ibland.

2 november 2021

Denna den sextiofjärde litterära tisdagen var temat texter av Sture Alfredson. Dessutom läste Eva-Lill Nilsson några av sina dikter. Och så åt vi risgrynsgröt.

Ur gästboken:

Tack för en härlig gröt!
Sen plötsligt orden tröt.
Borde nog lagt dem i blöt.
Huvet tomt. Mina ögon jag slöt,
kände orden bara var en bröt.
Genom kroppen gick en stöt.
Tumult! Jag olja på böljan göt.
Ej mer sinnet tjöt.
Jag blott mig snöt.
Skönt. Inga tårar flöt.
Jag bara njöt.

2 oktober 2021

Denna den sextiotredje litterära tisdagen var temat ord med historia. Bland annat diskuterades början av Äldre västgötalagen i Nathanael Beckmans moderniserade version från 1924:

Här börjar västgötars lagbok

Kristus är främst i vår lag. Därnäst är vår kristna lära och alla kristna: konung, bönder och alle bofaste män, biskop och alle boklärde män.

Varder barn buret till kyrkan, och beder man om dess kristnande, då skola dess fader och moder skaffa gudfader och gudmoder och salt och vatten. Det skall bäras till kyrkan. Sedan skall man kalla prästen. Han skall bo på prästgården. Barnet skall primsignas utanför kyrkdörren. Sedan skall funten vigas. Prästen skall döpa barnet, gudfadern hålla det och gudmodern säga dess namn. Prästen skall föreskriva, hur länge fader och moder skola ansvara för barnet. Träffas barnet av sjukdom under vägen och kan icke föras till kyrkan, då skall gudfadern döpa det och gudmodern hålla det; i vatten, om vatten finnes: i faderns och sonens och den helige andes namn. Sedan skall det i kyrkogården jordas [och arv – – – taga]

Primsigning är en gammal nordisk beteckning för en ceremoni för att få onda andar att lämna ett odöpt barn (man tecknade bland annat ett kors i barnets panna).

Att diskutera originaltexten från 1220-talet hann vi inte.

Dessutom åts kanelbullesemla med grädde, malda valnötter och vanillinsocker.

Ur gästboken: Väldigt roligt, annorlunda och inspirerande att ÄNTLIGEN komma hit.

25 september 2021

Denna lördag var jag med på vad som kallades "poetry slam" men i realiteten var uppläsning av dikter på Bio Casablanca i Karlsborg. Jag läste 24 dikter från Vidunderlig tröst av eld, bland annat dessa:

Insjön förlorad
i hjärtats mörka blåregn
ropar i gräset.

Zazenens björkbro
målande porträttens bäck,
voljärens vindö.

I ljusets handskar
månskensgudinnans rädsla,
tornets kontraster.

Skuggfågelns väntan,
ortoceratitens dröm
i ögonens ark.

Två andra läste också dikter. Mellan uppläsningarna spelades jazzig och rockig musik.

7 september 2021

Denna den sextioandra litterära tisdagen var temat Vidunderlig tröst av eld, en diktsamling med haikudikter som jag just nu skriver på. Alla dikter är inspirerade av konstutställningar. Bland annat lästes dessa dikter:

I målarrummet
vidunderlig tröst av eld:
insidans älvdans.

Nyfiken, smutsig
slingrar pandemins kroki:
lugnets rörelse.

Violinisten
klädd i silhuettens troll:
Tuvstarrs trollslända.

Ur gästboken: Mycket inspirerande och lärorikt på litterära tisdagar som gör att jag stortrivs och gläds mycket för det.

Så kallat nytt är gammal historia
försedd med en fräsch gloria.
Du vet, mycket kommer igen.
Så är det, min gode vän.
Oklar är vår framtids bild,
knappast fin och mild –
nej, snarast rätt vild.
Inget är ju nytt under solen.
Så simma lugnt i swimmingpoolen!

3 augusti 2021

Från och med denna den sextioförsta – eller möjligen femtioelfte – litterära tisdagen är vi åter hemma hos mig. Förhoppningsvis kan det fortsätta så.

Som vanligt i augusti var temat texter av en känd manlig författare, närmare bestämt Dag Hammarsköld. Bland annat diskuterades dessa frågor:

Dag Hammarsköld föddes 1905. I vilken stad?
1. Köping.
X. Jönköping.
2. Falköping.
[FACIT]X. Jönköping.

När Dag Hammarsköld 1933 försvarade sin avhandling Konjunkturspridningen: en teoretisk och historisk undersökning vid Stockholms högskola i nationalekonomi bröt han mot konventionen. Hur då?
1. Han tilltalade opponenterna med förnamn.
X. Han bar inte frack.
2. Han använde svordomar.
[FACIT]X. Han bar inte frack.

Vilka av dessa uppdrag hade Dag Hammarsköld?
Generalsekreterare i FN ¤ Ledamot av Svenska Akademin ¤ Chef för Louis Tussaud's vaxkabinett i Köpenhamn ¤ Generalsekreterare i Röda Korset ¤ Statssekreterare i Finansdepartementet ¤ Kabinettsekreterare i Utrikesdepartementet ¤ Ledamot av Gastronomiska Akademien ¤ General i den svenska armén
[FACIT]Generalsekreterare i FN (1953-61) ¤ Ledamot av Svenska Akademin (1954-61) ¤ Statssekreterare i Finansdepartementet (1936-45) ¤ Kabinettsekreterare i Utrikesdepartementet (1949-51)

Dag Hammarsköld dog 1961 i en flygolycka i Nordrhodesia. Vad heter det landet idag?
1. Sydsudan.
X. Zimbabwe.
2. Zambia.
[FACIT]2. Zambia, som kallades Nordrhodesia 1911–64.

Dag Hammarsköld fick postumt nobelpris 1961. Vilket pris fick han?
1. Fredspriset.
X. Litteraturpriset.
2. Medicinpriset.
[FACIT]1. Fredspriset.

4 maj 2021

Denna den sextionde litterära tisdagen (den femte och förhoppningsvis sista digitala) var temat som vanligt i maj författare från Skaraborg. Jag tolkade temat rätt fritt och läste lite ur Västgöta resa år 1746 av Carl Linnæus (han skrev ju i alla fall om Skaraborg under sitt besök där), bland annat den här texten om Skövde:

Skövde stad kvart. 6 ifrån Berg, var en mycket liten fläck, belägen på östra sidan om Billingen, utan sjö, eller någon särdeles situation, husen voro små, gatorne irreguläre, och kyrkogården kringsatt med sköna askar. Denna stad har fordom varit Sanctæ Helenæ säte.

Jag tänker på Linné: Han som såg allt heter en bok av Karin Berglund, skriven apropå att det 2007 var trehundra år sedan Carl von Linné föddes. Den andra delen av titeln – Han som såg allt – är speciellt intressant för mig. Den hade nämligen kunnat vara titel på mitt huvudverk Han som såg Källan – eller möjligen min huvudvärk med tanke på att jag började skriva det redan 2003 och ännu inte är klar.

Titeln är densamma som de första orden i standardversionen av Gilgamesheposet, nedtecknad ungefär 1250 f.Kr. på akkadiska, nämligen Ša nagba īmuru, som enligt mesopotamsk skrivartradition också var verkets titel. Andra möjliga översättningar är "Han som såg Djupet", som valts i den senaste svenska översättningen av Gilgamesheposet av Lennart Warring och Taina Kantola (2001), "Han som såg brunnen" och "Han som såg helheten".

Medan jag planerade den litterära tisdagen beslutade jag mig för att inkludera Carl Linnæus i Han som såg Källan. Han är ett intressant alter ego och samtidigt en motpol till huvudpersonen Herden (Gilgamesh, som i Gilgamesheposet I:59 kallas "herden i Uruks fårfålla"): medan Herden främst söker kunskap om tillvarons andliga aspekt sökte Linnæus främst kunskap om tillvarons materiella aspekt.

Kommentar 8 oktober 2021: Jag har ännu inte hittat något sätt att inkludera Carl Linnæus i Han som såg Källan som jag är nöjd med. Att idéer jag först tror är goda senare ratas till förmån för bättre idéer är helt normalt under skrivandet av detta verk. Om Carl Linnæus blir inkluderad eller inte återstår alltså att se ...

Kommentar 28 september 2023: Det blev han inte, men jag har inte helt förkastat idén. En möjlighet är att inkludera Carl Linnæus i Hulupputrädets blad, ett ännu bara påbörjat komplement till Han som såg Källan liknande Banyanträdets blad, som är ett komplement till Völvan.

6 april 2021

Denna den femtionionde litterära tisdagen (den fjärde digitala) var temat mina drygt 400 haikudikter med kommentarer. Bland annat lästes de här tre dikterna från Väntar fjärran evig (2012):

I molnen stiger
och som en kopp citronte
en smutsgul snörök.

Närmar sig händer,
vridna, brända, ylande,
purpur, guld och grönt.

Väntar längtande
i vagnens gula skugga.
Visslan ljuder skör.

Temat var "gul + guld" – man får ju träffar även på det senare ordet när man söker på "gul", och guld är ju dessutom gult – apropå att det precis varit påsk.

2 mars 2021

Denna den femtioåttonde litterära tisdagen (den tredje digitala) var temat modernismen. Bland annat diskuterades denna kortfattade och mycket förenklade men trots allt rätt sanna beskrivning av den europeiska litteraturhistorien:

Antiken var cool. Medeltiden var religiös. Under renässansen tyckte man att medeltiden var tråkig och att antiken var cool igen. Under upplysningen tyckte man att renässansen inte var tillräckligt vetenskaplig. Under romantiken tyckte man att upplysningen var alltför vetenskaplig och att både antiken och medeltiden var coola igen. Realisterna tyckte att romantikerna var alltför romantiserande. Modernisterna tyckte att realisterna var alltför sakliga.

19 februari 2021

Ingen var med på den femtiosjunde litterära tisdagen (den andra digitala) 2 februari, men jag fick fysiskt besök när jag fyllde år 19 februari (därav det oväntade datumet i rubriken ovan). Det blev då både uppläsning ur Han som såg Källan och hallon- och chokladtårta, precis som det var tänkt att det skulle bli 2 februari, så jag anser ändå att en litterär tisdag ägt rum under februari 2021. Närmare bestämt lästes de här ganska nyligen publicerade raderna:

Olikhetens rabiata varp –
skälver lund, bågnar våg –
höljer hemlighetens brustna varp.
Bortom hugget finns tröst för envar.
Jungfrun höljs av silkestyg med flor –
skälver lund, bågnar våg –
blått som flora, rött som zurnans flor.
Bortom hugget finns tröst för envar.
Sammetsbliaut, prydd med blond på blond –
skälver lund, bågnar våg –
kuben, hjulen höljer junkern blond.
Bortom hugget finns tröst för envar.
Junkern varsnar jungfruns glas en face –
skälver lund, bågnar våg –
bländad som av musslans femte fas.
Bortom hugget finns tröst för envar.
Sjunken som i öglans, trådens flo –
skälver lund, bågnar våg –
varsnar jungfrun junkerns dystra flo.
Bortom hugget finns tröst för envar.
Ryggens paradis med listig not –
skälver lund, bågnar våg –
liknar underjordens rygg med not.
Bortom hugget finns tröst för envar.
Vill du, bläckets, sköldens, Flodens var –
skälver lund, bågnar våg –
hölja brunnen? frågar gråtens var.
Bortom hugget finns tröst för envar.
Varet svarar: Brunnen – Apsus råk –
skälver lund, bågnar våg –
är som karpens, fårets, hjortens råk.
Bortom hugget finns tröst för envar.
Häpen som i husens, tecknens rusk –
skälver lund, bågnar våg –
varsnar floret glasets kluvna rusk.
Bortom hugget finns tröst för envar.
Junkern skönjer efter denna puls –
skälver lund, bågnar våg –
snarlikhetens, sennehknutens puls.
Bortom hugget finns tröst för envar.
Silke, silver, sammet, guld är pjosk.
Skälver lund. Bågnar våg.
Ormens hjärta, hjärtats orm är pjosk.
Bortom hugget finns tröst för envar.
Hänryckt som av tavlans, äggens kalk –
skälver lund, bågnar våg –
varsnar jungfrun junkerns granna kalk.
Bortom hugget finns tröst för envar.
Blonden varsnar naken tavlans träck –
skälver lund, bågnar våg –
snopen som i skalets, larvens träck.
Bortom hugget finns tröst för envar.
Krossad som av Ändens, Ormens ark –
skälver lund, bågnar våg –
varsnar junkern jungfruns mörka ark.
Bortom hugget finns tröst för envar.
Jungfrun frågar: Vill du, gallans hamn –
skälver lund, bågnar våg –
tjurens öde hölja harens hamn?
Bortom hugget finns tröst för envar.
Solens rosa fjäril är som vin –
skälver lund, bågnar våg –
vingens vita stråle pilsk som vin.
Bortom hugget finns tröst för envar.
Hamnen svarar: Haren – lustens os –
skälver lund, bågnar våg –
är som sulans, trummans, lyrans os.
Bortom hugget finns tröst för envar.
Efter denna oxymoron kall –
skälver lund, bågnar våg –
skönjer jungfrun randens, kupans kall.
Bortom hugget finns tröst för envar.
Jungfrun höljs av äpplets vissa fly –
skälver lund, bågnar våg –
torr som tårens, dold som spegelns fly.
Bortom hugget finns tröst för envar.
Snöbollsjordens, Deyrulumurs black –
skälver lund, bågnar våg –
Seyfo, Shoah höljer junkern black.
Bortom hugget finns tröst för envar.
Mekkuns (hemlighetens) runda struss –
skälver lund, bågnar våg –
blottar pukkuns olikhet och struss.
Bortom hugget finns tröst för envar.

Dessutom invigdes de hela två servettställ för stora servetter, ett juligt och ett för resten av året, jag efter ett antal års letande i second hand-butiker och på loppmarknader med myckets kort tids mellanrum äntligen hittat:

Juligt servettställ.
Servettställ.

5 januari 2021

Denna den femtiosjätte litterära tisdagen (den första digitala) var temat Emilie Flygare-Carlén. Bland annat besvarades och diskuterades de här frågorna:

Emilie Flygare-Carlén föddes 1807. Var?
1. I Stockholm.
X. I Strömstad.
2. 2. På Tistelön.
[FACIT]X. I Strömstad. "Rosen på Tistelön" (1842) var Emilies första västkustroman.

Emilie Flygare-Carléns efternamn kommer från den förste maken Axel Flygare (provinsialläkare) och den andre maken Johan Gabriel Carlén (poet och litteratör), men vilket var hennes efternamn som ogift?
1. Stiegler.
X. Belfrage.
2. Smith.
[FACIT]2. Smith. Emilies mor hette Margareta Stiegler, och hennes fars mor tillhörde den adliga ätten Belfrage.

Emilie Flygare-Carléns böcker är ofta långa. Vilken är den troligaste orsaken?
1. Läsarna föredrog långa böcker.
X. Författare fick betalt per ark.
2. Långa böcker såldes för högre pris och gav författaren högre ersättning.
[FACIT]X. Författare fick betalt per ark.

2018 kom en dokumentärfilm om Emilie Flygare-Carlén av Bodil Tingsby och Erik Fägerwall. Vad heter dokumentärfilmen?
1. Emilie – Sveriges främsta författare.
X. Emilie – Sveriges sämsta författare.
2. En köpmansdotter i skärgården.
[FACIT]1. Emilie – Sveriges främsta författare. "En köpmansdotter i skärgården" är dokumentärfilm om Emilie Flygare-Carlén från 1973.

Vilka av följande verk är skrivna av Emilie Flygare-Carlén?
"Törnrosens bok", "Anna Svärd", "Familjen i dalen", "Skuggspel", "Skärkarlsliv", "Rosen på Tistelön", "Ett drömspel", "Familjen H***", "Pål Värning" och "Ett köpmanshus i skärgården".
[FACIT]"Familjen i dalen" (1849), "Skuggspel" (1865), "Rosen på Tistelön" (1842), "Pål Värning" (1844) och "Ett köpmanshus i skärgården" (1860). "Törnrosens bok" skrevs av Carl Jonas Love Almqvist (1839), "Anna Svärd" av Selma Lagerlöf (1928), "Skärkarlsliv" och "Ett drömspel" av August Strindberg (1888 respektive 1902) och "Familjen H***" av Fredrika Bremer (1830).

Emilie Flygare-Carlén dog 1892. Var?
1. I Stockholm.
X. I Strömstad.
2. På Tistelön.
[FACIT]1. I Stockholm.

1 december 2020

Som framgår nedan var den litterära tisdagen 1 december 2020 egentligen inställd. Jag fick dock besök ändå, så det blev ändå fika, en stunds samtal om sådant som kändes angeläget och uppläsning ur Antika rekordboken. Exakt vilka rekord som togs upp minns jag inte när jag skriver detta 7 april 2021, men här kommer tre slumpmässigt valda exempel:

Den känsligaste hyn hade Smindyrides. Han brukade nämligen sova på rosenblad. Icke desto mindre klagade han på skavsår och blåsor när han vaknade.

Den lyxigaste potträningen hade Heliogabalus. Han gjorde nämligen det lilla behovet i pottor av flusspat eller onyx och det stora i guldkärl.

Flest bad tog kejsar Commodus. Han badade nämligen sju till åtta gånger om dagen.

För året ny julpyntning var för övrigt

En ärvd julbonad.
en ärvd julbonad
En julkrubba.
och en julkrubba

inköpt på Kyrkornas Second Hand i Götene.

29 november 2020

Den uppmärksamme läsaren noterar förstås att 29 november inte är första tisdagen i månaden, då ju Litterär tisdag i princip alltid äger rum, utan sista söndagen i månaden och dessutom första advent.

Dagen är dock ändå viktig på det viset att jag beslutat att de litterära tisdagarna kommer att vara digitala från och med januari 2021 och alltså äga rum hemma hos dig. Så kommer det att vara tills pandemiläget och rekommendationerna ändras så att det åter går att ha fysiska möten. Då kommer de litterära tisdagarna åter att äga rum hemma hos mig.

Någon litterär tisdag hemma hos mig blev det alltså inte 3 november på grund av covid-19-pandemin. Någon litterär tisdag 1 december kommer det alltså inte heller att bli. Den som vill ha hemlagad

Risgrynsgröt.
risgrynsgröt
den dagen får laga den själv. Den som vill fördjupa sig i antika rekord, som temat var tänkt att vara, får skaffa Antika rekordboken av Allan och Cecilia Klynne (utgången hos förlaget men går nog att hitta hos antikvariat).

6 oktober 2020

Denna den femtiofjärde litterära tisdagen var temat ord med historia. Bland annat besvarades frågorna i den här texten:

När jag i början av 2020 hörde ordet korona var det första jag tänkte på solens yttre atmosfär, som syns vid solförmörkelser. Korona kommer från latinets corona, som betyder 1. krans X. tagg 2. strålning, [FACIT]1. krans och atmosfär från grekiskans atmos, som betyder 1. yttre X. tom 2. ånga, [FACIT]2. ånga och grekiskans sphaira, som betyder 1. hölje X. klot 2. glans. [FACIT]X. klot

Nu är det första jag tänker på covid-19-pandemin, som jag föredrar att säga. Pandemi kommer från grekiskans pandemia, som betyder 1. hela folket X. hela världen 2. hela tiden. [FACIT]1. hela folket

Vaccin mot covid-19 väntar väl alla på. Vaccin kommer från latinets vacca, som betyder 1. gris X. höna 2. ko. [FACIT]2. ko Vaccin kom ursprungligen från koppor från detta djur.

Tills vidare gäller det att följa råd och hoppas att man inte blir så sjuk att man behöver åka ambulans till sjukhuset. Eller hospitalet, som somliga väl säger. Ambulans kommer från latinets ambulare, som betyder 1. gå omkring X. rädda 2. målmedvetenhet, [FACIT]1. gå omkring och hospital från latinets hospitalia, som betyder 1. offerdjur X. litet rum 2. rum för främlingar eller gäster. [FACIT]2. rum för främlingar eller gäster

Vill det sig riktigt illa kan man hamna på IVA, som är en förkortning för 1. internvårdsavdelning X. intensivvårdsavdelning 2. intensivvårdsanhopning. [FACIT]X. intensivvårdsavdelning

Covid-19-pandemin är inte den första pandemi som drabbat mänskligheten. Värst var digerdöden på 1300-talet, då uppsattningsvis en tredjedel, kanske mer av befolkningen dog. Digerdöden, som betyder 1. den stora döden X. den smärtsamma döden 2. den avvikande döden, [FACIT]1. den stora döden är en uteslutande svensk benämning. I större delen av Europa benämns farsoten med en ordkombination som inkluderar ordet 1. svart X. vit 2. röd, [FACIT]1. svart exempelvis 1. the Black Death X. the White Death 2. the Red Death [FACIT]1. the Black Death i England, varför vet man inte säkert.

Farsot kommer för övrigt från fornsvenska fara och sot, som betyder 1. svart X. sjukdom 2. rök, [FACIT]X. sjukdom alltså 1. något svart eller mörkt som far fram X. sjukdom som far fram 2. något som sprider sig som rök. [FACIT]X. sjukdom som far fram

Möjligen kan man säga att smittkoppar, som 300-500 miljoner människor dog av tills Världshälsoorganisationen (WHO) 1. 1960 X. 1980 2. 2000 [FACIT]X. 1980 förklarade sjukdomen som utrotad, var ännu värre än digerdöden.

En annan allvarlig pandemi var spanska sjukan, en influensa som under tidigt 1900-tal orsakade mellan 50 och 100 miljoner människors död. Sjukdomens verkliga ursprung var dock troligen inte Spanien utan 1. Indien X. Australien 2. USA. [FACIT]2. USA

Influensa kommer för övrigt från latinets influere, som betyder 1. öva inflytande på X. gå i vågor 2. flytande ämne. [FACIT]1. öva inflytande på

Ur gästboken: Jag har mycket historia i mitt huvud och har mycket tankar också som ibland behöver kompletteras, så litterära tisdagar ger mig mycket i olika ämnen. Jag är tacksam varje dag jag lär mig nåt i glada vänners lag.

Tack Mats för en underbar gröt!
Man bara satt och åt och njöt!
För den var så god och lagom söt.
Pratglädjen här ju aldrig tröt,
När vi insikter med varann böt.
God stämning jämt i luften flöt.
Ingen trevnaden med avsikt bröt.
Ingen var arg och förnärmad röt.
Ingen nånsin i vredesmod tjöt.
Ingen i övermod satt och skröt.
Ingen stöddigt med leksaksmusköt
Grannen utan förvarning besköt.
Förr mitt missmod ut jag gjöt.
Nu i ögat lös en glädjetår blöt.
Nu berörd jag mig förstulet snöt.
I nöjsamt samspråk tiden förflöt.
Glättig hemma jag mina ögon slöt.
Jag kände mig alls ej som ett nöt.

1 september 2020

Denna den femtiotredje litterära tisdagen var temat något nyskrivet. Bland annat lästes de här raderna från Han som såg Källan:

Marken girig slukar strimman.
Punktens tvilling klyvs i fjärran.
Enigheten bryns i fjärran.
Fadern blir till tid i fjärran.
Ordet blir till kött i fjärran.
Sanden blir till glas i fjärran.
Stjärnan, gåtan stiger i fjärran.
Guden faller ännu inte.
Himlen svartnar ännu inte.
Röken gulnar ännu inte.
Mörket bländar ännu inte.
Jagen stelnar ännu inte.
Vingen blöder ännu inte.

Raderna kommer från Tavla VII. Längre ner på Han som såg Källan-sidan finns utförliga kommentarer.

Fika var bland annat adventa, alltså semla med saffransbröd, trots att det inte var advent. Men det är jäkligt gott!

Ur gästboken: Tusen tack för att jag fått komma hit. Man får ta del av så många mycket intellektuella tankar och samtalsområden. Jag uppskattar sällskapet mycket och alla nya infall och idéer man får.

Skönt att jag till slut var på plats!
Livligt var pratet i varje insats.
Leve litteraturen, skön som i ett glänsande palats!
Tack för te och smakrik kost, bäste Mats!

4 augusti 2020

4 augusti var det åter dags för Litterär tisdag (den femtioandra), apropå covid-19-pandemin dock bara med inbjudna gäster och gäster de inbjudna gästerna bjudit in.

Temat var Folke Dahlberg och Västgöta-Bengtsson. Bland annat lästes den här dikten från Segel av Folke Dahlberg:

Havsstranden, föraktad av seglare
är ändå en tillflykt, den enda, för strandade.
Om någonting händer med skeppet, vilka är först
med giriga fingrar på fasta marken?
Det gäller ju livet medvetslöst
och därför är stranden sönderklöst.

Dessutom besvarades och diskuterades de här frågorna:

Folke Dalberg föddes 24/2 1912. I vilken stad?
1. Karlsborg.
X. Mariestad.
2. Askersund.
[FACIT]2. Askersund.

Folke Dalberg drunknade under en båtfärd med en god vän 28/8 1966. I vilken sjö?
1. Vänern.
X. Vättern.
2. Östen.
[FACIT]X. Vättern.

Västgöta-Bengtsson föddes 12/8 1908 i Skövde och dog 5/11 2000 i samma stad. Vilket hette han i förnamn?
1. Folke.
X. Gunnar.
2. Sixten.
[FACIT]2. Sixten.

Västgöta-Bengtsson har hedrats med en park på Östermalm i Skövde och en skulptur. Var finns skulturen?
1. I Boulognerskogen.
X. I Stadhusets entré.
2. I Kulturhusets entré.
[FACIT]2. I Kulturhusets entré.

Vilka av dessa böcker skrev Folke Dahlberg och vilka skrev Västgöta-Bengtsson?
"Segel", "Solen är störst vid sin nedgång", "Skatter i Skaraborg", "I all evighet", "Göta kanal", "Vättern", "Om talekonst och skrivarglädje", "Den berusade båten", "Lustvandrare utan trädgård" och "Mina roligaste historier".
[FACIT]Folke Dahlberg skrev "Segel", "Göta kanal", "Vättern", "Den berusade båten" och "Lustvandrare utan trädgård".
Västgöta-Bengtsson skrev "Solen är störst vid sin nedgång", "Skatter i Skaraborg", "I all evighet", "Om talekonst och skrivarglädje" och "Mina roligaste historier".

Som vanligt i augusti vankades blå tårta med de speciella ingredienserna messmör och blåmögelost, denna gång med blåbär som enda bärsort. Kanske den bästa blåa tårtan hittills! Får kanske använda enbart blåbär varje år i framtiden.

6 maj 2020

Det blev ingen Litterär tisdag den denna månad heller på grund av covid-19-pandemin. Men det blev som vanligt första tisdagen i maj soppa, närmare bestämt med färsklök, zucchini, chilipeppar och krossad tomat. Det var inte planerat utan råkade bli så för att jag hittade en enkilospåse med ät snart-grönskaker för en tia.

7 april 2020

Det blev ingen Litterär tisdag den denna månad på grund av covid-19-pandemin. Det blev ingen uppläsning av några av mina drygt 400 haikudikter med kommentar, bland andra dessa:

Tillsammans är vi
öar, världar, tomhet blå –
annars öknar grå.

Hamburg 30/6 2013 på en bar, där jag efter en del förklarande lyckades få en kaffe karlsson. Dock utan grädde. Men väldigt bra. Så jag beställde en till ...

När skyar faller,
hav och sol och yta dör
blir såret helat.

Ibiza 2/7 2013 på Café Mar y Sol. Den första raden anspelar på ledmotivet till den senaste James Bond-filmen, "Skyfall" med Adele, som jag just sett videon till för första gången på en stor tv-skärm.

När gudar slocknar,
ord förtvinar skälver sand
och forna stränder.

På tåget från Bruxelles till Amsterdam 21/7 2016 apropå hur den stora närvaron av tungt beväpnad militär på järnvägsstationen i Bruxelles påverkar stämningen.

Det blev ingen interaktiv övning. Den får bli av nästa gång temat på en litterär tisdag är mina haikudikter.

Inga gäster fick möjlighet att se

Årets påskpynt.
årets påskpynt

eller äta

Hembakt bröd med honung och apelsinsockerkaka.
hembakt bröd med honung och apelsinsockerkaka

eller använda

Servetter med pelargoner.
servetterna med pelargoner

jag ställt fram apropå att min mor skulle fyllt 80 år denna dag. [NOT]Pelargoner fanns under många år i de flesta fönstren i mitt barndomshem.

3 mars 2020

Denna den femtioförsta litterära tisdagen var temat renässansen. Bland annat besvarades och diskuterades dessa frågor:

Ordet renässans är franska och betyder "pånyttfödelse". Vilken epok var det som pånyttföddes?
1. Antiken.
X. Medeltiden.
2. Romantiken.
[FACIT]Det var antiken som pånyttföddes. Medeltiden föregick romantiken, och romantiken pågick cirka 1800-1830.

Renässansen började på 1400-talet. Var?
1. I Afrika.
X. I Amerika.
2. I Italien.
[FACIT] I Italien.

Under renässansen ville många omskapa den katolska kyrkan, exempelvis Martin Luther, som 1517 spikade upp 95 teser på en kyrkport. I vilken stad?
1. Wittenberge.
X. Wittenburg.
2. Wittenberg.
[FACIT]Wittenberg. Wittenberge och Wittenburg är två andra städer i Tyskland.

Under renässansen verkade konstnären och vetenskapsmannen Leonardo Da Vinci. Bland annat gjorde han 1489-1490 ett porträtt av Cecilia Gallerani. Vad heter målningen?
1. Damen med slöjan.
X. Damen med hermelinen.
2. Mona-Lisa.
[FACIT]Damen med hermelinen. Damen med slöjan målades av Alexander Roslin 1768. Mona-Lisa är förvisso målad av Leonardo Da Vinci men föreställer enligt traditionen florentinskan Lisa Gherardini.

Under renässansen verkade också Johannes Gutenberg, som under 1450-talet färdigutvecklade en metod för att trycka böcker med lösa, återanvändningsbara typer för varje enskild bokstav. 1454 trycktes den första massproducerade boken, den så kallade 42-radiga Bibeln, i en upplaga på cirka 200 exemplar. På vilket språk är denna bok skriven?
1. Grekiska.
X. Tyska.
2. Latin.
[FACIT]Latin.

Para ihop dessa renässanförfattare med rätt verk.
Författare: Georg Stiernhielm, Miguel de Cervantes och Francesco Petrarca.
Verk: Canzoniere, Hercules och Don Quijote.
[FACIT]Georg Stiernhielm skrev Hercules, Miguel de Cervantes Don Quijote och Francesco Petrarca Canzoniere

Fika var bland annat

Fem kornbröd.
fem kornbröd

(dock inte bibliska, visade det sig) och en blandning av

Färskost, rödlök, oliver och allkrydda.
färskost, rödlök, oliver och allkrydda

jag gjorde spontant av det jag råkade ha hemma. Blandningen blev bättre än väntat och är absolut värd att göra igen! tycker jag.

Ur gästboken: Jo men visst: Vi behöver en ny renässans, / för nu är vi ju mitt i en hemsk dekadans. / Men tro ej att det nya går som en dans! / För det gamla biter sig fast utan all sans. / På den förödda jorden får vi lägga en sorgekrans.

4 februari 2020

Denna den femtionde litterära tisdagen var temat mitt versepos Han som såg Källan. Bland annat lästes dessa rader:

Och Herden sitter vid en bro. På den ena sidan
finns en öken med en kyrkogård och en avgrund,
på den andra en gata med butiker och en moské.
En furste och en get är på väg över bron.
Ovanför den lyser en diffus eller vågig måne.
Under den brusar en flod eller en väg.
En herde dricker te och läser en bok.
Överkroppen, tekoppen och halva boken är klara.
Underkroppen ligger ännu i en korg med ullgarn,
somligt naturligt svart och vitt (det liknar
en äng med en sköldpadda och en herde),
annat färgat med indigo och kochenill (det liknar
den andra handen och en outgrundlig get)
eller valnötsskal och saffran (det liknar
slutet av sökandet och mandlar vid en trappa)
eller granatäppleskal och lapis lazuli (det liknar
illusionen av ett spegelvänt kloster och en tvilling).
Sennehknut läggs till sennehknut, knutrad till knutrad,
inslagstråd till inslagstråd, motiv till motiv.
Herden iakttar händernas erfarna rörelser.
Han lägger märke till snarliheten.
Han finner ro och tillförsikt i upprepningarna.

Apropå att jag fyller år 19 februari vankades

Apelsin- och hallontårta.
apelsin- och hallontårta

med riven mjölkchoklad och vaniljgrädde. 6 poäng på en 5-gradig skala om du frågar mig! [9]Det som var kvar av tårtan blev gradvis allt bättre och var som allra bäst en vecka efter att jag gjort den, närmare bestämt 9 februari. Med tanke på hur bra jag tyckte att tårtan blev blir det nog en repris om ett år. Får dock tänka på att göra tårtan någon dag eller några dagar tidigare då.

Apropå att jag ibland kallats "Ugglan", bland annat av eleverna på en skola jag jobbat på för att de tyckte att jag påminde om Helge i tv-serien "Från A till Ö", kunde man torka sig om munnen med

Uggleservetter.
uggleservetter

som jag råkat hitta några dagar tidigare på DollarStore.

Några gäster spexade lite när det var dags för fotografering:

Spexande gäst i.
Spexande gäst i.
Spexande gäst ii.
Spexande gäst ii.

Ur gästboken: Det är väldigt stimulerande som alltid att vara med på litterära tisdagar.

7 januari 2020

Denna den fyrtionionde litterära tisdagen var temat Ann Jäderlund. Bland annat lästes denna text från Snart går jag i sommaren ut (1990):

I varje blomma bor en annan blomma. Ett svagt doftande sorgsmycke. Obegripligt milt i det mörka guldet. I varje blomma kan man ännu urskilja det nedlagda mönstret. Parvingar med hårrörsfina gudskärl. Barnögon i den tunna väven. Där aftonrodnaden sin rosenmantel sänker. Istappar korsar stjälkarna. De höga klibbiga stjälkarna. Under hjärtats förhud. Allt är meningslöst. Fanfarer klingar i den trötta bröstväven. Sakta klirrande som fingerglas. Det är en ros så skön dess blad är som fanfaren.

Ur gästboken: Trevlig läsning. Småprat om livet. Ann Jäderlund var mystisk i kvadrat.

3 december 2019

Denna den fyrtioåttonde litterära tisdagen var såväl julig med

Juldekorationer.
juldekorationer,
Fler juldekorationer.
fler juldekorationer
Julservetter.
och julservetter

som tämligen överdådig med

Risgrynsgröt.
risgrynsgröt

som den gjordes förr med smör, sockerkaka med inte bara en utan två påsar saffran och dessutom valnötter samt choklad från en aladdinask.

Temat var färger. Bland annat lästes dessa dikter ur Väntar fjärran evig, som jag skrev 2012 under en resa till Mongoliet med Transsibiriska järnvägen:

Gå genom staden
i kläder vita som blod,
lämna den ljusgrå.

Gå genom staden
i kläder svarta som tid,
lämna den mörkgrå.

Ur gästboken:

På koppartak bildas med tiden ärg.
Frågan är om den räknas som färg?
Ganska grön, men utan riktig märg.
Haiku kräver absolut ett strikt mönster.
Mot ditt inre öppnas oväntat ett fönster.

5 november 2019

Denna den fyrtiosjunde litterära tisdagen var temat texter av Sture Alfredson. Det var dessutom invigning (hemma hos mig, alltså) av den ärvda

Tekanna.
tekannan

som hör ihop med

Sockerskål och gräddkanna.
en sockerskål och en gräddkanna

som jag också ärvt (jag tog dock hem dessa föremål vid olika tidpunkter och upptäckte inte förrän något år efteråt att de hörde ihop).

Ur gästboken: Det är underbart att vara här. Ingen klarar sig utan ord. Oräkneliga är de på vår jord. Trevlig läsning av Sture. Trevliga samtal, gott fika. Tackar för inbjudan hit och denna ovanliga upplevelse.

1 oktober 2019

Denna den fyrtiosjätte litterära tisdagen var lite julig med risgrynsgröt och julservetter eftersom jag för några dagar sedan såg Arne Weise – det sista programmet om den nyligen bortgångne tv-profilen, som ju var julvärd i många år. Nästa litterära tisdag tänker jag mig att det ska bli ännu juligare med åtminstone juldukar och kanske även en del juldekorationer. Eller så sätter jag upp juldekorationer till den litterära tisdagen i december.

Och så blev

Ännu mer arvegods (skålar och mjölkkanna med bilder av jordgubbar).
ännu mer arvegods

använt för första gången hemma hos mig.

Temat var "Ord med historia". Närmare bestämt fick gästerna lösa ett korsord, som kan hämtas här: Korsord om byggnader. Facit kan hämtas här: Korsord om byggnader: Facit.

Värt att nämna är också att det var hela sju gäster. Bara en gång har det varit fler, närmare bestämt 3 februari 2015, då det var åtta gäster.

12 september 2019

Uppläsning på öppen scen för visor, poesi, spoken word, musik och publik på Rådhuscaféet i Skövde. Jag läser två gånger. Längden på varje framträdande är begränsat till den tid det tar att framföra två låtar, alltså ungefär fem eller sex minuter, så jag läser båda gångerna tre haikudikter med kommentarer från Vid sina pålar, bland annat dessa:

Vid sina pålar
ängar trotsiga blänker
av lockrop och skam.

När mosaiken
vänder som tvivlarens bön
är löftena nog.

Ett mer utförligt referat finns på sidan Dagbok 2019.

3 september 2019

Denna den fyrtiofemte litterära tisdagen var temat min översättning av Mahomet och spindeln av John Russell Russell (1836). Bland annat lästes detta utdrag av en deltagare och mig:

SPINDELN.

Jag inser att du fortfarande hämmas av svagheterna hos ett jordiskt sinne. Men jag skickades hit för att inspirera dig och med makt att visa dig några av världens hemligheter, och jag kommer nu att avslöja för dig vyer som kan hjälpa till att förklara dessa svårigheter.

MAHOMET.

För att hitta sådana vyer måste vi absolut lämna denna grotta, där ytterst lite händer. Dina knep för att lura flugorna är de enda händelser som jag har lagt märke till medan jag har bott här.

SPINDELN.

Vi ska inte begränsa våra observationer till denna grotta, där, som du säger, inget spännande sker.

MAHOMET.

Så om vi ska resa bort, är det tillrådligt att du färdas förklädd till spindel eller ska du inte anta en lämpligare form?

ÄNGELN.

Är jag en spindel nu?

MAHOMET.

Gud är stor! Jag ser en ängels vackra form sänka sig från nätet. Jag kunde verkligen inte tro att det var en ängel jag såg spinna och fånga flugor!

ÄNGELN.

Vi kommer att lämna jorden och sväva långt bort. Nu när vi är ute ur grottan, ta min hand så kommer vi att stiga utan ansträngning. Vi är snart i luften; titta ner och se vilken storslagen syn jorden är!

MAHOMET.

Jag ser många olika länder och människostammar.

ÄNGELN.

Din uppgift är att förmå alla dessa nationer att anta samma tro.

MAHOMET.

Jag fruktar att det blir svårt, för jag har ännu aldrig kunnat förmå två av mina fruar att tänka på samma sätt. Du vet att jag har elva, och vid varje gräl lyckas de alltid tänka ut elva åsikter av vilka varje lägger beslag på en.

ÄNGELN.

Gud kommer att ge dig förmågan att övertala. Du kommer att vara stor medan du lever och efter döden ännu större och sysselsatt med att styra världen.

Med tanke på att huvudpersonerna i kvällens text om framför allt böner var profeten Muhammed [8]Mahomet är en inte längre använd eller ålderdomlig stavning av Muhammed, profeten som introducerade Islam. Jag har valt att behålla originalets stavning för att ge min översättning mer tidsfärg. och en ängel hade jag satt upp en

Tavla av två barn vid ett stup och en skyddsängel.
tavla av två barn vid ett stup och en skyddsängel,

som jag fick när fyllde ett år. Det blev dessutom invigning av

En bricka.
en bricka

jag köpte för närmare trettio år sedan och aldrig använt förut. Tror jag, åtminstone; mitt minne är ju inte det bästa, så det kan vara fel. Teet kom dock som vanligt från

En plåtburk för te.
denna plåtburk

som jag ärvt efter mina föräldrar och som väl är ungefär lika gammal som jag, alltså drygt ett halvt sekel. Med tanke på det kan man förledas att tro att burken är magisk, men så är det inte: den behöver fyllas på ibland.

Ur gästboken: Vi läste om John Russell. Trevlig växelläsning. Lite svårt också. Sture läste en fin text. Vi samtalade intressant. God fika. God ört- och vitlökfärskost och rucolapestofärskost.

6 augusti 2019

Denna den fyrtiofjärde litterära tisdagen var det, förutom 5-årsjubileum och som vanligt i augusti blå tårta med bland annat messmör och blåmögelost, invigning av en rätt nyligen inköpt

Blå tekanna.
blå tekanna

[NOT]Invigning för min del, vill säga; tekannan är köpt på second hand, så den är absolut använd tidigare. samt invigning av en ny gästbok. Jag kommenterar detta så här i den gamla gästboken:

Beslutar spontant att avsluta den här gästboken och påbörja en ny: den kommer ändå inte att bli full på många år, och lite variation behövs. Tvekar mellan en blå med bara vita sidor och Strindberg på omslaget och en röd med foton från Fotoskolan Stockholm. Väljer den senare. Tänker att fotona nog kan leda till en och annan diskussion. Dessutom känns rött rätt rätt.

Dessutom blev det uppläsning av "Ett halvt ark papper" av August Strindberg samt diskussion kring dessa frågor om August Strindberg:

August Strindberg föddes 1849. I vilken stad?
1. Uppsala.
X. Stockholm.
2. Genève.
[FACIT]August Strindberg föddes i Stockholm. Han studerade i Uppsala 1867 och 1870-1872. Han flyttade utomlands 1883 och bosatte sig till slut i Genève i Schweiz.

August Strindberg dog 1912 i Stockholm. Vilken var hans sista bostad?
1. Kaknästornet.
X. Röda rummet.
2. Blå tornet.
[FACIT]August Strindbergs sista bostad var Blå tornet på Drottninggatan 85, där Strindbergsmuséet numera finns. Kaknästornet är 155 m högt (170 m inklusive masten) och Sveriges näst högsta byggnad; högst är 190 m höga Turning Torso i Malmö. Röda rummet är dels en roman av August Strindberg (1879), dels en salong på Berns, beskriven så här på Berns webbplats: "I den mystiska och dekadenta salongen påminns man om att det faktiskt var just här som August Strindberg satt och diskuterade politik och konst tillsammans med andra radikala bohemer."

Vad av följande är verk av August Strindberg?
Fröken Julie ¤ Karantänmästarns berättelser ¤ Mor gifter sig ¤ Ett drömspel ¤ Fröken Fräken ¤ Fältskärns berättelser ¤ Giftas ¤ Fadren ¤ Mina drömmars stad ¤ Sagor
[FACIT]Fröken Julie (drama, 1888), Karantänmästarns berättelser (prosa, 1902), Ett drömspel (drama, 1902), Giftas (noveller; del 1 1884, del 2 1886), Fadren (sorgespel, 1887) och Sagor (1903) är verk av August Strindberg. Mor gifter sig är en roman av Moa Martinson från 1936. Fröken Fräken är en sång skriven av Thore Skogman och inspelad av Sven-Ingvars 1964. Fältskärns berättelser är fem cykler med historiska berättelser av Zacharias Topelius från 1853–1867. Mina drömmars stad är en roman av Per Anders Fogelström från 1960.

Romanen Hemsöborna från 1887 är ett av August Strindbergs mest kända verk. Vilken ö är förebild för Hemsö?
1. Åland.
X. Gotland.
2. Kymmendö.
[FACIT]Kymmendö är förebild för Hemsö. August Strindberg var väl förtrogen med skärgårdsmiljön kring Dalarö, Ornö och Kymmendö, och han vistades som sommargäst på Kymmendö 1871–1873 och 1880–1883 samt på Dalarö 1891-1892.

Vilka av dessa kvinnor var August Strindberg gift med?
Siri von Essen ¤ Frida Uhl ¤ Fredrika Bremer ¤ Harriet Bosse ¤ Anna Pavlova ¤ Marie Curie
[FACIT]August Strindberg var gift med Siri von Essen (skådespelerska) 1877-1891, Frida Uhl (författare, litteraturkritiker, översättare och dramaturg) 1893-1897 samt Harriet Bosse (sångerska och skådespelare) 1901-1904. Fredrika Bremer (1801-1865) var författare och pionjär inom den svenska kvinnorörelsen. Anna Pavlova (1881-1931) var en rysk prima ballerina, särskilt uppmärksammad för rollen som den döende svanen och den första ballerinan som turnerade runt hela världen (pavlova är för övrigt en tårtliknande efterrätt av maräng skapad till Anna Pavlovas ära). Marie Curie (1867 - 1934) var vetenskapsperson och är den enda kvinna som har fått Nobelpriset två gånger (1903 i fysik och 1911 i kemi).

I sagan "Fotografi och filosofi" av August Strindberg återfinns satsen "silverknappar blevo dunkla som järn". Varför står det "blevo" och inte "blev"?
1. För att det är flera silverknappar.
X. För att frasen efter "blevo" är en liknelse.
2. "Blevo" används för att uttrycka en förhoppning eller önskan om att silverknapparna ska bli dunkla som järn.
[FACIT]Det står "blevo" för att det är flera silverknappar. Om August Strindberg hade velat uttrycka en förhoppning eller önskan, så kallad konjunktiv, hade han skrivit "bleve". Någon verbform som används före liknelser finns mig veterligt inte, varken i svenska eller i något annat språk, men jag är inte allvetare, så det kan inte uteslutas helt att en sådan verbform finns i ett eller flera språk.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 549 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.