Fler dikter från fler konstutställningar kommer! Planen är att fortsätta skriva på verket under hela 2021.

Mats Kristiansson
Vidunderlig tröst av eld
Haikudikter

© Mats Kristiansson 2021

1.Gråa som jorden,
glödande som ängens punkt,
änglarnas fästen.
2.Gråa som ängen,
glödande som jordens punkt,
kopparänglarna.
3.Mystiken glesnar
vild som sand, som kluvna träd,
tätnar sedan skygg.
4.Drömvärlden färgglad
öppnar ögonens måsar,
kårens arrogans.
5.Under ögats tår
skuggor och stulna himlar.
Fruset är guldet.
6.Tillsammans lugnets,
medvindens vita kronblad
utan titel ler.
7.Och bryter nya
solblommors infravärme
champagneparaden.
8.I målarrummet
vidunderlig tröst av eld:
insidans älvdans.
9.Nyfiken, smutsig
slingrar pandemins kroki:
lugnets rörelse.
10.Självporträttets ros
organisk ångrar aldrig
dödens eruption.
11.Porslinets utbrott
eller parafrasens natt
på ökenfloden.
12.Betraktarnas skepp
vilse i virvelvindens
sjunkande molnland.
13.På vallmofältet
flyktens fantasimåne,
solitärens dans.
14.I ögonstenens
mångfald isårens andrum
under slutets ljus.
15.Den gula skålen
invid snäckans röda pan
och tidens berså.
16.Rosens vindstilla
fyr och arla paviljong
i glasets närhet.
17.Fullmånens kulle,
riskens avlägsna skimmer
behöver längtan.
18.Skyarnas vikar,
mareldens blåa täcke
på tistelbesök.
19.Funderingarnas
rosa sensommar svävar
med malvans blåklint.
20.Maskrosbollarnas
krackelerade glasljus
i terrakottan.
21.Solens isgrotta
kysser belåten, frusen
dansernas ismås.
22.Till ro sig lägger
stilla strövtågens brygga,
vinterskrudens hav.
23.Under skuggornas
trappa, stenens brända vägg
fasadernas bro.
24.Midsommartranans
tusende gryningsvila
under månens vret.
25.Rörelsen vilsam
brinner innan regnets ton
vid stenen stormar.
26.Insjön förlorad
i hjärtats mörka blåregn
ropar i gräset.

Anmärkningar

Haiku var från början ett japanskt versmått men skrivs numera i hela världen. En traditionell haikudikt består av sjutton stavelser, fördelade på tre rader. Det är fem stavelser i den första raden, sju i den andra och fem i den tredje. En haikudikt beskriver vanligen en upplevelse i naturen eller i ett mänskligt sammanhang. Det kommer ofta en överraskning på slutet (det vill säga ungefär i den sista raden).

Somliga anser att antalet stavelser kan variera så länge man håller sig till tre rader. Det anser inte jag. Som jag ser det är en del av utmaningen just att hålla sig till den föreskrivna formen. Gör man inte det är det inte längre en haikudikt, tycker jag.

Numren nedan avser dikternas nummer, platsnamnen var dikterna är skrivna och datumen när dikterna är skrivna. Alla dikter är skrivna apropå konstutställningar. Alla ord i dikterna kommer från titlar på verk på dessa utställningar utom alla ord i dikt 1, alla ord utom kopparänglarna i dikt 2, och i dikt 7 samt invid och och i dikt 15. De allra flesta dikterna är skrivna 2021, men jag har också tagit med fem äldre dikter som inte tidigare ingått i en diktsamling (om man bortser från att de funnits i Haikudikter 2004-2021, där haikudikter som inte ingår i någon diktsamling återfinns).

1. Skövde 4/5 2013 apropå Camilla Alfredsons och Tom Johanssons utställning på Skaraborgs konstgrafiska verkstad i Rosa huset. På eftermiddagen samma dag som jag skrev dikten läste jag följande i Alefen av Jorge Louis Borges: En Alef är en av punkterna i rymden som innesluter alla punkter. Man kan, om man så vill, byta ut En Alef mot Ängens punkt, och definitionen skulle fortfarande vara giltig. Begreppet ängen återkommer för övrigt ganska ofta i mina texter. I kommentarerna till Banyanträdets blad: Noss talar på stranden (2011) definieras ängen: vad varje människa helst vill nå eller uppnå.

2. Skövde 25/6 2013 på Konditori Princess apropå en akvarellerad etsning av Camilla Alfredson och Tom Johansson med titeln Kopparänglar, som var med på deras utställning på Skaraborgs konstgrafiska verkstad i Rosa huset och som kompletterad med dikt 1 ovan hänger på väggen i min hall.

3. Hellekis säteri 14/6 2014 apropå utställningen "Mystik" i växthuset med sex olika konstnärer, närmare bestämt apropå Christine Wallers målningar. Christine Waller gick bort 2017. Hennes kvarlåtenskap var testamenterad till Skövde konstmuseum. Läs mer här: Christine Waller.

4. Skövde 6/5 2017 apropå Kristina Kihlströms och Manuela Karlssons utställning i Rosa huset.

5. Mariestad 17/9 2017 apropå konstutställningen "Fyra fotografer" i Tingssalen. Det fyra fotograferna och namnen på deras utställningar var Anders Johansson (Formspråk), Håkan Reibäck (Natur-likt), Susanne 'Sune' Lindwall (Mariestad) och Anas Alkharat (Mariestad i mitt öga).

6. Mariestad 5/5 2021 apropå konstutställningen "Färgstänk & Penseldrag" med akvareller av Anngret "Annit" Svensson och Joakim Alf Wictorin i Tingssalen. Med tanke på att det är den första konstutställning eller liknande arrangemang jag varit på sedan covid-19-pandemin bröt ut ser jag den som början på slutet på pandemin, liksom jag ser Earth Hour 28 mars 2020 som början på pandemin eftersom det var det första arrangemang med Vänsterpartiet eller någon annan organisation jag är engagerad i som fick ställas in.

7. Mariestad 14/5 2021 apropå konstutställningen "Maximalt – Minimalt" med målningar av Agneta Linné i Tingssalen. Emma Berggren och Fredrik Orevad var också med, men deras konstverk saknade titlar.

8. Skövde 21/5 2021 apropå Skövde konstskolas vårutställning i Rosa huset, närmare bestämt apropå målningar av Rebecca Erkki, Marina Nyquist och Elin Munter.

9. Skövde 21/5 2021 apropå Skövde konstskolas vårutställning i Rosa huset, närmare bestämt apropå målningar av Emma Koivusaari och Ulla Knutsson.

10. Skövde 21/5 2021 apropå Skövde konstskolas vårutställning i Rosa huset, närmare bestämt apropå målningar av Camilla Grip och Jennie Wide.

11. Skövde 21/5 2021 apropå Skövde konstskolas vårutställning i Rosa huset, närmare bestämt apropå målningar av Josefine Gustafsson och Torbjörn Samuelsson.

12. Hjo 22/5 2021 apropå Hjo konstrunda, närmare bestämt apropå skulpturer av Fridolin Evaldsson och Ida Karlsson.

13. Hjo 22/5 2021 apropå Hjo konstrunda, närmare bestämt apropå målningar av Inger Fransson.

14. Hjo 22/5 2021 apropå Hjo konstrunda, närmare bestämt apropå målningar av Göran Johansson.

15. Hjo 23/5 2021 apropå Hjo konstrunda, närmare bestämt apropå målningar av Eva Hjertberg.

16. Hjo 23/5 2021 apropå Hjo konstrunda, närmare bestämt apropå målningar av Annelie Ahlander, Carina Johansson och Per-Olof Winberg.

17. Hellekis säteri 24/5 2021 apropå utställningen "Målande systrar" i växthuset, närmare bestämt apropå målningar av Renée Ungh.

18-19. Hellekis säteri 24/5 2021 apropå utställningen "Målande systrar" i växthuset, närmare bestämt apropå målningar av Agneta Ohlsson.

20. Mariestad 29/5 2021 apropå konstutställningen "Fyra fotografer" i Tingssalen, närmare bestämt apropå Lilian Oscarssons del "Patina & fantasi".

21. Mariestad 29/5 2021 apropå konstutställningen "Fyra fotografer" i Tingssalen, närmare bestämt apropå Bengt-Åke Öhgrens del "Arktis – En frusen värld".

22. Mariestad 29/5 2021 apropå konstutställningen "Fyra fotografer" i Tingssalen, närmare bestämt apropå Margaretha Johanssons del "Strövtåg".

23. Mariestad 29/5 2021 apropå konstutställningen "Fyra fotografer" i Tingssalen, närmare bestämt apropå Anders Johanssons del "Formspråk".

24. Mariestad 18/6 2021 på Wästgötabagarn apropå Eva-Lill Nilssons utställning "Mångfald" på Bildkällan i Falköping.

25. Skövde 3/7 2021 apropå Leif Bardhs utställning i Lilla galleriet vid Rosa huset. Han skriver att "alla bilder är inspirerade av vistelser på Österlen, ljuset, det böljande landskapet, havet och färgskiftningarna på himlen".

26. Tidaholm 13/7 2021 apropå Sandra Holsts utställning "Systrar och vatten" i Konsthallen. På sin webbplats sandraholst.se skriver Sandra: "Jag samlar på ljus. Jag samlar på ord. Jag samlar på brytpunkter. Jag samlar på oss. Välkommen till min bildvärld."


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 541 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.